W systemie SAP w Grupie Żabka dziennie obsługiwanych jest ponad 8400 sklepów, 7000 franczyzobiorców i 38 tys. dokumentów księgowych. Miesięcznie to aż 200 mln pozycji księgowych. SAP w technologicznym ekosystemie Żabki na co dzień współdziała z innymi narzędziami, takimi jak Snowflake, Salesforce, Azure i systemy sklepowe.

Aby zapewnić spółce ciągłość działania oraz odpowiednią wydajność i skalowalność, w drugiej połowie 2020 roku w Żabce Polska przeprowadzono analizę możliwości technicznych dostępnych chmur publicznych oraz prywatnej. Analizę przeprowadzono w związku z końcem okresu wsparcia dla wcześniej wykorzystywanej platformy sprzętowej. Po przeanalizowaniu wyników zespół Żabki zdecydował się na wybór chmury prywatnej. Uznano takie rozwiązanie za optymalne do dalszego utrzymania i rozwoju systemów SAP oraz systemów wspomagających. Jako partnera wdrożeniowego Żabka wybrała All for One Poland.

Na bazie wymagań funkcjonalnych określonych przez Zespół IT Żabki konsultanci All for One przygotowali szczegółowy projekt wdrożeniowy kompleksowo definiujący docelowe środowisko w obszarze infrastruktury. Od rozmieszczenia urządzeń w rackach, do mechanizmów replikacji danych w obszarach NFS/VM. Projekt architektury systemów SAP został przygotowany przez zespół ekspertów Żabki ze wsparciem doświadczonego konsultanta All for One.

Infrastruktura

Na poziomie sprzętowym rozwiązanie w całości zostało przygotowane w architekturze wysokiej dostępności. Wszystkie możliwe komponenty urządzeń zostały zwielokrotnione, a cała platforma – rozstawiona pomiędzy dwa oddalone od siebie data centers.

Moc obliczeniową chmury zapewniło kilkadziesiąt serwerów dostarczających łączną pulę zasobów na poziomie 75 TB RAM i ponad 1700 rdzeni procesorów. Między innymi zastosowano wysoko wydajne, skalowalne w trybie scale-up oraz scale-out modułowe platformy obliczeniowe HPE Superdome Flex, certyfikowane jako SAP HANA TDI (Tailored Data Center Integration). Rozwiązanie to pozwala na eksploatację systemów SAP HANA o wielkości do 24 TB.

Przestrzeń dyskową zrealizowano z wykorzystaniem macierzy HPE Alletra 9060, wyposażonych w dyski SSD NVMe. Testy wydajnościowe HCMT (SAP HANA Hardware and Cloud Measurement Tools) wykazały wydajność operacji I/O przekraczającą 20 GB/s.

Co warte podkreślenia, tak duża wydajność została uzyskana przy włączonym szyfrowaniu danych na poziomie dysków. Dodatkowo dla wybranych LUN-ów skonfigurowano mechanizm redukcji (kompresji i deduplikacji) danych. Dzięki temu zapewniono kilkukrotny wzrost efektywnie dostępnej przestrzeni dyskowej względem sumarycznej pojemności netto samych dysków.

Łączność pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury wymagała około 350 krosowań światłowodowych (32Gbps FC oraz 25Gbps Eth) oraz około 150 krosowań elektrycznych (interfejsy management, heartbeaty). W efekcie każdy z hostów uzyskał łączne pasmo minimum 100 Gbps do sieci LAN oraz minimum 128 Gbps do sieci SAN.

Całość infrastruktury wypełniła sześć szaf rackowych – po trzy w każdym data center.

Eliasz Wawrzkiewicz, IT Core Systems Manager, Żabka Polska

Eliasz Wawrzkiewicz, IT Core Systems Manager, Żabka Polska

Technologia jako platforma rozwoju biznesu

Wykorzystujemy najnowsze trendy według potrzeb i możliwości kreowania nowych inicjatyw biznesowych, wspierając się rozwiązaniami w chmurach publicznych i prywatnych. Niezależnie od rodzaju infrastruktury automatyzujemy czynności najnowszymi technologiami. Mamy świadomość, że wybierając i inwestując w najnowsze technologie, inwestujemy również w ludzi i ich kompetencje.

Eliasz Wawrzkiewicz, IT Core Systems Manager, Żabka Polska

Ciągłość działania

Wspomniana już redundancja wszystkich komponentów sprzętowych zapewniła bardzo wysoką odporność platformy na awarie w pojedynczym punkcie, np. awaria zasilacza, interfejsu sieciowego, dysku, switcha itp. Dla ciągłości biznesu istotna jest jednak gwarancja niezawodności na poziomie dostępu do danych i aplikacji dostępnych w chmurze prywatnej.

W celu spełnienia tych wymagań wdrożono szereg rozwiązań uzupełniających, takich jak:

  • klastrowanie instancji SAP ASCS i SAP SCS oraz SAP Web Dispatcherów (SLES);
  • dwukierunkowa replikacja danych pomiędzy data centers, zapewniająca near-zero RPO (Zerto);
  • SAP HANA System Replication z zerowym RPO dla wszystkich systemów SAP;
  • rozproszony klaster usług NFS działający w trybie active-active, m.in. dla katalogów transportowych (HPE Ezmeral Data Fabric).

W efekcie Żabka uzyskała kompleksowe rozwiązanie, które by design, na bazie wymogów przekazanych All for One, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na awarie, a w sytuacji gdyby do awarii już doszło (nawet na poziomie niedostępności całego data center), dostępność systemów będzie zapewniona z drugiej lokalizacji.

