Zakład we Wrześni jest pierwszym w Polsce, który produkuje kompletne siedzenia do samochodów użytkowych Volkswagen Crafter. Fotele dostarczane są do odbiorcy w systemie Just-In-Time oraz Just- In-Sequence, czyli dostarczane są w wyznaczonym czasie i w odpowiedniej kolejności prosto na linię produkcyjną. Planowana roczna produkcja to ok. 100 000 kompletów siedzeń. Aby sprostać terminom dostaw, licząca 5000 m2 hala produkcyjna usytuowana została obok zakładu Crafter Volkswagen Samochody Użytkowe.

SAP w SITECH

SITECH od początku działalności w Polkowicach, podobnie jak i inne spółki z grupy Volkswagen, użytkuje systemy SAP, zwiększając sukcesywnie zakres obsługiwanych funkcjonalności i procesów. Przez lata w ślad za rozwojem nowych technologii produkcyjnych, szedł również rozwój systemów ERP. Przy wsparciu BCC wdrażano m.in. funkcjonalności zarządzania projektami i inwestycjami (PS/IM), a także gospodarki materiałowej i zaopatrzenia (MM), planowania produkcji (PP) oraz gospodarki remontowej i utrzymywania ruchu (PM) – dla wybranych obszarów produkcyjnych.

Nowy projekt obejmował utworzenie koncepcji rollout’u SAP dla nowopowstającego Zakładu Września Oddział w Chociczy Małej. Założono, że wydzielenie oddziału zamiejscowego nie spowoduje konieczności zdefiniowania nowej jednostki gospodarczej w systemie SAP, gdyż nowy oddział jest integralną częścią SITECH. Od strony prawnej, w systemie SAP, Zakład Września ma jedynie status „oddzielnego pracodawcy”, nie jest nowym podmiotem prawnym. W systemie SAP jest reprezentowany jako dodatkowy zakład. W koncepcji skoncentrowano się głównie na różnicach funkcjonalności w stosunku do zakładu w Polkowicach.

Wybór firmy do tego projektu nie był trudny. Z BCC (aktualnie All for One Poland) współpracujemy od lat przy różnych projektach SAP – mówi Piotr Nowak, specjalista ds. Informatyki/ERP, który pełni rolę koordynatora projektu ze strony SITECH Sp. z o.o. Rollout do Wrześni musiał odbyć się szybko, zatem partner, który zna specyfikę firmy, był najlepszym wyborem. Dzięki temu nie był potrzebny czas na poznanie architektury naszych systemów SAP i mogliśmy od razu przejść do koncepcji nowego projektu.

Zakład w budowie, system w gotowości

Prace projektowe nad rolloutem systemów SAP do nowej lokalizacji trwały równolegle z budową zakładu. Rozpoczęły się w grudniu 2015 roku, w marcu 2016 roku miały miejsce testy integracyjne, a fabryka rozpoczęła pracę na systemach SAP w czerwcu tego samego roku. Rollout rozpoczęto od systemu HR, który przeprowadzono, niezależnie od pozostałych obszarów. Koncepcja została oparta na przeprowadzonym 3 lata wcześniej rolloucie HR z centrali do oddziału w Głogowie.

W kolejności wsparcie BCC dotyczyło szerokiego zakresu funkcjonalnego SAP: FI/CO, SD, PP, MM, WM oraz dodatkowych interfejsów. Wyzwaniem okazał się nie tylko krótki czas wdrożenia, ale również specyficzne wymagania Volkswagena, wiążące się z nowym typem dostaw.

Produkcja we Wrześni to produkcja JIT z synchronizacją sekwencji. Synchronizacja z planami producentów wymaga dużej dokładności przy planowaniu dostawy konkretnych materiałów w z góry ustalonej ilości i kolejności dla danego klienta (producenta samochodów). Nowy sposób dostawy siedzeń wymagany przez Volkswagen Samochody Użytkowe był dla firmy SITECH wyzwaniem produkcyjnym, za którym musiało pójść dostosowanie poszczególnych modułów w systemie SAP.

Specyfika strategii Just-In-Sequence (JIS)

Zapotrzebowania na fotele do modelu VW Crafter zgłaszane są przez VW wg strategii Just-In-Sequence (JIS). W takim modelu współpracy klient zgłasza, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, prognozę zapotrzebowania oraz harmonogram oczekiwanych dostaw. Informacja ta jest niezbędna w SITECH do generowania z kolei zapotrzebowań do własnych dostawców.

Najważniejsze dwa komunikaty w systemie SAP SITECH to: R100 (otwarte zlecenie produkcyjne) oraz M100 (zatwierdzone zlecenie produkcyjne) odpowiednio 5 dni oraz 8 h przed faktyczną datą montażu w VW. Komunikat R100 jest rodzajem awizacji zapotrzebowania wiążącym w 99%. Posiada numer sekwencji i numer auta. Na jego podstawie możliwe jest uruchomienie produkcji w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo firma SITECH ma możliwość wychwycenia ewentualnych braków w częściach. W takim przypadku przedsiębiorstwo SITECH kontaktuje się z VW Września w celu modyfikacji planu produkcyjnego. Komunikat R100 nie jest ponawiany, modyfikacje uwzględniane są w komunikacie M100.

