Powody, dla których wykonuje się migrację systemu SAP, mogą być różnorakie – począwszy od wygaśnięcia wsparcia dla danej wersji oprogramowania systemu operacyjnego i bazy danych, przez zmianę platformy, po zmianę licencji, często będącą skutkiem polityki własnościowej w firmie. Przeniesienie systemu SAP na nową platformę sprzętową bądź programową nazywamy migracją. W zależności od tego, czy podczas migracji dokonuje się zmiany systemu operacyjnego bądź bazy danych, czy też nie, mówimy o procesie migracji heterogenicznej bądź homogenicznej. W obu przypadkach procesy migracji są wspierane przez SAP, przy czym migracja heterogeniczna (OS/DB migration) wymaga rejestracji oraz prowadzenia w zgodzie z wytycznymi SAP przez certyfikowanego konsultanta.

Media Regionalne korzystały z systemu SAP na platformie Windows w wersji, która nie była już wspierana przez producenta. Równocześnie w związku z planowanym upgrade SAP, wymagane było podniesienie wersji oraz zmiana samego systemu operacyjnego z wersji 32 na 64-bitową, po to, aby SAP mógł działać lepiej, stabilniej i niezawodniej. Sytuacji nie ułatwiały wzajemne zależności pomiędzy wersjami baz danych Oracle dla tego systemu operacyjnego. By uniknąć wykonywania zmiany OS w ramach projektu upgrade, zdecydowano się na migrację serwerów na platformę Linux, wykorzystując od razu najnowszą wspieraną obecnie przez SAP ERP 6.0 wersję systemu operacyjnego SUSE Linux 11. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez BCC (aktualnie All for One Poland) – prace zakończyły się w lutym 2012 r.

Ponieważ operacja migracji heterogenicznej wymaga wyeksportowania i ponownego importu danych, w Mediach Regionalnych wykorzystano również dodatkową zaletę tego procesu: możliwość podniesienia w jednym kroku wersji bazy danych do najnowszej, wspieranej dla danej wersji systemów SAP. W procesie migracji wykonano również reorganizację bazy danych oraz (jeśli wcześniej nie została przeprowadzona) zmianę sposobu zarządzania przestrzeniami tabel bazy Oracle z Dictionary Managed (DMT) na Locally Managed (LMT). Wykonanie wszystkich tych operacji razem pozwala znacznie zmniejszyć całkowity koszt zrealizowanych prac. Wyraźnie odczuwalnym skutkiem operacji reorganizacji bazy danych, jest zmniejszenie jej rozmiaru, w przypadku systemu ERP Mediów Regionalnych udało się uzyskać redukcję przestrzeni bazy danych o prawie 40%.

Aby taki sam efekt uzyskać bez wykonywania migracji SAP, należałoby przeprowadzić następujące prace:

 • zmianę sposobu zarządzania przestrzeniami bazy danych Oracle z DMT na LMT,
 • długotrwały i czasochłonny proces reorganizacji bazy danych,
 • upgrade bazy danych.

Skorzystanie z tego scenariusza, wymagałoby znacznie dłuższych okien czasowych oraz zwiększyło ilość planowanych niedostępności systemu SAP.

Przygotowanie do migracji heterogenicznej

Aby przeprowadzić projekt migracji heterogenicznej SAP, należy wcześniej przygotować projekt, zapewnić odpowiednie zasoby oraz posiadać wymagane przez SAP kompetencje. W ramach przygotowań do migracji systemów Mediów Regionalnych, administrator systemu (w tym przypadku BCC – systemy są utrzymywane i administrowane w Centrum Outsourcingowym BCC) wykonał następujące kroki:

 • Wybór konsultanta posiadającego certyfikat SAP OS/DB Migration – wskazanie takiego konsultanta jest wymogiem SAP, bez spełnienia którego nie da się zarejestrować projektu w SAP.
 • Weryfikacja dostępności docelowej platformy sprzętowej dla środowiska systemów SAP: sprawdzenie wymagań oraz zapewnienie odpowiednich wersji systemów operacyjnych.
 • Weryfikacja środowiska interface’ów, w szczególności dostępności oprogramowania, które miało zastąpić dotychczas wykorzystywane do komunikacji z wieloma systemami zewnętrznymi.
 • Zgłoszenie projektu migracji heterogenicznej do SAP i zamówienie w SAP sesji weryfikacyjnej po wykonaniu migracji testowej.
 • Przygotowanie docelowej platformy sprzętowo-programowej zgodnie z wymaganiami systemu SAP – w tym przypadku platforma musiała z jednej strony pozwolić na stabilną pracę systemów SAP w dotychczasowej wersji, ale też wspierać wersję docelową, w której system SAP będzie wykorzystywany po wykonaniu upgrade.
 • Przygotowanie infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych BCC, w tym sprawdzenie zgodności wykorzystywanych dodatkowych narzędzi IT, jak systemy backupów, systemy monitorujące itp.
 • Pobranie i przygotowanie odpowiednich nośników instalacyjnych zgodnie z zaleceniami SAP.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu migracji wraz z podziałem odpowiedzialności, wyznaczenie i zarezerwowanie terminów konsultantów Basis będących członkami zespołu projektowego.

