Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników, Hochland Polska został wyróżniony tytułem Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2011. To zobowiązuje. Jednym z elementów podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie jest wdrożenie aplikacji do zarządzania dokumentacją BHP w SAP HR.

Hochland Polska pracuje na systemie SAP HR od 2006 r. Wdrożenie było roll-outem rozwiązania kadrowo-płacowego z niemieckiej centrali. Zostało zrealizowane przy współpracy z BCC (aktualnie All for one Poland). Od tego czasu polski oddział koncernu korzysta także z usługi wsparcia użytkowników SAP HR w ramach serwisu aplikacyjnego BCC.

Firma stawia na efektywność i jakość pracy nie tylko przy produkcji sera, ale też we wszystkich pozostałych obszarach biznesowych. W Spółce Hochland dużą wagę przykłada się do jak najlepszego wykorzystania potencjału posiadanych systemów informatycznych i standardowych funkcjonalności, jakie oferują te narzędzia. Firma docenia także rozwiązania rozszerzające standardowe funkcjonalności systemu SAP HR, które przy niewielkim nakładzie przyczyniają się do oszczędności czasu i pieniędzy.

Na początku 2010 r. w Hochland Polska uruchomiono rozwiązanie e-Deklaracje w SAP HR, pozwalające na wysyłanie formularzy podatkowych drogą elektroniczną, a od lutego 2011 r. firma korzysta z Obsługi BHP w SAP HR. Obydwa te narzędzia są dostępne w ramach oferty BCC – autorskich produktów, które niewielkim kosztem pozwalają zwiększyć efektywność wykorzystania systemów SAP.

Obsługa BHP w SAP HR

Rejestrowanie wypadków przy pracy oraz opracowanie wymaganej dokumentacji to obowiązek prawny pracodawcy. Obsługa procesów BHP ma szczególnie duże znaczenie w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników na stanowiskach, na których statystycznie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wypadkowego podczas pracy jest większe. Są to przede wszystkim sieci handlowe, firmy mające duże magazyny oraz oczywiście przedsiębiorstwa produkcyjne z praktycznie wszystkich branż.

Hochland Polska zatrudnia około 1000 osób. Przy tak dużej liczbie zatrudnionych zarządzanie dokumentacją BHP i okresowe raportowanie wymaga sporego nakładu pracy dla firmy. Firma, która chce monitorować i pracować nad poprawą bezpieczeństwa pracy, po pierwsze potrzebuje wyczerpującej, wiarygodnej i dostępnej od ręki informacji.

Uruchomione przez BCC w Hochland rozszerzenie standardowej funkcjonalności SAP HR w zakresie BHP umożliwia obsługę tych procesów w systemie SAP HR. Dokumentacja wypadkowa jest tworzona z wykorzystaniem danych podstawowych z SAP i ma analogiczną strukturę co dokumentacja HR. Dzięki temu dane o pracownikach w dokumentacji wypadkowej są zawsze aktualne i spójne z pozostałą dokumentacją kadrową.

W Hochland Polska za gromadzenie dokumentacji wypadkowej odpowiada trzech inspektorów BHP, po jednym w każdym z zakładów produkcyjnych. Inspektorzy BHP w Węgrowie i Baranowie odpowiadają za dokumentację w swoich zakładach i w związku z tym w systemie mają uprawnienia pozwalające im zarządzać dokumentacją wypadkową pracowników tych zakładów. Inspektor w kaźmierskiej fabryce, oprócz administracji „swoją” dokumentacją, pełni także funkcję głównego administratora narzędzia, co oznacza dostęp do wszystkich danych. Uprawnienia dostępu zostały zdefiniowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Agnieszka Czekalska, Koordynator Systemów Informatycznych HR, Hochland Polska

