SAP E-Recruiting pierwszy raz w Polsce | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Polska Telefonia Cyfrowa: SAP E-Recruiting pierwszy raz w Polsce

Nowa era w rekrutacji talentów

Udostępnij
Drukuj:
W połowie lutego 2007 roku PTC udostępniła portal rekrutacyjny, zbudowany w oparciu o innowacyjne rozwiązanie SAP E-Recruiting. Rozwiązanie od pierwszych dni udowodniło swoją skuteczność, usprawniając i przyspieszając działania związane z rekrutacją pracowników.

40 000 aplikacji

PTC prowadzi wiele procesów rekrutacyjnych, co wiąże się z koniecznością obsługi ok. 40 tys. aplikacji od kandydatów rocznie. Tak ogromna skala tego procesu wymagała usprawnienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Od dłuższego czasu można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji. Jest to wygodne nie tylko dla kandydata, ale przede wszystkim dla firmy, która nie musi przetwarzać dużej liczby dokumentów papierowych.

W proces rekrutacji może być zaangażowany każdy menedżer PTC – jeśli tylko zajdzie potrzeba rekrutacji do podległej mu jednostki organizacyjnej. Dotychczas menedżer wystawiał papierowe zlecenie rekrutacji, które następnie w formie tradycyjnej było akceptowane przez przełożonego wyższego szczebla, kontrolera finansowego, a następnie trafiało do Sekcji Organizacji, która wpisywała na tym dokumencie numer wakatu.

Taki dokument następnie trafiał do Sekcji Rekrutacji, która przygotowywała ogłoszenia publikowane w prasie bądź Internecie. Do PTC trafiały maile z załącznikami lub papierowe dokumenty, które były ręcznie rejestrowane w ówczesnej wersji systemu SAP HR. Wszystko to powodowało, że proces był długi i trudny do śledzenia.

Opracowane rozwiązanie zostało pomyślane jako funkcjonalność kompleksowo obsługująca proces rekrutacji, zintegrowana z innymi systemami IT wykorzystywanymi w PTC

 

Szukając rozwiązania, które mogłoby usprawnić ten proces, zdecydowano się w PTC na wdrożenie najnowocześniejszego w Polsce systemu, który z jednej strony pozwala na szybszy kontakt z kandydatami, a z drugiej odciąża pracowników od rutynowych czynności.

Po raz pierwszy w Polsce

Prace nad portalem rekrutacyjnym trwały od początku stycznia 2006 r. Projekt był pionierski – dotychczas nie było wdrożeń tej funkcjonalności w Polsce. Do projektu PTC zdecydowała się zaangażować BCC (od 2018 SNP Poland) ze względu na pozytywną ocenę dotychczasowej współpracy (m.in. przy projekcie udostępnienia pasków płacowych w SAP NetWeaver Portal dla kilku tysięcy pracowników PTC), a także bogate doświadczenie konsultantów SNP z różnych, często innowacyjnych przedsięwzięć SAP HR.

Pracownicy PTC i konsultanci SNP ściśle współpracowali we wszystkich etapach projektu – od tworzenia koncepcji funkcjonalnej, przez prace konfiguracyjne, wypracowanie technologii zapewniających bezpieczeństwo danych, po testy i start produkcyjny. Koncepcja rozwiązania była współtworzona przez pracowników PTC z Sekcji Rekrutacji, wśród których szczególną rolę pełniły Elżbieta Urbaniak jako kluczowy użytkownik dotychczasowego systemu wspierającego rekrutację oraz Marta Szeszko – definiujące w bardzo dużej mierze wymagania PTC wobec docelowego rozwiązania.

Konsultanci SNP i pracownicy PTC konfigurowali system, modyfikowali standardowe funkcjonalności oraz tworzyli nowe rozszerzenia w celu dostosowania go do potrzeb PTC. Brali też udział w przygotowaniu scenariuszy testów realizowanych przez pracowników PTC, wreszcie wspierali użytkowników systemu podczas startu produkcyjnego rozwiązania, a także po nim.

W grudniu 2006 r. PTC, jako pierwsza firma z Polski, udostępniła rozwiązanie do celów rekrutacji wewnętrznej, a w połowie lutego br. rozwiązanie zostało udostępnione kandydatom zewnętrznym na stronie www.era.pl.

Rekrutacja kompleksowa

Opracowywane rozwiązanie zostało pomyślane jako funkcjonalność kompleksowo obsługująca proces rekrutacji, zintegrowana z innymi systemami IT wykorzystywanymi w PTC, w tymi m.in. aplikacjami SAP. SAP E-Recruiting obsługuje cały proces rekrutacji w PTC, zaczynając od tworzenia i zatwierdzenia wniosku rekrutacyjnego, przeprowadzenia procesu publikacji ogłoszenia i zbierania ofert kandydatów, poprzez ich ocenę i wymianę informacji z kandydatami, aż po sam wybór.

Dodatkowo SAP E-Recruiting zawiera funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie pulą talentów – która w PTC nazywa się „Bazą Kandydatów Era” – czyli potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

Rozwiązania techniczne

Od strony IT rozwiązanie E-Recruiting jest powiązanie z innymi obszarami SAP: SAP HR (m.in. kopia struktury organizacyjnej firmy), z SAP NetWeaver Portal. W trakcie projektu szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo technologiczne rozwiązania, ponieważ kandydaci korzystają z tego samego systemu co menedżerowie PTC składający i zatwierdzający zlecenia rekrutacyjne.

Warto podkreślić, że dane między kandydatem i Sekcją Rekrutacji przesyłane są online. Nie ma żadnego opóźnienia czy serwera pośredniego.

Kandydat zewnętrzny rejestruje się bezpośrednio w bazie danych PTC, a informacje te są od razu dostępne dla Sekcji Rekrutacji i menedżera, który na bieżąco może przeglądać aplikacje.

Bardzo ważną częścią projektu była integracja z systemem Tytan, który służy w PTC do elektronicznego zatwierdzania różnego rodzaju wniosków i dokumentów przez menedżerów – w tym np. wniosków urlopowych czy podróży służbowych. Kierownikiem projektu Tytan w PTC był Paweł Ciborowski. Dzięki integracji z SAP E-Recruiting w Tytanie (za pośrednictwem SAP NetWeaver Portal) menedżerowie mają możliwość wygodnego wprowadzania i zatwierdzania wniosków rekrutacyjnych.

Ważne bezpieczeństwo

Zgodnie ze strategią IT PTC szczególną uwagę poświęcono kwestii bezpieczeństwa danych. We wszystkich etapach projektu uczestniczyło Biuro Bezpieczeństwa Technologicznego PTC – od analizy ofert wdrożeniowych i akceptację oferty SNP, zatwierdzenie koncepcji rozwiązania, przez weryfikację testów w trakcie projektu i przed samym startem produkcyjnym, aż po wyrażenie zgody na start rozwiązania.

Serwer SAP E-Recruiting nie przechowuje żadnych danych o pracownikach PTC. Jest tam jedynie zamodelowana kopia struktury organizacyjnej, aktualizowana na podstawie systemu SAP HR. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo danych płacowych i personalnych.

„W Bazie Kandydatów Era zarejestrowało się kilkaset osób, z którymi możemy utrzymywać długofalowy kontakt. Możemy też błyskawicznie przeszukiwać bazę danych w celu znalezienia odpowiedniego kandydata do pracy. Po trzech miesiącach działania portalu w Bazie Kandydatów zarejestrowało się już prawie 4 tys. kandydatów. Został też przyspieszony proces publikacji ogłoszenia. Od momentu wystawienia zlecenia rekrutacyjnego, przez jego akceptację, do publikacji na stronie www.era.pl mijają czasem zaledwie 1-2 godziny. Oznacza to, że już następnego dnia można umawiać rozmowy z pierwszymi kandydatami” – opowiada Anna Dobieszewska, Kierownik Działu Rozwoju Personelu.

Natychmiastowa poprawa

Korzyści z wdrożenia widać było już w pierwszych dniach po uruchomieniu systemu. Dzięki temu rozwiązaniu Dział Rozwoju Personelu ma możliwość wręcz natychmiastowej reakcji na potrzeby firmy – szybkiej publikacji ogłoszeń w Internecie, zebrania dużej liczby interesujących kandydatur i skutecznej rekrutacji w bardzo krótkim czasie.

