O korzyściach z użytkowania SAP w modelu outsourcingu mówi Ryszard Piotrowski, Specjalista ds. Informatyki w Spółdzielni Mleczarskiej ROTR, która pracuje na systemie SAP SPRINT utrzymywanym od ponad 3 lat w Centrum Outsourcingowym BCC (aktualnie All for One Poland).

Strategia działania ROTR jest jasna. Jesteśmy rozwijającą się firmą średniej wielkości, która skupia się na podstawowej linii biznesowej, czyli produkcji przetworów mlecznych. Działy, które nie są związane z podstawową działalnością ROTR stanowią wsparcie dla obszarów „produkcyjnych”. Taka polityka firmowa odnosi się również do Działu IT, który reprezentuję i który de facto jest jednoosobową strukturą.

W czasie wyboru systemu ERP nie posiadaliśmy rozbudowanej infrastruktury sprzętowej, zaplecza technicznego, czy wieloosobowego zespołu z kompetencjami w zakresie informatyki. Gdy rozpoczęliśmy poszukiwania systemu ERP doszliśmy jednak do wniosku, że nasze wewnętrzne zasoby IT nie powinny nas ograniczać przy wyborze rozwiązania. Wybór systemu ERP powinien uwzględniać potrzeby całej organizacji i osób zarządzających, a nie wynikać z takich czy innych możliwości działu IT przy jego utrzymaniu. Gdybyśmy kierowali się tym kryterium, utrzymanie większości rozbudowanych systemów byłoby wyzwaniem. Stąd decyzja, by przy wyborze systemu ERP nie oglądać się na wewnętrzne zasoby IT.

W ROTR pracujemy na najlepszych rozwiązaniach, więc podobne kryteria wyboru zastosowaliśmy przy wyborze systemu ERP. Zarząd ROTR był zdeterminowany, by wdrożyć najlepszy dostępny na rynku system ERP. W pierwszej kolejności chcieliśmy implementować kluczowe obszary i takiemu podejściu byliśmy wierni. Ustalenie szczegółowego zakresu projektu w formie analizy oddaliśmy w ręce firmy 7milowy, która specjalizuje się w projektach SAP dla średnich przedsiębiorstw.

Jedną z rekomendacji przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego było przekazanie utrzymania systemu SAP w ręce zewnętrznego partnera. Koszty budowy zespołu administratorów SAP wewnątrz ROTR, zakup platformy sprzętowej, przygotowanie pomieszczeń na serwerownię byłyby zdecydowanie większe niż koszty współpracy z partnerem outsourcingowym. Dodatkowo, jeśli chcielibyśmy budować nowe kompetencje w ROTR, to mogłoby opóźnić projekt wdrożeniowy. Outsourcing SAP był więc naturalnym krokiem – czasowo i kosztowo optymalnym dla ROTR.

Kontrakt outsourcingowy podpisaliśmy równolegle z umową na wdrożenie SAP SPRINT. Zależało nam na współpracy z jedną organizacją, by uniknąć rozproszenia odpowiedzialności. 7milowy i BCC – firmy z jednej grupy kapitałowej – gwarantowały zintegrowane podejście i zgodną współpracę między sobą. Oczywiście, przyjrzeliśmy się również innym firmom i ich ofertom, aby rozpoznać rynek.

W ROTR w kwestii zagadnień SAP preferujemy podejście etapowe. Tak wdrażaliśmy system SAP i w taki sam sposób realizujemy politykę w zakresie outsourcingu. Pierwszym kontraktem outsourcingowym była współpraca w zakresie hostingu i administracji SAP. Po kilku miesiącach Centrum Outsourcingowe BCC rozpoczęło dla nas świadczenie usług outsourcingu sieci WAN.

Outsourcing sprawdził się w kwestiach technologicznych, więc byliśmy przekonani, że również w aspekcie konsultingowym zda egzamin. Po roku zdecydowaliśmy na zakup usług serwisu aplikacyjnego.  Pulę godzin serwisowych wykorzystujemy także na poczet drobnych prac rozwojowych. System SAP w ROTR nie jest statycznym rozwiązaniem, cały czas go rozwijamy i dostosowujemy do naszych potrzeb.

Z outsourcingu SAP korzystamy już ponad 3 lata. Model outsourcingowy doskonale sprawdza się w ROTR, więc kontynuujemy tę politykę. Mamy dostępne i wydajne systemy SAP, a Centrum Outsourcingowe BCC w pełni wywiązuje się ze swoich kontraktowych obowiązków. W grudniu 2011 r. rozszerzyliśmy hosting w BCC na rozwiązania SAP Business Inteligence, w tym hurtownię danych SAP BW i system raportowy SAP BusinessObjects. Aktualnie wszystkie systemy SAP ROTR są obsługiwane przez Centrum Outsourcingowe BCC.

Outsourcing jako sposób utrzymania systemu ERP polecam zarówno małym, jak i średnim przedsiębiorstwom. Doceniam przede wszystkim przewidywalność kosztów. Mogę planować budżety w oparciu o realne, stałe kwoty utrzymania systemów. Kolejne argumenty to gwarantowana wysoka dostępność i wydajność systemu. Systemy są w profesjonalnych rękach, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa naszych rozwiązań.

Przy wyborze partnera outsourcingowego zachęcam do weryfikacji jego organizacji, kompetencji, certyfikatów posiadanych przez pracowników i oczywiście portfolio klientów. Warto również sprawdzić czy outsourcer obsługuje inne firmy o wielkości zbliżonej do naszej. Kolejnym argumentem przy finalnym wyborze może być elastyczność dostawcy przy tworzeniu umowy i planowaniu zakresu współpracy. To ważne szczególnie dla średnich organizacji, które mają mniejszy potencjał IT i oczekują partnerskiego podejścia.

W ROTR udowadniamy, że nie trzeba posiadać rozbudowanego zaplecza IT, by pracować na systemie ERP z najwyżej półki. Więc jeżeli mowa o SAP, to tylko w outsourcingu.

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie to nowoczesny producent mleka i wyrobów mleczarskich sprzedawanych pod rodzimą nazwą Delik i Blanco. Artykuły, które są produkowane w ROTR to: mleko i śmietanki UHT, sery, mleko w proszku oraz galanteria: śmietana i jogurt naturalny, masło.