EasyReminder: SMS zamiast tablicy ogłoszeń | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

EDF Polska: EasyReminder: SMS zamiast tablicy ogłoszeń

Informacja o zdarzeniach kadrowych - z SAP HR na telefon

Udostępnij
Drukuj:
Automatyczne powiadamianie SMS-em o przelewie wynagrodzeń czy wymiarze urlopu to znaczne usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą i pracownikami. Centrum Usług Wspólnych EDF, obsługujące w systemie SAP HR procesy kadrowo-płacowe dla 3650 pracowników grupy EDF, korzysta z autorskiego rozwiązania SNP EasyReminder, które w oparciu o SAP HR pozwala na definiowanie i wysyłanie do pracowników komunikatów o zdarzeniach kadrowych.

Od ponad 24 lat wywodząca się z Francji grupa energetyczna EDF jest obecna na polskim rynku energii elektrycznej i ciepła. Od tego czasu, realizując politykę silnego zaangażowania na rynkach lokalnych, konsekwentnie umacnia swoją pozycję, przejmując udziały w największych polskich elektrociepłowniach i zakładach z sektora energetycznego. Podmiotem koordynującym działania spółek zależnych EDF w Polsce jest EDF Polska Centrala. W jej strukturach funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych (CUW), którego główne zadania polegają na świadczeniu kompleksowej obsługi spółek grupy w zakresie finansów i księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcia IT (w tym także administracji systemem SAP HR).

Organizacja Centrum Usług Wspólnych dla grupy kapitałowej złożonej z podmiotów o różnej historii, modelu zarządzania i strukturze organizacyjnej to nie lada wyzwanie, jednak, jak podkreślają w EDF, reorganizacja i centralizacja usług pomocniczych w CUW jest kluczowym elementem na drodze do osiągnięcia efektywności ekonomicznej grupy.

Jednym z obszarów wspólnych realizowanych w krakowskim CUW jest administracja i zarządzanie kadrami oraz naliczanie wynagrodzeń dla wszystkich ponad 3500 pracowników grupy EDF w Polsce. Centralizację zadań kadrowo-płacowych w grupie ułatwia zintegrowany z innymi obszarami system SAP HR.

Oprócz efektów finansowych inne korzyści z takiego modelu obsługi pracowników są oczywiste: jedno źródło danych o zatrudnionych, szerokie możliwości raportowania informacji kadrowo-płacowych, ujednolicenie procesów HR we wszystkich spółkach grupy, wykorzystanie efektu skali dzięki skupieniu obsługi pracowniczej dla wielu spółek w jednym miejscu i budowanie spójnej polityki zatrudnienia i rozwoju kadr to tylko podstawowe z nich. Jednak to punkt widzenia pracodawcy.

Dla pracownika konsekwencją wejścia jego macierzystej firmy w struktury grupy kapitałowej czy też centralizacji procesów w CUW może być „oddalenie się” działu kadr i płac i utrudniony dostęp do ważnych dla niego informacji kadrowych.

Informacja podstawą komunikacji z pracownikiem

Przepływ informacji kadrowych w każdej firmie jest bardzo istotny. Ma on szczególne znaczenie w dużych firmach o rozproszonej strukturze, które zatrudniają znaczną liczbę osób. W tak dużej organizacji, jaką jest EDF, centralizacja procesów kadrowych w CUW nie oznacza, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni za kadry i płace pracują w Krakowie. Oprócz centrali w poszczególnych spółkach działają oddziały lokalne, które zapewniają bieżącą obsługę pracowników, przygotowując dla nich potrzebne zaświadczenia czy zbierając informacje o zdarzeniach (zmiana danych, zwolnienia lekarskie itp.).

Jednak podobnie jak w każdej firmie działy kadrowe i płacowe spółek Grupy zasypywane są pytaniami: ile pozostało mi urlopu, kiedy mam pójść na badania okresowe, kiedy dokładnie mam wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, kiedy będą robione przelewy z wynagrodzeniami i ile wyniesie moja wypłata w tym miesiącu… Przekazanie tych informacji pojedynczo każdej osobie generuje znaczną ilość pracy.

W dużej bądź rozproszonej organizacji – szczególnie w firmach produkcyjnych czy usługowych, gdzie nie wszyscy pracownicy mają dostęp do firmowej poczty lub portalu – często brakuje narzędzia, które pomagałoby w pilnowaniu terminów i wysyłaniu odpowiednio wcześniej informacji o obowiązkowych szkoleniach, terminie ocen pracowniczych, konieczności dostarczenia dokumentów lub zaświadczeń. Dlatego pracodawcy poszukują rozwiązania, które usprawni i zautomatyzuje dystrybucję takich informacji.

Powiadomienia o zdarzeniach kadrowych

Od grudnia 2011 roku Centrum Usług Wspólnych Grupy EDF w Polsce korzysta z aplikacji SNP EasyReminder. Jest to rozwiązanie, które w oparciu o system SAP HR pozwala na definiowanie, a następnie wysyłanie powiadomień o zdarzeniach kadrowych poprzez SMS i/lub e-mail. Celem wdrożenia było usprawnienie procesu informowania pracowników i menedżerów w spółkach EDF Centrala, EDF CUW, Elektrownia Rybnik Elektrociepłownia  Kraków, Energokrak, Elektrociepłownia Wybrzeże, Everen, wrocławska Kogeneracja, toruńska Cergia i PEC Tarnobrzeg.

