Rozwiązania Business Intelligence oparte na hurtowni danych SAP ułatwiają menedżerom w KGHM Polska Miedź SA monitorowanie efektywności, wspierają podejmowanie decyzji i 7-krotnie skracają raportowanie.

Firma KGHM Polska Miedź SA poinformowała o zakończeniu projektu wdrożeniowego w zakresie monitorowania efektywności organizacji, wspieranego rozwiązaniem SAP SEM (Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem), które bazuje na hurtowni danych SAP BW.

Jest to jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce. Uruchomiony w KGHM Kokpit Zarządzania wraz z Hurtownią Danych SAP pozwalają jednemu z największych producentów miedzi i srebra na świecie na sprawne monitorowanie kluczowych parametrów kosztowych i znaczące zwiększenie możliwości analitycznych. Nowo wdrożone rozwiązania oferują też intuicyjny dostęp do dokładnych informacji w krótszym czasie.

Miliony informacji

Od kilku lat KGHM z powodzeniem eksploatuje system SAP R/3, który obsługuje większość procesów biznesowych. Przez ten czas nagromadzonych zostało wiele milionów rekordów informacji.

Wdrożenie rozwiązań klasy Business Intelligence otworzyło nowe możliwości w zakresie szybkiego docierania do informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym, mającym skomplikowany, przebiegający fazowo, proces produkcyjny.

Wdrażanie rozwiązań Business Intelligence w technologii SAP pozwoliło na znaczne skrócenie czasu projektu, a na etapie bieżącej pracy z narzędziem będzie pozwalało na elastyczne dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb informacyjnych.

Rzutem oka

Zakończony pod koniec 2004 roku pierwszy etap wdrożenia Hurtowni Danych oraz Kokpitu Zarządzania pozwolił na przekazanie najwyższej kadrze menedżerskiej – Zarządowi i Dyrektorom Oddziałów – intuicyjnego narzędzia, które na bieżąco prezentuje wszystkie kluczowe dla każdego z decydentów parametry efektywności.

Narzędzie prezentuje informacje w formie graficznej oraz tabelarycznej. Ustawienia grafik zostały przygotowane w taki sposób, aby użytkownik Kokpitu Zarządzania w „pierwszym rzucie oka” na ekran zwrócił uwagę na te parametry, które wymagają działań wyjaśniających bądź korygujących.

Poprzez szczegółowe zestawienia w hurtowni danych, system umożliwia prowadzenie analiz wielowymiarowych dla tych parametrów, które odbiegają od wartości zaplanowanych.

W kolejnym etapie KGHM zamierza prowadzić rozwój obecnie już eksploatowanych narzędzi Business Intelligence w kierunku planowania i budżetowania oraz sprawozdawczości operacyjnej.

Zespół projektowy

Projekt zrealizowany został przez blisko 30-osobowy Zespół wdrożeniowy KGHM. Ze względu na specyfikę projektu Zespół wdrożeniowy KGHM składał się ze ściśle współpracujących ze sobą osób z działów merytorycznych (Departamenty Finansowe) oraz Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji (COPI), który w KGHM jest centrum kompetencyjnym m.in. w zakresie rozwiązań SAP. Od strony systemowej projekt prowadzony był przez konsultantów SAP Polska, przy wsparciu konsultantów BCC (aktualnie All for One Poland).

Zarządzanie wartością firmy

Równolegle z wdrożeniem rozwiązań do monitorowania parametrów kosztowych, KGHM prowadzi projekt w zakresie zarządzania wartością firmy. Od strony systemowej zarządzanie wartością jest w KGHM wspierane również za pomocą funkcjonalności SAP SEM obsługujących zarządzanie strategiczne zgodnie z ideą Strategicznej Karty Wyników.

Wspieranie różnych obszarów zarządzania strategicznego i operacyjnego, przez kolejne funkcjonalności jednego systemu BI, bazującego na jednej hurtowni danych, daje gwarancję właściwego przepływu informacji pomiędzy różnymi aplikacjami (np. z planowania do karty wyników) oraz pozwala na znacznie obniżenie kosztów wdrożenia i eksploatacji systemu.

7 razy szybciej

Rozwiązanie SAP SEM-CPM (Monitorowanie Efektywności) jest wykorzystywane przez KGHM w bieżącej pracy już od kilku miesięcy. Czas ten pozwala na ocenę korzyści, jakie implementacja narzędzi SEM-CPM przyniosła firmie. Najważniejszą korzyścią wskazywaną przez pracowników KGHM jest znaczne skrócenie czasu przygotowania comiesięcznej informacji dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Czas ten został skrócony z 14 do 2 dni.

Dane prezentowane za pośrednictwem hurtowni danych oraz Kokpitu Zarządzania charakteryzują się znacznie większą wiarygodnością niż dane, które dotychczas podlegały przygotowaniu przez Oddziały oraz konsolidacji przez Biuro Zarządu za pośrednicwem MS Excel.

System SAP SEM oraz SAP BW daje pracownikom KGHM znacznie większe możliwości analityczne, co w połączeniu ze znacznym skróceniem czasu na ich przygotowanie pozwala na dużo bardziej efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Co jest naprawdę ważne we wdrożeniach BI

Krzysztof Siwiec, Starszy Konsultant w Zespole Business Intelligence w BCC był jedną z osób uczestniczących we wdrożeniu w KGHM. „Najważniejsze, co może osiągnąć firma taka jak KGHM – duża organizacja o złożonej strukturze – to wiarygodność danych pozyskiwanych z jednego źródła, powiązanego ściśle z danymi gromadzonymi w innych systemach firmy (np. ERP). Przy budowaniu koncepcji rozwiązań nawet najmniejszego wycinka BI trzeba od razu wziąć pod uwagę szeroki aspekt działalności firmy, gdyż potrzeby raportowe przedsiębiorstwa wzrastają lawinowo proporcjonalnie do sprawności".

KGHM Polska Miedź SA to jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją miedzi rafinowanej i srebra. Firma należy do najbardziej znaczących przedsiębiorstw w polskiej gospodarce i jest też jednym z największych polskich eksporterów. KGHM dysponuje własnymi złożami rud i własną zintegrowaną strukturą produkcyjną, od wydobycia po finalny, najwyższej jakości produkt. W produkcji srebra KGHM zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie.