Terminarz | All for One Poland

BeeOffice Terminarz

Przegląd aktywności pracowników

Jeden rzut oka – i wiadomo, kto i nad jakim projektem pracuje, kto z zespołu jest na urlopie lub w delegacji. Według danych historycznych rozliczycie koszty pracy na projekty czy klientów.

Terminarz w BeeOffice to przejrzyste narzędzie do zarządzania aktywnościami pracowników. Umożliwia planowanie zadań, wgląd w poszczególne aktywności oraz rozliczanie czasu poświęconego na konkretne projekty, działania czy klientów. Porządkuje naszą pracę.

Jak to działa?

//

Dowiedz się więcej

5-10%

tyle czasu pracy każdy z nas poświęca na ustalenie miejsca przebywania i terminu dostępności współpracowników

 • Interaktywna tabela z aktywnościami pracowników w zadanym okresie (przeszłymi, bieżącymi i planowanymi)
 • Możliwość dowolnego definiowania zadań (projektów, klientów) i ich grupowania w celu łatwego odzwierciedlenia różnych rodzajów działalności
 • Wybór stopnia szczegółowości okien czasowych – planowanie pracy na dni lub godziny (w zależności od stosowanego w zespole modelu planowania i rozliczania czasu pracy)
 • Intuicyjny filtr umożliwiający wybranie odpowiednich osób i przedziału czasowego, które będą pokazywane w tabeli
 • Bezpośrednio z tabeli wejście w podgląd i edycję szczegółów danej aktywności
 • Możliwość edycji podstawowych informacji z poziomu terminarza, wgląd w rozszerzone informacje o wybranym zadaniu bezpośrednio pod nim
 • Możliwość przypisania do poszczególnych zadań, projektów, klientów takich atrybutów jak: osoba odpowiedzialna, czas trwania, numer MPK itp.
 • Automatyczne przypisanie czasu poświęconego na zadania do wskazanych MPK
 • Integracja z modułem Urlopów pozwala na łatwą weryfikację, czy dana osoba jest w pracy, czy na urlopie. Ponadto automat blokuje wniosek urlopowy w przypadku kolizji w czasie z zaplanowanymi już działaniami
 • Możliwość nadania przełożonym uprawnień do planowania działań w terminarzach podwładnych
 • Niezastąpiony w okresie urlopowym – przed akceptacją wniosku urlopowego przełożony ma przejrzystą informację o osobach dostępnych na zastępstwo
 • Mechanizm akceptacji umożliwiający zablokowanie edycji przeszłych okresów, na przykład po rozliczeniu pracy w danym okresie
 • Wzrost wydajności pracy dzięki efektywnemu planowaniu i koordynacji wszystkich działań
 • Spokój i pewność współpracy dzięki spójnej i aktualnej informacji o planowanych działaniach, dostępności i niedostępności pracowników, urlopach i zwolnieniach lekarskich
 • Oszczędność czasu dzięki precyzyjnej i błyskawicznej informacji o kosztach pracy przypadających na poszczególne projekty
 • Przejrzystość i porządek w złożonych działaniach zespołów
 • Wzrost jakości wypoczynku dzięki powszechności wiedzy o urlopach udostępnianej z wyprzedzeniem

Zobacz nagranie z webinara

Jak codziennie oszczędzać czas pracowników i działów HR i redukować koszty firmy? Jak wygodnie i zawsze zgodnie z prawem pracy zarządzać urlopami i harmonogramem pracy ludzi?

Zobacz film

BeeOffice - platforma do cyfryzacji procesów HR

Poradniki

Case studies

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com