Mechanizmy failover dla klastrów SAP w SLES działają w trybie automatycznym. Mechanizmy dla Zerto czy HANA System Replication są ustawione w trybie manualnym w celu świadomego przełączania z pełną orkiestracją automatyzującą przełączenie systemów SAP. Przełączenie wieloterabajtowych systemów HANA w ramach klastra trwa zaledwie kilka minut, zaś czas netto przełączenia wszystkich systemów na zapasowe data center nie przekracza 15 minut. Warto zaznaczyć, że cały pejzaż utrzymywany na chmurze prywatnej obejmuje ponad 100 maszyn wirtualnych, w tym ponad 30 systemów SAP.

Niezbędnym uzupełnieniem funkcjonalności była implementacja rozwiązania backupowego dla wszystkich systemów utrzymywanych w chmurze prywatnej wraz z integracją bazodanową oraz połączenie go z centralną konsolą wykorzystywaną przez Żabkę dla innych środowisk. Komponenty systemu kopii zapasowych zostały oddzielone od środowiska produkcyjnego i zbudowane na niezależnych serwerach i macierzach. O skali rozwiązania może świadczyć dostępna przestrzeń backupowa – blisko 800 TB netto (przy ponad 1,1 PB przestrzeni RAW), częściowo zrealizowana na dyskach flash w celu uzyskania najwyższej szybkości backupu kluczowych danych.

Procedury i testy

Uruchomienie produkcyjne chmury prywatnej poprzedziły liczne testy wydajnościowe i funkcjonalne. Opracowano również zestaw procedur eksploatacyjnych w obszarze rozwiązania NFS i Zerto oraz przeprowadzono transfer wiedzy dla administratorów przejmujących utrzymanie platformy od zespołu wdrożeniowego.

Ze szczególną uwagą zweryfikowano procedury i mechanizmy bezpieczeństwa oraz wysokiej dostępności. Na działającym przedprodukcyjnym środowisku chmury prywatnej przetestowano dziesiątki scenariuszy typu Disaster Recovery – uszkodzenia patchcordów, wyłączenia switchy, wyłączenia wszystkich kontrolerów macierzy, awarie węzłów klastra, przerwane replikacje maszyn, itp. Dzięki tak kompleksowemu przetestowaniu planów ciągłości działania Żabka uzyskała pewność zachowania się całej chmury w zróżnicowanych sytuacjach, które mogą wystąpić w ciągu kolejnych lat eksploatacji.

Potwierdzenie spełnienia założeń projektowych i formalny odbiór wdrożenia były ostatnimi krokami przed rozpoczęciem eksploatacji nowego środowiska przez Żabkę.

Marek Biliński, SAP Basis/Cloud Consultant, Żabka Polska

Marek Biliński, SAP Basis/Cloud Consultant, Żabka Polska

Wzrost wydajności od 30 do 300%

Środowisko SAP w Żabce to kilkadziesiąt systemów w kilku pejzażach, m.in. S/4 HANA z Retail, S/4 HANA, CAR, PO, Fiori, EWM. Liczba operacji w żabkowych systemach SAP przewyższa sumę rocznych operacji w systemach u większości klientów SAP w Polsce. Dla przykładu miesięczny przyrost pozycji w tabeli ACDOCA to 200 mln rekordów, a dane z systemów POS trafiające do SAP CAR to ponad miliard nowych rekordów tygodniowo. Dzięki nowej platformie i przeprowadzonych migracjach w systemach SAP odnotowaliśmy wzrost wydajności na poziomie 30%, a w niektórych obszarach sięgający 300%.

Marek Biliński, SAP Basis/Cloud Consultant, Żabka Polska

Efektywność dla biznesu

Środowisko Linux i SAP w przypadku maszyn wirtualnych było tworzone przez zespół IT Żabki automatycznie, przy wykorzystaniu Ansible i podejściu Infrastructure as a Code. Migracje systemów SAP przy wparciu doświadczonego konsultanta All for One zostały wykonane w planowanym krótkim czasie okien serwisowych, dzięki zestawieniu replikacji HSR ze starego środowiska do nowego.

Z perspektywy użytkownika wznowienie pracy na systemach po ich migracji do chmury prywatnej było widoczne tylko we wzroście wydajności. Natomiast z perspektywy potrzeb całej organizacji – osiągnięto nowy poziom niezawodności i jeszcze wyższą jakość usług IT wspierających intensywny rozwój biznesu.

Wysoko dostępna chmura prywatna

Projekt realizowany był przez około 30-osobowy zespół wdrożeniowy, na poziomie średniego obciążenia wszystkich stron 10 FTE. Duża liczba osób była kluczowa dla zapewnienia pełnego zakresu kompetencji – techników, inżynierów systemowych, konsultantów SAP Basis wraz z doświadczonym kierownikiem projektu.

Zasadnicza część prac – od dnia dostawy pierwszych serwerów do dnia rozpoczęcia eksploatacji produkcyjnych systemów SAP na wdrożonej chmurze – trwała trzy miesiące.

Żabka uzyskała skalowalną i wysoko dostępną architekturę chmury prywatnej. W przypadku niektórych zastosowanych komponentów sprzętowych i programowych było to pierwsze wdrożenie w Polsce. Potwierdza to miejsce Żabki jako pioniera w stosowaniu najnowocześniejszych technologii IT, otwartego na wykorzystanie dostępnych rozwiązań w celu umacniania pozycji lidera rynku modern convenience.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21. Około 15,5 mln polskich konsumentów mieszka nie dalej niż 500 m od najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.