Zastąpienie kilku rozproszonych systemów zintegrowanym rozwiązaniem SAP Business One pozwoliło firmie mTP Met-Plast uzyskać pełny wgląd w procesy produkcyjne i sprzedażowe oraz stan zapasów. Większa wydajność, niższe stany magazynowe, lepszy cash-flow – takie efekty zaobserwowano praktycznie z chwilą uruchomienia systemu.

Większym wyzwaniem od uruchomienia biznesu jest utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju. Zadanie jest tym trudniejsze, im więcej czasu menedżerowie potrzebują na dotarcie do zintegrowanych i zaktualizowanych informacji.

Przed podobnym wyzwaniem stanęła firma mTP Met-Plast, która pierwotnie opierała działalność biznesową na kilku rozproszonych systemach, które oddzielnie wspomagały kadry i płace oraz księgowość i finanse. Informacje o zleceniach i produkcji gromadzono z kolei w arkuszach kalkulacyjnych.

Efekt? Rozproszone informacje oraz brak zintegrowanego systemu informatycznego, który automatyzowałby kluczowe procesy w najważniejszych działach firmy, skutkowały licznymi utrudnieniami. Zebranie i analiza danych oraz przygotowanie raportów dla zarządu były niezwykle czasochłonne. Z tego powodu decyzje biznesowe były opóźnione i nigdy nie opierały się na najświeższych danych. Jednym z rezultatów nieefektywnego zarządzania danymi była również nadwyżka stanów magazynowych.

Rozwiązania, które były wystarczające w małej firmie, w miarę jak zwiększał się asortyment produktów i usług oraz przybywało klientów, stawały się ograniczeniem i hamowały jej dalszy rozwój.

Po pierwsze integracja procesów

Aby Met-Plast mógł lepiej wykorzystać swój potencjał i dynamicznie się rozwijać, konieczna była integracja procesów w obszarze m.in. zamówień, produkcji, magazynowania, sprzedaży, a także księgowości i kadr. Ta potrzeba była głównym powodem decyzji o wdrożeniu zintegrowanego systemu do zarządzania SAP Business One.

Zakres wdrożenia SAP Business One w mTP Met-Plast:

  • finanse
  • sprzedaż i dystrybucja
  • obsługa klienta i CRM
  • zakupy
  • produkcja
  • magazyn
  • kadry i płace

SAP Business One to oferowany przez lidera rynku rozwiązań ERP – firmę SAP – system dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie jest sprawdzone w setkach firm na całym świecie, posiada zaszyte gotowe procesy biznesowe. System nie wymaga skomplikowanego wdrożenia i może być gotowy do pracy w zaledwie kilka tygodni. Dodatkową zaletą rozwiązania jest przystępna, znana z góry, cena.

Za wdrożenie odpowiadało BCC (aktualnie All for One Poland), dedykowany partner SAP do wdrożeń na rynku MŚP. Za wyborem dostawcy przemawiały przede wszystkim wiedza konsultantów o specyfice branży produkcyjno-usługowej oraz ich duże doświadczenie w realizacji podobnych projektów. To, w połączeniu z wysokiej klasy systemem SAP Business One, gwarantowało realizację projektu zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi i budżetowymi firmy mTP Met-Plast. System wystartował z początkiem października 2013 r.

Michał Szeszuła, Dyrektor Operacyjny, mTP Met-Plast

Nie można utrzymać dynamicznego rozwoju firmy bez wglądu w aktualne i zintegrowane informacje. Dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu SAP Business One. Odkąd pracujemy na systemie, wiele procesów biznesowych realizowanych jest szybciej i dokładniej. Korzyści odniosła cała organizacja – począwszy od szeregowych pracowników, po kadrę zarządzającą.

Korzyści

System został uruchomiony w szerokim zakresie funkcjonalnym, obejmującym kluczowe obszary firmy.

Wdrożenie SAP Business One pozwoliło zwiększyć wydajność kluczowych procesów biznesowych. Jednocześnie wzmocniono kontrolę nad produkcją, administracją, księgowością, sprzedażą, zakupami oraz kadrami. Szybciej rotujący kapitał przełożył się z kolei na wyższe przychody firmy.

Dostęp do bieżących i zintegrowanych danych umożliwił dokładniejsze planowanie produkcji oraz zredukowanie zapasów na magazynie. Firmie szczególnie zależało nad kontrolą nad zleceniami produkcyjnymi, możliwością bieżącego raportowania zakończonych zleceń i wiedzy o dostępności produktów do sprzedaży. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom udało się ten proces opanować, jednocześnie dając klientom wiarygodną informację o terminach realizacji ich zamówień.

Beneficjentami zastąpienia kilku „wyspowych” systemów zintegrowanym rozwiązaniem SAP Business One są również klienci, którzy teraz otrzymują precyzyjniejsze informacje o dostępności i terminie dostarczenia zamówionych produktów.

Zarząd mTP Met-Plast ma obecnie szybki dostęp do aktualnych raportów ilustrujących wyniki i trendy sprzedażowe, dane produkcyjne, a także informacje o stanie zapasów w magazynie.

mTP Met-Plast to spółka produkcyjno-usługowa, specjalizująca się w obróbce tworzyw sztucznych i metali na maszynach CNC oraz produkcji podzespołów i montażu pomp membranowych i opryskiwaczy. Realizuje także zamówienia według specyfikacji i wzorów Klienta, od etapu projektowania, poprzez fazę prototypu i serii próbnej aż do gotowego produktu. Większość produkcji kierowana jest na rynki zagraniczne: niemiecki i belgijski.