HAI, holenderski dostawca rozwiązań EMI, umacnia swoją pozycję rynkową dzięki współpracy z BCC (aktualnie All for One Poland). Projekt rozwoju oprogramowania HAI*QPM przez BCC w technologii SAP NetWeaver został pomyślnie zakończony certyfikacją w ramach programu SAP AG „Powered by SAP NetWeaver”.

SAP jest największym i najbardziej popularnym systemem ERP na rynku. Większość dużych i średnich firm wybiera ten system do wsparcia szerokiego zakresu działalności biznesowej. Nic zatem dziwnego, że dostawcy innych aplikacji dążą do tego, by ich rozwiązania były kompatybilne z technologiami SAP. Właśnie dlatego HAI zdecydowało się zlecić BCC migrację aplikacji HAI*QPM na platformę SAP Net- Weaver. Aplikacja HAI*QPM (Quality & Performance Management), oferowana przez firmę HAI, jest wykorzystywana do podnoszenie jakości produktów i wydajności linii produkcyjnych w oparciu o regularne monitorowanie i raportowanie danych w czasie rzeczywistym. Korzystają z niej zarówno holenderskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne, których celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych. Wiele z nich korzysta z rozwiązań SAP, szczególnie modułu planowania produkcji (PP).

Jak podkreślił Peter de Haer, dyrektor HAI: „Skoro większość naszych klientów ma już system SAP ERP, stało się oczywiste, że będą oczekiwać narzędzia spójnego z istniejącym u nich środowiskiem IT. Skłoniło nas to do przeprowadzenia projektu rozwojowego, którego głównym celem było dostarczenie naszych narzędzi, wiedzy i doświadczenia w takiej formie, która będzie całkowicie zintegrowana ze środowiskiem SAP. Byliśmy również przekonani, że musimy zaplanować i przeprowadzić proces certyfikacji naszej aplikacji, by upewnić się, że spełnia ona standardy SAP, zanim zostanie wprowadzona w wymagające środowisko zakładu produkcyjnego. Zdecydowaliśmy się zlecić BCC stworzenie aplikacji HAI*QPM w nowej technologii – SAP NetWeaver przy wykorzystaniu technologii Java i WebDynpro. Powierzyliśmy również BCC przygotowanie naszych rozwiązań do certyfikacji przez SAP AG”.

Przenieść HAI*QPM na SAP NetWeaver

Projekt migracji był złożonym przedsięwzięciem, podczas którego aplikacja musiała zostać stworzona praktyczne od podstaw, w oparciu o nową technologię. W pierwszej fazie projektu odbył się transfer wiedzy. Firma HAI zaprezentowała pełen zakres funkcjonalności oprogramowania i sposoby jego wykorzystywania. Najważniejsze funkcje aplikacji to gromadzenie danych, ich zapisywanie i raportowanie.

Funkcje zapisywania składają się z ekranu raportowania produkcji czasu rzeczywistego, który operatorzy na linii produkcyjnej wykorzystują do wprowadzania danych produkcyjnych, a pracownicy laboratoriów do wprowadzania wyników testów jakości. Oprócz tego wykorzystywane jest również oprogramowanie do gromadzenia danych, które odpowiada za automatyczne pobieranie danych z urządzeń produkcyjnych oraz urządzeń do kontroli jakości.

Skoro większość naszych klientów ma już system SAP ERP, stało się oczywiste, że będą oczekiwać narzędzia spójnego z istniejącym u nich środowiskiem IT

 

Dostępne w aplikacji funkcje raportowania pozwalają przeanalizować i podnieść wydajność linii produkcyjnej oraz polepszyć jakość produktu. Jest to możliwe dzięki gotowym do natychmiastowego użytku procedurom SPC (Statistical Process Control – Statystyczne Sterowanie Procesem) i innym narzędziom statystycznym i analitycznym, które konsultanci firmy HAI stworzyli, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Jako podstawę do stworzenia tego rozwiązania wybrano SAP NetWeaver Java Web Application Server. Głównym zamysłem było stworzenie środowiska sieciowego, które pracuje w oparciu o technologię SAP, lecz nie jest częścią systemu ERP, a samodzielnym oprogramowaniem. Aplikacja ta została stworzona przy wykorzystaniu języka programowania Java. Ponadto wykorzystano standardowe technologie SAP dla aplikacji webowych, aby zapewnić, by w odczuciu klienta rozwiązanie wyglądało i działało tak samo jak produkty SAP.

Narzędzia WebDynpro i HTMLB, poza tym, że de facto są standardami webowymi SAP, łatwo wpasowują się w środowisko SAP NetWeaver Portal dzięki automatycznemu wykorzystaniu ustawień odnoszących się do wyglądu i działania (look-and-feel), które mogą być różne w przypadku każdej firmy, a nawet każdego użytkownika.

Obecnie aplikacja HAI*QPM wykorzystuje WebServices, aby umożliwić interfejsowanie z produktami SAP i narzędziami zewnętrznymi, które dostarczają danych z urządzeń produkcyjnych lub urządzeń do kontroli jakości produktu.

