Infobox | All for One Poland

BeeOffice Infobox

Indywidualna lista spraw do załatwienia

Wnioski oczekujące na akceptację, informacje o zmianach statusu spraw. Wszystko w formie czytelnej i klikalnej listy. Klik, akceptacja i sprawa załatwiona. Infobox to rodzaj skrzynki odbiorczej, zbierającej w jednym miejscu nowe informacje istotne dla danego użytkownika.

Lista w Infobox prezentuje dwa rodzaje pozycji:

 • sprawy wymagające reakcji użytkownika (np. wniosek urlopowy Twojego podwładnego oczekuje na akceptację)
 • informacje o zmianie statusu sprawy (np. Twój wniosek zakupowy został zaakceptowany)

Klikając w daną pozycję, można przejść do szczegółów danej sprawy wykonując oczekiwaną czynność (np. akceptując wniosek urlopowy).

Jak to działa?

//

Dowiedz się więcej

Wszystkie informacje dostępne w jednym miejscu w formie przejrzystej skrzynki odbiorczej

 • wszystkie istotne zdarzenia i informacje zbierane w jednym miejscu
 • wsparcie obsługi poszczególnych kroków w przetwarzaniu dowolnych rodzajów spraw (wnioski urlopowe, zakupowe, delegacje, rejestracja nowego wyposażenia firmowego itd.)
 • możliwość odwzorowania struktury uprawnień do podejmowania poszczególnych decyzji zgodnie z modelem działania danej organizacji
 • przyspieszenie obiegu informacji i pracy
 • sprawniejsza praca z BeeOffice
 • redukcja ryzyka „utknięcia” sprawy w wyniku błędu ludzkiego
 • uporządkowanie kwestii odpowiedzialności za podejmowanie określonych decyzji w organizacji
 • większa satysfakcja pracowników
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com