Przebieg procesu migracji

Krok 1– testowa migracja systemu produkcyjnego

W wyniku tej operacji utworzony został system zapewnienia jakości, którego w Mediach Regionalnych wcześniej nie było w pejzażu SAP – po migracji testowej zaplanowano wspólnie z serwisem SAP AG sesję weryfikacyjną systemu po migracji – sprawdzenie stanu „nowego” systemu, kontrola zagrożeń i weryfikacja poprawności przebiegu operacji migracji.

Podczas migracji testowej można dokładnie przewidzieć wszelkie problemy mogące wystąpić w trakcie takiej operacji, a w efekcie dobrze przygotować się do migracji systemu produkcyjnego.

W Mediach Regionalnych szczególnie ważkim zagadnieniem była adaptacja interfejsów do zewnętrznych baz oraz zapewnienie poprawnej komunikacji z tymi bazami – rozwiązanie wymagało wykorzystania dodatkowego oprogramowania oraz możliwości samego systemu operacyjnego.

Podczas migracji wykorzystano narzędzie migracyjne MIGMON, dzięki któremu system docelowy powstawał w czasie trwania eksportu bazy systemu źródłowego. Ponadto skonfigurowano i przetestowano funkcję wysyłania sms-ów w przypadku problemów podczas trwania eksportu czy importu bazy danych. Dzięki temu do minimum został ograniczony czas trwania migracji, jak również potencjalne niebezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych problemów. W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności procesu i dostępności systemu produkcyjnego bez jego dodatkowego obciążania, operacja eksportu danych systemu produkcyjnego została wykonana na wcześniej przygotowanej kopii systemu produkcyjnego. Sam proces kopii systemu produkcyjnego został przeprowadzony w godzinach nocnych, aby miał jak najmniejszy wpływ na pracę użytkowników.

Krok 2 – testowa migracja SAP Content Server

Tak jak i w przypadku systemu ERP, w pierwszym kroku wykonano testową migrację wykorzystywanego przez Media Regionalne oprogramowania SAP Content Server. Operacja ta pozwoliła zweryfikować działanie SAP Content Server na nowej platformie systemowej i przećwiczyć poniższe kroki na środowisku nieprodukcyjnym:

 • wykonanie upgrade bazy
 • instalacja serwera HTTP (apache) oraz bazy danych na nowym serwerze
 • backup bazy danych
 • przywrócenie bazy danych z wcześniej wykonanego backupu na nowy serwer
 • upgrade bazy danych do wersji 7.7.

Krok 3 – produktywna migracja SAP Content Server

W tym kroku wykonana została produkcyjna migracja systemu SAP CS. Dzięki wcześniej przeprowadzonej migracji testowej czas niedostępności systemu produkcyjnego został ograniczony do minimum.

Krok 4 – migracja systemu rozwojowego DEV

System testowo-rozwojowy SAP ERP, został przed wykonaniem migracji zoptymalizowany – usunięto zbędne mandanty, dokonano odświeżenia danych konfiguracyjnych z systemu produkcyjnego. Dzięki temu rozmiar bazy danych systemu testowo-rozwojowego już przed migracją, ale przede wszystkim po niej został znacznie ograniczony.

Krok 5 – migracja systemu produkcyjnego PRD

Wszystkie dotychczas przeprowadzone operacje miały na celu przygotowanie zespołu oraz środowiska do najważniejszego zadania: wykonania migracji systemu produkcyjnego. Testy miały zapewnić sprawne, bezpieczne i zgodne z zaplanowanym harmonogramem przeprowadzenie procesu migracji. Było to szczególnie ważne ze względu na potrzebę ustalenia okna serwisowego dla systemu SAP – co wiązało się z niedostępnością środowiska dla wszystkich użytkowników SAP Media Regionalne. Operacja migracji produkcyjnej uruchomiona została w piątek wieczorem, system produkcyjny był gotowy do użycia po migracji heterogenicznej jeszcze przed zaplanowanym w harmonogramie czasem, już w sobotę wieczorem.