Dla specjalistów BHP i HR
Hochland Polska jest firmą, w której staramy się w pełni wykorzystać zasoby, które posiadamy, i na ile jest to uzasadnione, rozwijamy kolejne funkcjonalności. Obsługa wypadków w SAP HR to bardzo elastyczne, w pełni dostosowane do naszych potrzeb rozwiązanie, które nie tylko pozwoliło ułatwić pracę specjalistów BHP, ale również pracę pracowników działów kadr i płac. Oczywiście narzędzie samo w sobie nie wyeliminuje wypadków, ale mając możliwość łatwego monitorowania zagrożeń, będziemy starali się ograniczyć je do minimum.
Agnieszka Czekalska, Koordynator Systemów Informatycznych HR, Hochland Polska

Rejestracja zdarzenia

Rejestrując nowe zdarzenie, inspektor BHP wybiera na ekranie odpowiedni rodzaj wypadku i tworzy nowy wpis w systemie. Aplikacja umożliwia rejestrowanie wszystkich rodzajów zdarzeń wymaganych przez ustawodawcę: wypadków w pracy, w drodze do i z pracy, traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków zleceniobiorcy.

Następnie, na kolejnym ekranie są prezentowane wszystkie informacje dotyczące zdarzenia i poszkodowanego. Podstawowe informacje o pracowniku, przypisanie organizacyjne oraz dane kontaktowe są zaciąganie z SAP HR.

Po zarejestrowaniu zdarzenia inspektor przystępuje do wprowadzenia szczegółowych danych w kolejnych zakładkach aplikacji.

W poszczególnych pozycjach drzewka zapisywane są:

 • dane wypadku (m.in. klasyfikacja wg kodów GUS, dni niezdolności do pracy, czy zdarzenie dotyczyło osoby młodocianej);
 • dane do protokołów wyjaśnień poszkodowanego, informacji uzyskanych od świadka oraz protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
 • dane do statystycznej karty wypadku (informacje te następnie posłużą do wygenerowania Z-KW);
 • polecenia powypadkowe,
 • pozostałe dokumenty (np. druk N-9, wniosek o odszkodowanie, pisma, wnioski, orzeczenia o niezdolności do pracy),
 • adnotacje i załączniki (np. fotografie z miejsca zdarzenia, opisy okoliczności i miejsca wypadku).

Narzędzie umożliwia tworzenie dowolnej liczby adnotacji i pozwala na formatowanie tekstu, a także dodawanie załączników (zdjęcia, zeskanowane dokumenty). Każdy z nich może zostać opatrzony komentarzem użytkownika o nieograniczonej długości.

W razie konieczności, np. gdy ustalono nowe okoliczności lub przyczyny wypadku, możliwa jest zmiana danych, z zachowaniem poprzedniej wersji dokumentów.

Przemysław Sikora, Specjalista ds. BHP, Hochland Polska

Szybciej, bo z SAP HR
Największą zmianą „na plus” po wdrożeniu modułu BHP jest oszczędność czasu związana z poszukiwaniem danych pracowniczych niezbędnych do wprowadzenia do dokumentacji powypadkowej. Wystarczy z listy wybrać nazwisko poszkodowanego lub świadka wypadku, a wszelkie niezbędne informacje zostaną pobrane automatycznie. Szacuję, że czas obsługi wypadku skraca się o 30-40%.
Oszczędność czasu dotyczy również uzyskiwania informacji o zdarzeniach, które wystąpiły w innym zakładzie – zarządzanie jest zcentralizowane. Dużym ułatwieniem jest sposób wprowadzania danych do statystycznej karty wypadku (Z-KW) – dane wymagane w karcie wprowadza się poprzez wybranie stosownego zapisu z rozwijalnych list.
Zautomatyzowano także zarządzanie badaniami profilaktycznymi. Po pierwsze aplikacja, na polecenie użytkownika, generuje listę osób, których ważność badań okresowych upływa w zadanym okresie. Dla tych osób, a na podstawie wcześniej wprowadzonych definicji narażeń w kontekście danego stanowiska pracy, można szybko wygenerować skierowania na odpowiednie badania.
Przemysław Sikora, Specjalista ds. BHP, Hochland Polska