Kompleksowość rozwiązania

 • tworzenie zlecenia rekrutacji
 • proces publikacji ogłoszeń
 • zbieranie zgłoszeń
 • oceny kandydatów
 • obsługa wymiany informacji z kandydatami
 • wybór kandydatów
 • zarządzanie bazą talentów

System E-Recruiting jest dostępny przez przeglądarkę internetową, która jest podstawowym interfejsem osoby rekrutującej oraz kandydata zewnętrznego i wewnętrznego (jedynie niewielka część funkcji administratora wymaga posługiwania się SAP GUI – dostępu do systemu SAP). Kandydaci mają możliwość wyszukiwania ogłoszeń, a następnie składania swoich aplikacji na wybrane stanowisko.

Osoba rekrutująca określa, jakie informacje są istotne w kontekście wybranego wakatu, na przykład jakie kwalifikacje, wykształcenie, predyspozycje powinien mieć potencjalny pracownik. Kandydat może także umieszczać załączniki z dokładniejszym opisem swoich doświadczeń zawodowych i kompetencji.

Całość przepływu informacji zawarta jest w systemie informatycznym, co praktycznie eliminuje konieczność użycia dokumentów papierowych. Tworzone przez osoby rekrutujące ogłoszenia można automatycznie przesyłać na strony intranetowe oraz internetowe.

Wizerunek i przewaga

Automatyczne generowanie stron internetowych zawierających opisy aktualnych wakatów na portalu www.era.pl umożliwia szerszy niż wcześniej dostęp kandydatów do ofert pracy i praktyk, kreując jednocześnie nowoczesny i pozytywny wizerunek PTC jako potencjalnego pracodawcy.

Dostępność Bazy Kandydatów ERA, budowanej dzięki nowemu rozwiązaniu, umożliwia zmianę charakteru pracy działu rekrutacji na bardziej aktywną, na przykład wyszukiwanie kandydatów zarejestrowanych w bazie, którzy nie złożyli aplikacji na określony wakat. Wykorzystanie funkcjonalności zarządzania talentami pomoże więc PTC osiągnąć przewagę rynkową.

Kandydat zewnętrzny rejestruje swoje dane bezpośrednio w bazie danych PTC, a informacje te są od razu dostępne dla zainteresowanych – Sekcji Rekrutacji i menedżera

Korzyści: podsumowanie

 • Usprawnienie procesu rekrutacji: rejestracja danych przez kandydatów (odciążenie specjalistów PTC od rutynowych czynności); szybsza komunikacja z kandydatami; możliwość przetworzenia większej liczby aplikacji; dostęp kandydata do informacji o statusie jego aplikacji
 • Budowanie puli talentów (Baza Kandydatów Era): szybsze wyszukiwanie odpowiedniego kandydata; możliwość śledzenia zmian w profilach kandydatów; lepsze poznanie kandydatów poprzez długofalowy kontakt
 • Odpowiedź na potrzeby rynku i kandydatów – w świetle rosnącej roli medium internetowego w procesie naboru
 • Budowanie wizerunku PTC jako dobrego pracodawcy

Rozwiązanie jest dostępne na stronie www.era.pl

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. jest operatorem sieci telefonii komórkowej Era i Heyah. Po rozpoczęciu działalności komercyjnej w 1996 r. pod marką Era GSM (obecnie Era) szybko zyskała pozycję jednej z największych polskich firm. PTC oferuje usługi oparte na licencjach: GSM 900, GSM 1800 i UMTS, a także najszybszy bezprzewodowy dostęp do Internetu– usługę blueconnect z technologią HSDPA. PTC obsługuje ponad 12,525 mln klientów; obejmuje swoim zasięgiem 96,5% terytorium Polski i 99,6% jej mieszkańców. PTC proponuje usługi w trzech kategoriach: Era – dla klientów prywatnych, Era Biznes – dla klientów instytucjonalnych oraz Tak Tak i Heyah – w systemie pre-paid. Oferta firmy obejmuje różnorodne usługi głosowe i niegłosowe, w tym również bezprzewodowy dostęp do Internetu i usługi multimedialne na platformie Era Omnix. Era Biznes zapewnia kompleksowe rozwiązania mobilne dla biznesu w obszarach: komunikacji, transmisji danych i aplikacji specjalistycznych.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00