Komunikat M100 jest już faktycznym wezwaniem VW do dostarczenia części (foteli) dla poszczególnych aut. Na jego podstawie uruchamiany jest proces produkcji. Na jego podstawie drukuje się tzw. baukarta, z którą pracownik może zebrać właściwe części.

Plan produkcyjny na 5 dni przychodzi z komunikatem R100, który tworzy w statusie otwartym zlecenia produkcyjne. W momencie, kiedy SAP otrzymuje komunikat M100 zlecenie jest zatwierdzane, uwzględniając przy tym pełną dostępność komponentów potrzebnych do produkcji. Komunikat M100 wpływa do systemu na 8 godzin przed produkcją. Dla każdego fotela powstaje osobne zlecenie produkcyjne. Produkcja odbywa się na pojedynczy fotel z możliwością jej rozszerzenia o zamontowanie dodatkowych usług, takich jak: podgrzewanie czy poduszka powietrzna.

Integracja to sprawne działanie

System SAP w SITECH Sp. z o.o. Zakład Września Oddział w Chociczy Małej został zintegrowany z: systemem VW, z którego przesyłane są komunikaty, systemem integracyjnym SAP PI oraz system produkcyjnym firmy SITECH, który odbiera konkretne zlecenia produkcyjne i je realizuje.

Lista najważniejszych interfejsów używanych w SITECH Sp. z o.o.
LAB
– zamówienia klienta na linie harmonogramu (na pół roku).
Sonata – zbiorcza informacja, co ma być wyprodukowane. Plan na 5 dni z podziałem na auta, a dalej grupowane po częściach (suma komunikatów R100).
R100 – komunikat z informacją, co ma być wyprodukowane 40 godz. przed produkcją. Podział per auto – jeden R100 = jedno auto. Na jego podstawie SITECH dokonuje weryfikacji, czy można to wyprodukować i od wyniku weryfikacji zależne są przyszłe komunikaty M100.
M100 – komunikat z informacją, co ma być wyprodukowane 8 h przed produkcją. Podział per auto. W większości przypadków zgodny z R100, ale nie zawsze.
Prod – ostateczna informacja, co ma być wyprodukowane, przesyłana do systemu produkcyjnego. Musi być zgodna z M100.
TSL – informacja z VW o dostawie.

 

W SITECH Zakład Września Oddział w Chociczy Małej pracuje obecnie ok. 80 osób, z czego 20 to użytkownicy systemu SAP. Oczywiście z chwilą uruchomienia trzeciej zmiany w zakładzie liczba użytkowników systemu wzrośnie. Również dla nich firma SITECH zdecydowała się na usługę serwisu aplikacyjnego.

Od wielu lat korzystamy z serwisu aplikacyjnego SAP, świadczonego dla nas przez BCC – kontynuuje Piotr Nowak. Jest to dla nas duże wsparcie, ponieważ zawsze możemy liczyć na pomoc doświadczonych konsultantów.

 

Stanisław Terepka, Dyrektor Zakładu SITECH Września

Dobrze zaprojektowane rozwiązanie informatyczne
Od jesieni ubiegłego roku produkcja siedzisk samochodowych we Wrześni wzrasta z tygodnia na tydzień, a dzięki dobrze zaprojektowanym rozwiązaniom informatycznym spośród trzech i pół tysiąca wyrobów gotowych, które ma na stanie przedsiębiorstwo SITECH, powstaje w ciągu 8 godzin gotowy fotel do VW Craftera o konkretnych wymaganiach. Docelowa, dzienna produkcja to 376 aut, do których co 3, 4 minuty spółka SITECH musi dostarczyć gotowe fotele do trzech punktów zabudowy na linii montażowej klienta – Volkswagen Samochody Użytkowe. Żeby móc sprostać tym wymaganiom szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju kwalifikacji naszych pracowników.
Najlepsze systemy i urządzenia obsługiwane są i rozwijane przez pracowników i to właśnie od nich zależy sukces naszego zakładu. Proces szkoleń obejmuje wszystkich pracowników niezależnie od ich funkcji i rozpoczyna się kilka tygodni przed samodzielnym rozpoczęciem pracy. Szkolenia prowadzone są zarówno w naszym zakładzie we Wrześni, jak również w Polkowicach oraz w fabryce w Niemczech.
Stanisław Terepka, Dyrektor Zakładu SITECH Września

SITECH Sp. z o.o. jest spółką należącą do koncernu Volkswagen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek jak: Volkswagen, ‎Audi, Volkswagen Samochody Użytkowe, Skoda, Seat oraz Porsche.

W Polsce spółka SITECH posiada trzy zakłady produkcyjne: w Polkowicach, Głogowie i w Chociczy Małej koło Wrześni, w którym od jesieni 2016 roku produkowane są kompletne siedzenia dla nowego VW Craftera w systemie Just-In-Sequence.