Migracja interfejsów na platformę SAP Business Connector | All for One Poland

Polkomtel: Migracja interfejsów na platformę SAP Business Connector

Wiele interfejsów, jedno rozwiązanie integracyjne

Udostępnij
Drukuj:
W dużych organizacjach, takich jak Polkomtel, przed specjalistami IT stoi zadanie utrzymania i rozwoju rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Jeśli oprócz systemu ERP w firmie funkcjonuje wiele innych systemów informatycznych, kluczowym zagadnieniem jest wybór technologii integracji, która zapewni sprawne funkcjonowanie całości i odpowiednie możliwości rozwoju.

O skali zadań stojących przed specjalistami SAP w Polkomtelu daje pojęcie fakt, że zespół ten jest odpowiedzialny nie tylko za prace rozwojowe dotyczące bezpośrednio systemów mySAP Business Suite, ale także za sprawne funkcjonowanie kilkudziesięciu interfejsów, łączących systemy mySAP Business Suite z innymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Polkomtel.

Wyzwanie dla integracji

W odpowiedzi na zapotrzebowanie komórek biznesowych firmy specjaliści SAP Polkomtela przygotowują i wdrażają rozwiązania IT – z wykorzystaniem systemu SAP lub innych aplikacji, które muszą być zintegrowane z systemami mySAP Business Suite. Wraz ze zwiększaniem liczby takich rozwiązań rósł też stopień skomplikowania w obszarze integracji.

W przeszłości wiele aplikacji łączono bezpośrednio, na bazie możliwości integracyjnych zakodowanych na stałe w komponentach aplikacyjnych i indywidualnych programach mapujących. Taka pajęczyna połączeń rodziła nowe wyzwania po stronie administracji, ale także wiązała się potencjalnie ze znacznymi kosztami utrzymania (koszty sprzętu, licencji na dodatkowe oprogramowanie, np. kosztowne tzw. Connectory dedykowane dla konkretnych aplikacji, usługi zewnętrzne).

Aplikacje były integrowane za pomocą dostępnych w danym momencie technologii i oprogramowań typu middleware, wiedza zaś pozostawała ukryta wewnątrz różnych aplikacji lub wewnątrz narzędzi middleware. Opisany stopień skomplikowania pejzażu IT stanowił  duże wyzwanie, i to rosnące w miarę uruchamiania kolejnych funkcji, koniecznych z biznesowego punktu widzenia.

Tylko wprowadzenie kompleksowego rozwiązania zapewniającego integrację wszystkich komponentów na bazie jednej technologii mogło zagwarantować sprawne funkcjonowanie systemów i zapewnić warunki ich rozwoju.

Takim kompleksowym rozwiązaniem, wybranym przez Polkomtel, operatora sieci Plus GSM, był SAP Business Connector (SAP BC).

 • uniwersalna platforma integracyjna
 • sprawna administracja rozwiązań i duże możliwości ich rozwoju
 • obsługa protokołów HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, tRFC
 • obsługa formatów HTML, XML, EDIFACT, X.12, IDOC
 • języki programowania Java, C/C++, VB

Marek Tokarski, Dyrektor Departamentu SAP w Polkomtelu

Marek Tokarski, Dyrektor Departamentu SAP w Polkomtelu, podsumowuje: „SAP Business Connector zdjął z naszego zespołu dużą część żmudnej pracy związanej z zapewnieniem sprawności komunikacji między SAP i innymi systemami. Poza tym umożliwił stworzenie dla systemu SAP hubu komunikacyjnego ze światem zewnętrznym, który ułatwia podejście do innych wyzwań, jak np. upgrade środowiska SAP R/3. Teraz więcej czasu możemy poświęcić na rozwój nowych rozwiązań IT wspierających biznes w naszej firmie, zapewniając wyższy poziom obsługi naszemu klientowi wewnętrznemu.”

Licencja na oprogramowanie SAP Business Connector jest udostępniana bezpłatnie wszystkim firmom korzystającym z systemu SAP.

Migracja na nową platformę

Za migrację funkcjonujących już rozwiązań do nowej platformy integracyjnej był odpowiedzialny Krzysztof Jarosz, Kierownik Działu Obsługi Procesów Sprzedażowych, Logistycznych i Utrzymaniowych w Departamencie Systemu SAP Polkomtela.