Idea aplikacji opiera się na wykorzystaniu danych zgromadzonych w systemie SAP HR (np. informacje o dacie powrotu z urlopu, końcu ważności badań okresowych, dacie zakończenia umowy) i przetworzeniu ich w krótkie komunikaty tekstowe, wysyłane do wybranych adresatów lub grup adresatów.

Różne typy powiadomień

Spośród możliwości, jakie oferuje SNP EasyReminder, EDF na początek zdecydował się na wykorzystanie trzech typów powiadomień pracowników:

 • powiadomienie o nieobecności,
 • przypomnienie o terminie wykonania badań okresowych,
 • informacja o przelewach wynagrodzeń.

Powiadomienia o nieobecności generowane są po powrocie pracownika do pracy, zawierają informację o tym, z nieobecności jakiego typu powrócił (urlop, opieka nad dzieckiem, L4) oraz ile dni urlopu pozostało mu do wykorzystania w ciągu roku. Tego typu komunikaty wysyłane są jedynie do pracowników. Do pracownika zaś i do jego bezpośredniego przełożonego (menedżera) wysyłane są przypomnienia o zbliżającym się terminie wykonania badań okresowych. Ostatni typ informacji otrzymują również tylko pracownicy – są to informacje o przelewach wynagrodzeń – kwota wynagrodzenia.

Data wysłania informacji jest definiowana w SNP EasyReminderze i może być skorelowana z informacją z działu finansowego. Komunikat o wynagrodzeniu powstaje automatycznie po wygenerowaniu w systemie listy płac oraz odpowiadającej jej informacji o przelewach, a następnie jest buforowany i wysyłany dopiero po wykonaniu przelewu (przygotowanie listy płac w dziale płacowym może się odbywać nawet kilka dni wcześniej niż rzeczywista data przelewu). Możliwe jest także ustawienie powtórnego komunikatu (np. informacja o upływającym za miesiąc terminie ważności badań lekarskich i ponowne przypomnienie na dwa tygodnie przed upływającym terminem).

E-mail czy SMS?

SNP EasyReminder umożliwia wysyłanie informacji za pomocą dwóch kanałów dystrybucji: e-maila i SMS-a. Choć wysyłanie SMS-ów przez bramki operatorów sieci telefonii komórkowej pociąga za sobą pewne koszty (w przeciwieństwie do poczty elektronicznej), Grupa EDF zdecydowano się korzystać z wiadomości SMS z kilku powodów. Po pierwsze – nie wszyscy pracownicy mają dostęp do komputera i firmowej poczty elektronicznej. Drugi i ważniejszy powód wynika z charakteru przekazywanych informacji. Są to dane wrażliwe, zawierające dane osobowe i wysokość wynagrodzenia. W EDF oceniono, że SMS jest bezpieczniejszym kanałem komunikacji, gdyż transmisja danych do operatora jest szyfrowana. Dodatkowo SMS jest szybszy od e-maila.

Informacje przesyłane są tylko do pracowników, którzy podali swoje numery telefonów i wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. W spółkach grupy EDF liczba osób zainteresowanych tego typu komunikatami rośnie z miesiąca na miesiąc.

Z SAP-a na SMS

Zasada działania aplikacji SNP EasyReminder jest dość prosta. Dla poszczególnych zdarzeń, o których chcemy informować na podstawie danych w systemie, definiuje się adresata lub grupę adresatów, czy komunikat trafia tylko do pracowników, czy też do ich przełożonych, kiedy w stosunku do zdarzenia informacja zostanie wysłana (przed czy po zdarzeniu) oraz czy będzie powtarzana. W wypadku powiadomień stałych (cyklicznych) można również wprowadzić datę, w której stosowne powiadomienie lub komunikat zostanie wysłany.

Aplikacja jest automatycznie uruchamiana raz dzienne (w razie potrzeby może też zostać uruchomiona ręcznie) i podczas tego cyklu zbiera dane z systemu konieczne do wygenerowania zdefiniowanych komunikatów.

Sama treść wiadomości tworzona jest dynamicznie. Do stałych fragmentów tekstu przechowywanych w EasyReminderze aplikacja pobiera dane z odpowiednich infotypów bądź tabel systemu SAP (np. informacja o urlopie do wykorzystania z infotypu 2001, wysokość wynagrodzenia z tabeli z informacjami o przelewach oraz z klastra płacowego).

W rezultacie powstaje gotowy komunikat.

Poniżej treści SMS-ów, jakie otrzymują pracownicy Grupy EDF.