Statystyczna karta wypadku, IWA i nie tylko

Oprócz dodawania notatek rozwiązanie daje możliwość drukowania dokumentów: protokołu wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadka, protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, statystycznej karty wypadku, polecenia powypadkowego, pisma przewodniego do ZUS, a także zgłoszenia do prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest to, że wydruki protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz statystyczna karta wypadku zachowują formę określoną odpowiednimi przepisami. Dzięki temu raportowanie do urzędów (GUS, ZUS) wymagane prawem jest znacznie łatwiejsze, a przygotowanie dokumentów zajmuje mniej czasu.

Raporty i przypomnienia

W rozwiązaniu dostępne są także raporty, pozwalające na monitorowanie liczby wypadków w podziale na zakłady lub komórki organizacyjne.

Kolejny raport obrazuje wypadki w podziale na stopnie wg klasyfikacji GUS (lekkie, ciężkie, śmiertelne).

Architektura rozwiązania umożliwia także tworzenie własnych raportów, z wykorzystaniem narzędzi ad hoc. W Hochland Polska najczęściej przygotowywane raporty to statystyki wypadków z podziałem na grupy pracowników lub przypisanie organizacyjne.

Dużą zaletą rozwiązania jest przyjazna i intuicyjna obsługa. Wszystkie informacje dotyczące danego wypadku są posegregowane i prezentowane w przejrzystej formie na kolejnych ekranach, co wpływa na ergonomię pracy inspektorów BHP. Dla pracowników odpowiedzialnych za korespondencję z urzędami i monitorowanie statystyk wypadkowych dużym ułatwieniem jest dostęp do kompletnej i aktualnej dokumentacji w jednym miejscu i wspomaganie przy wypełnianiu Z-KW.

Jako dodatkowa funkcjonalność w Hochland Polska zostało także zaimplementowane zarządzanie kierowaniem na okresowe badania profilaktyczne. W danych o pracowniku zapisana jest data ważności badania i 40 dni przed upływem terminu system wysyła do administratora komunikat z przypomnieniem.

Bezpieczne miejsce pracy

Aplikacja do zarządzania dokumentacją BHP w systemie SAP HR sama w sobie nie poprawi bezpieczeństwa pracy. Jednak dostęp online do informacji o niebezpiecznych zdarzeniach w firmie i możliwość raportowania ich w wymaganych wymiarach pozwala na lepsze monitorowania wypadków i identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych. Informacja o tym, że dane stanowisko pracy lub np. ciąg komunikacyjny są statystycznie obarczone większym ryzykiem wystąpienia wypadku, to pierwszy krok do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

Jak wiadomo, liczba wypadków przy pracy ma bezpośredni wpływ na wysokość składki odprowadzanej do ZUS. W dużych firmach już niewielka poprawa statystyk wypadkowych może się przełożyć na znaczące obniżenie składki wypadkowej.

BHP w SAP HR

 • Integracja z modułem HR
 • Zawsze aktualne dane pracowników
 • Cała dokumentacja w jednym miejscu
 • Oszczędność czasu
 • Pełna obsługa wydruków i formularzy
 • Przyjazny interfejs użytkownika
 • Elastyczne raportowanie z użyciem narzędzia ad hoc
 • Łatwa konfiguracja i administracja modułem
 • Kompleksowa obsługa autoryzacji i uprawnień
 • Pośredni wpływ na zmniejszenie składki wypadkowej
Hochland to jeden z największych producentów serów w Polsce i Europie. Sery sygnowane marką Hochland są dostępne na polskim rynku od początku lat 90. Firma posiada w Polsce trzy zakłady produkcyjne: w Kaźmierzu, Węgrowie i Barnowie k. Ostrołęki, w których produkuje sery topione, żółte, dojrzewające i kremowe oraz miękkie. W Polsce Hochland zatrudnia około 1000 pracowników.