Podsumowanie

System SAP po migracji pracuje na nowej platformie systemu operacyjnego. Dotychczas wykorzystywany serwer Windows został zastąpiony przez Linux SUSE. Uruchomiono wszystkie wymagane interface’y, a w przypadku systemu SAP Content Server dodatkowo wykonano upgrade rozwiązania do najnowszej, udostępnianej przez producenta wersji. Co ważne, z punktu widzenia użytkowników końcowych system pozostał niezmieniony – pracownicy zakończyli w nim pracę w piątek, a ponownie rozpoczęli bezproblemowo w poniedziałek.

Zadania zrealizowane podczas przeprowadzonej migracji przygotowały równocześnie środowisko SAP do planowanego upgrade – przed tą operacją, nie będzie już potrzeby wykonywania dodatkowych zmian w technologii, środowisko jest gotowe do obsługi SAP w najnowszej wersji.

Technologicznie, najbardziej widocznym efektem projektu jest kilkudziesięcioprocentowe zmniejszenie rozmiaru bazy danych SAP. Jest to przede wszystkim wynik reorganizacji obiektów w bazach danych. Ta zmiana ma duże znaczenie dla realizacji codziennych zadań administracyjnych – od zarządzania obiektami w bazach danych, przez wykonywanie kopii systemów czy mandantów SAP, aż do czasu wykonania backupu i czasu ewentualnego odtwarzania baz danych SAP. Uzyskanie takiego efektu nie byłoby możliwe bez bliskiej i pełnej zaufania współpracy pomiędzy zespołem projektowym a Klientem, a także dobrze przemyślanego i zrealizowanego scenariusza i harmonogramu migracji SAP.

Zmniejszyliśmy koszty utrzymania systemów jednocześnie reorganizując bazę danych
Gdy proces migracji naszych systemów na nową platformę stał się koniecznością, rozważaliśmy różne opcje. Zdecydowaliśmy się ostatecznie na rozwiązanie zaproponowane przez BCC (aktualnie All for One Poland). Jak się okazało, wybór okazał się trafny. Oprócz samej migracji od razu została przeprowadzona reorganizacja oraz upgrade bazy danych – prace, które i tak musielibyśmy zrobić, a połączenie ich w jednym projekcie pozwoliło ograniczyć koszty oraz zminimalizować przerwy w pracy użytkowników. Czas wykonania migracji heterogeniczej systemu produkcyjnego, dzięki dobremu przygotowaniu BCC, nie tylko zmieścił się w harmonogramie, ale był krótszy od zaplanowanego.
Dzięki migracji z Windows na Linux oraz reorganizacji bazy danych spadły koszty utrzymania naszych systemów. Ponadto dzięki systemowi QAS mamy teraz bezpieczniejszy model testowania zmian.
Adam Parysz, Media Regionalne
Media Regionalne to jedna z wiodących grup prasowych w Polsce. Do grupy, wcześniej znanej jako Orkla Press Polska, należy 9 dzienników regionalnych o łącznej sprzedaży ponad 248 500 egzemplarzy. Grupa Media Regionalne jest również właścicielem czterech lokalnych rozgłośni radiowych, sześciu drukarni, agencji reklamowych Gra i Admis oraz dwunastu bezpłatnych tygodników. Znakiem rozpoznawczym marki jest nie tylko lokalność, ale także innowacyjność. Obecnie każdy z regionalnych tytułów posiada własny portal internetowy. Do Grupy należy także 30 portali informacyjno-społecznościowych MM MojeMiasto. W ramach grupy działa Centrum Usług Księgowych (z siedzibą w Bydgoszczy) – nowoczesna organizacja obsługująca wszystkie spółki wydawnicze. Wysoko wykwalifikowani pracownicy Centrum wspierają wydawnictwa regionalne swoją wiedzą w zakresie m.in. doradztwa podatkowego czy zarządzania środkami finansowymi. Grupa aktywnie się rozwija, wykorzystując nowe technologie oraz wzbogacając swoją dotychczasową ofertę o inne media: prasę bezpłatną, regionalne portale internetowe, lokalne rozgłośnie radiowe czy agencje reklamowe. Grupa należy do struktury Mecom Europe, którą tworzą trzy silne jednostki: Dania, Holandia oraz Polska.