W trakcie projektu najbardziej czasochłonne były implementacja i przygotowanie aplikacji do procesu certyfikacji. Konsultanci BCC (aktualnie All for One Poland), którym powierzono także te prace, odpowiadali za spełnienie wszystkich kryteriów certyfikacyjnych. Celem było zminimalizowanie ryzyka niezaliczenia testu certyfikacyjnego. Zarówno certyfikacje Portal Integration, jak i J2EE Deployment zakończyły się sukcesem już za pierwszym podejściem.

W czasie trwania projektu Kees Dekker z HAI był odpowiedzialny za testy i przygotowanie specyfikacji oprogramowania. Ze strony BCC bezpośrednio było zaangażowanych dwóch programistów. W czasie tej polsko-holenderskiej współpracy językiem komunikacji był angielski i – co warto podkreślić – nie odnotowano żadnych problemów, które mogłyby wynikać z międzynarodowego charakteru projektu.

Cała praca programistów została wykonana zdalnie, z podpoznańskiego biura BCC. Ponadto odbyło się kilka roboczych spotkań w Polsce, z udziałem przedstawiciela HAI.

Efekt: HAI*QPM dla SAP

W chwili obecnej firma HAI oferuje klientom całkowicie nowy produkt. Jest to nie tylko aplikacja stworzona w nowej technologii, ale przede wszystkim narzędzie, które ma bardzo elastyczną strukturę danych, pozwalającą na magazynowanie i analizowanie praktycznie każdego typu potrzebnych danych.

Dzięki integracji z rozwiązaniami SAP obecnie łatwo jest tworzyć dodatkowe raporty, wykorzystując hurtownię danych SAP BW, lub zintegrować funkcje aplikacji z innymi produktami, takimi jak SAP xApp – xMII.

Ambicją firmy HAI było nie tylko stworzenie aplikacji kompatybilnej z SAP, lecz również zapewnienie klientów, że ta zgodność jest zagwarantowana przez stronę niezależną – stąd potrzeba certyfikacji

 

Transfer wiedzy podczas projektu odbywał się w obie strony. Dla specjalistów z HAI była to doskonała okazja do zdobycia ogólnej wiedzy o rozwiązaniach SAP oraz szczególnie o technologii SAP NetWeaver.

Powered by SAP NetWeaver

Ambicją firmy HAI było nie tylko stworzenie aplikacji kompatybilnej ze środowiskiem SAP, lecz również zapewnienie klientów, że owa zgodność jest zagwarantowana przez stronę niezależną – stąd potrzeba certyfikacji. Certyfikat „Powered by SAP NetWeaver” jest przyznawany przez SAP AG jedynie aplikacjom najwyższej klasy, komplementarnymi z rozwiązaniami SAP i stworzonym w oparciu o technologię SAP NetWeaver.

W lipcu 2007 i styczniu 2008 r. odbyły się sesje certyfikacyjne, podczas których BCC przedstawiło proces instalacji i uruchamiania aplikacji QPM oraz skrypty testowe, aby zaprezentować jej funkcje i integrację z SAP NetWeaver Portal.

Aby zagwarantować bezstronną ocenę aplikacji, SAP AG zlecił przeprowadzenie procesu certyfikacji zewnętrznemu partnerowi – firmie VeriTest. Pierwszym krokiem tego procesu była weryfikacja przedłożonej dokumentacji. Następnie przedstawiciel VeriTest, za pośrednictwem oprogramowania do przeprowadzania spotkań online, nadzorował instalację i testy niniejszej aplikacji w środowisku SAP NetWeaver. Nowo stworzona aplikacja QPM spełniła wszystkie warunki wymagane od aplikacji kompatybilnych z technologią SAP NetWeaver.

Firma HAI otrzymała od SAP AG dwa certyfikaty:

  • Certyfikat J2EE-DEP, który zaświadcza, że dane rozwiązanie instaluje się i działa na SAP NetWeaver Java Web Application Server;
  • Certyfikat EP-BP, który gwarantuje, że rozwiązanie prawidłowo się integruje z SAP NetWeaver Portal.

HAI otrzymało również prawo do ubiegania się o możliwość wykorzystywania logo programu „Powered By NetWeaver” w promocji rozwiązania QPM.

Peter de Haer podkreśla: „Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że produkt jest całkowicie zintegrowany z systemem SAP. Dla klientów stanowi to gwarancję, że nasze rozwiązanie będzie doskonale wpasowywało się w ich środowisko informatyczne i biznesowe. Dlatego też logo Powered By NetWeaver stanowi bardzo ważną wartość dodaną tego projektu”.

HAI działa w Holandii od 2001 r. jako wiodący dostawca rozwiązań Real-Time Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI). Rozwiązania te są wykorzystywane przez producentów na całym świecie w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej poprzez następujące metody: Continuous Improvement, Six Sigma, Lean Manufacturing i Total Productive Maintenance (TPM). HAI oferuje kompletny zestaw rozwiązań, które wspierają producentów w osiągnięciu i utrzymaniu wyższego poziomu wydajności dzięki zastosowaniu rozwiązań EMI.