 • Powrót z nieobecności:

„Informujemy, że do dnia dd.mm.rrrr wykorzystałeś/aś urlop

<nazwa_podtypu_dla_ktorego_powrot>: <wartość_zmniejszenia>

Pozostało DNI:

wypocz:       <wartość dla podtypów (A+B+…) (w tym na żądanie <wartość>) >

zaległy:        <wartość> (podtyp A dla dat zmniejszenia…)

stażowy:      <wartość> (podtyp E)

     4 bryg.:       <wartość> (podtyp F)”

 • Przelew wynagrodzeń

„Informujemy, że dokonaliśmy przelewu na kwotę: <wartość>

 • Badania okresowe:

„Informujemy, że dnia dd.mm.rrrr kończy się ważność badań okresowych”.

Budowanie polityki kadrowej

Choć EDF wykorzystuje na razie trzy typy powiadomień, rozwiązanie jest na tyle elastyczne, a przy tym łatwe w obsłudze i administracji, że w przyszłości, wraz z rosnącymi potrzebami kadrowymi, administratorzy SAP w CUW będą mogli rozszerzać zakres komunikatów wysyłanych do pracowników i menedżerów o inne zdarzenia, np. informacje o szkoleniach, powiadomienia o upłynięciu terminu ważności uprawnień technicznych itp. Praktycznie rzecz biorąc, można wysyłać powiadomienie niemal o każdej danej dotyczącej pracownika, która jest określona w czasie.

Wdrożenie aplikacji SNP EasyReminder to realizacja strategicznych celów Centrum Usług Wspólnych EDF w praktyce. Rozwiązanie jest jednym z elementów wdrażania polityki porządkowania procesów HR w organizacji i standaryzacji wymogów informowania. Automatyczne generowanie i dystrybucja komunikatów dla pracowników to także znaczna oszczędność w czasie pracy działów kadrowych.

Ale oprócz tych korzyści dla EDF ważny jest także punkt widzenia pracowników. Łatwy dostęp do istotnych dla niego informacji o wymiarze urlopu czy wysokości wynagrodzenia to jeden z elementów budujących lojalność i zaufanie dla pracodawcy.

Andrzej Nowak, Kierownik Centrum Kompetencyjnego SAP, EDF Polska CUW

Coraz więcej chętnych na SMS
Decyzja o wdrożeniu SNP EasyRemindera w Grupie EDF w Polsce to efekt rozmów pomiędzy dyrekcjami HR i IT na temat możliwości lepszego wykorzystania oraz dalszego rozwoju narzędzi informatycznych wspierających procesy HR w spółce. EasyReminder okazał się atrakcyjną, łatwą w obsłudze aplikacją spełniającą te oczekiwania. Stosunkowo niewielkim kosztem narzędzie to umożliwia lepsze wykorzystanie SAP-a, który jest zintegrowanym systemem informatycznym do obsługi procesów kadrowo-płacowych w grupie.
W systemie SAP HR obsługiwanych jest ponad 3500 pracowników spółek Grupy EDF w Polsce, ponad 1500 z nich to użytkownicy pracujący bezpośrednio w systemie. Ze względu na ich geograficzne rozproszenie SNP EasyReminder istotnie ułatwia kontakt na linii dział HR – pracownik, stanowiąc dodatkową płaszczyznę komunikacji i podnosząc wizerunek spółki w oczach pracowników.
Do tej pory chęć otrzymywania komunikatów SMS z EasyRemindera wyraziło ok. 500 osób (z powodu wysyłania danych wrażliwych, każdy musi wyrazić pisemną zgodę na ich otrzymywanie). W ostatnim miesiącu system wysłał prawie 1600 takich komunikatów. Ich liczba jest zmienna, w zależności od liczby zdarzeń kadrowo-płacowych, które występują w danym okresie.
O nowym narzędziu, a tym samym nowej możliwości komunikacji informowaliśmy pracowników w naszym miesięczniku  „Wspólna Energia” oraz za pośrednictwem e-maili i rozmów z bezpośrednimi przełożonymi. Sama inicjatywa odbierana jest przez pracowników pozytywnie, z dnia na dzień rośnie liczba chętnych do otrzymywania informacji z EasyRemindera. Nieufność wzbudza jedynie przesyłanie danych o wynagrodzeniu. Narzędzie jest bardzo elastyczne, dlatego nie wykluczamy dalszego rozszerzania zakresu informacji, o których będziemy chcieli informować pracowników.
Andrzej Nowak, Kierownik Centrum Kompetencyjnego SAP, EDF Polska CUW
EDF, grupa energetyczna o światowym zasięgu, działa od 1993 roku i jest największym w kraju inwestorem zagranicznym w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie EDF ma 10% udziału w rynku energii elektrycznej i 15% udziału w rynku ciepła sieciowego w Polsce. Jest głównym akcjonariuszem m.in. elektrowni w Rybniku, elektrociepłowni w Krakowie, na Wybrzeżu, , w Zielonej Górze, we Wrocławiu oraz w Cergii w Toruniu. W skład grupy wchodzą też spółki usługowe: Energokrak, Everen oraz Fenice Poland. Należące do EDF w Polsce spółki wytwórcze produkują energię głównie na bazie węgla. EDF jest drugim co do wielkości odbiorcą węgla kamiennego w kraju. Grupa EDF w Polsce jest liderem w spalaniu biomasy (23% udziału w rynku), dzięki której produkuje energię zieloną.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00