Krzysztof Jarosz mówi: „Zadanie nie było banalne – biorąc pod uwagę liczbę aplikacji, jak i złożoność interfejsów łączących je z SAP. Z tego też powodu poszukiwaliśmy firm o wysokim poziomie kompetencji w zakresie rozwiązań opartych na SAP Business Connector. SNP zostało zaangażowane jako główny partner ze względu na zespół konsultantów dysponujący unikalną wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.”

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od cyklu szkoleń prowadzonych przez konsultantów SNP dla specjalistów SAP Polkomtela. Przygotowana przez zespół SNP eksperymentalna instalacja SAP BC szybko sprawdziła się w skomplikowanym środowisku systemów Polkomtela. Testy potwierdziły, że decyzja o wyborze SAP BC była właściwa.

Zgodnie z metodyką opartą na najlepszych praktykach, a uszczegółowioną i dostosowaną w trakcie realizacji projektu, konsultanci SNP przeprowadzili migrację ponad 25 interfejsów łączących systemy mySAP Business Suite z otoczeniem, głównie w obszarze finansów, zaopatrzenia i sprzedaży.

Dla części interfejsów został przygotowany w firmowym intranecie front-end www do zarządzania procesem wymiany danych. Przygotowane rozwiązanie zostało uzupełnione o adaptery, pozwalające na komunikację z platformą middleware IBM – MQSeries Business connector umożliwia też bezpieczną wymianę informacji z zewnętrznymi systemami partnerów biznesowych.

Jest lepiej

SAP BC stanowi teraz uniwersalną warstwę komunikacyjną – zewnętrzne aplikacje nie muszą bezpośrednio obsługiwać złożonych wewnętrznych protokołów i typów danych SAP. Interfejsy przygotowane przez SNP wykorzystują przede wszystkim standardowe metody komunikacji z systemami SAP – BAPI, ALE/IDoc oraz RFC.

Zgodność ze strategią integracji systemów firmy SAP gwarantuje pełne wsparcie przez producenta systemu – obecnie i w przyszłości (np. integracja z SAP Enterprise Portals, możliwość migracji do SAP Exchange Infrastructure).

Dzięki scentralizowanej strukturze SAP BC pozwala łatwo i szybko monitorować, wykrywać i  rozwiązywać problemy związane z komunikacją. Raz przygotowane komponenty (np. w zakresie dystrybucji danych podstawowych) mogą być wykorzystywane wielokrotnie na potrzeby integracji z różnymi aplikacjami i partnerami w komunikacji.

Otwartość SAP BC na technologie niestosowane w SAP, ale dostępne w innych aplikacjach, pozwala szybko i łatwo podłączać nowe systemy.

W razie pojawienia się problemów z wymianą danych ścisła specyfikacja metody i formy komunikacji pozwala szybko określić, czy źródło problemów tkwi w zewnętrznej aplikacji, w warstwie SAP BC, czy w systemie SAP. W przypadku zmian w jednej ze stron wymiany (np. upgrade SAP lub nowa wersja zewnętrznej aplikacji) rozwiązanie SAP BC można łatwo dostosować.

Dodatkową korzyścią jest osiągnięcie lepszych parametrów wydajności systemu SAP. Serwer SAP BC przejął funkcje komunikacyjne, odciążając system SAP. Interfejsy funkcjonują sprawnie, a rosnąca skala komunikacji nie degraduje wydajności systemu transakcyjnego.

Polkomtel SA, operator sieci Plus GSM, należy do najbardziej innowacyjnych firm w Polsce pod względem stosowanych technologii informatycznych. Polkomtel korzysta z systemu SAP od 1999 roku. Wdrożenia wielu funkcjonalności były projektami pionierskimi (np. mySAP CRM, SAP Enterprise Portal). Utrzymaniem i rozwojem SAP w Polkomtelu zajmuje się Ośrodek Specjalizacji Klienta, zatrudniający ponad 30 wykwalifikowanych specjalistów, którzy wspierają ponad 1600 użytkowników SAP w 49 lokalizacjach. Zespół jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat OSK SAP, potwierdzający najwyższe kompetencje i jakość procedur rozwoju oprogramowania. W 2004 roku, po ponownym audycie, certyfikat został przedłużony na kolejne dwa lata.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com