Projekt wdrożenia systemu SAP w Grupie Bakalland był złożonym przedsięwzięciem. Wiązał się z dużym nakładem pracy. Projekt można podzielić na dwa główne etapy: carveout i rollout. Pierwszy etap, carevout, to przejęcie systemu SAP z oryginalnej instalacji w Norwegii do lokalizacji w Polsce. Drugi, intensywny etap – rollout – wymagał od pracowników Bakalland i Delecta dużego zaangażowania. Konieczna była migracja z dotychczas używanego w Bakalland systemu ERP do istniejącej instalacji SAP Delecty. W trakcie analizy funkcjonalności i identyfikacji różnic w procesach zidentyfikowano ponad 100 gapów, różnic funkcjonalnych wymagających zaadoptowania. Etap rollout zostanie przedstawiony w kolejnym artykule. Poniżej opisujemy przebieg prac związanych z częścią pierwszą – carveoutem. O założeniach biznesowych i metodyce projektu carveout w czytaj w artykule “Grupa Bakalland i Delecta: Carveout, rollout, outsourcing“.

Zasadniczo od strony organizacji prac SAP Basis migracja systemu SAP Delecty do All for One Data Centers przebiegła w trzech powiązanych ze sobą krokach.

Oddzielenie

Pierwszy krok to oddzielenie danych biznesowych Delecty od systemu Orkli (dawniej Rieber Foods) i utworzenie tym sposobem nowego niezależnego systemu, egzystującego jednak nadal w Norwegii, gdzie mieści się siedziba poprzedniego właściciela. Czynność wydzielenia została sprawnie wykonana przez zespół Basis po stronie Orkli, a wszelkie szczegóły ustalane były na bieżąco z zespołem po stronie BCC (aktualnie All for One Poland).

Wydzielony, niezależny system cały czas był wykorzystywany produkcyjne przez zakłady Delecty, utworzono więc na jego podstawie system testowy na potrzeby przygotowań do migracji i dalszych prac wykonywanych przez zespół aplikacyjny BCC (poza migracją, na systemach prowadzone były jednocześnie inne projekty).

Rozmiar danych biznesowych migrowanej części systemu był pokaźny, dlatego zdecydowano o przeprowadzeniu archiwizacji danych. Dzięki pracom archiwizacyjnym udało się ponaddwukrotnie zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez dane, co w konsekwencji skróciło czas odpowiedzi systemu.

Do All for One Data Centers

Niezależnie od samego procesu migracji, równocześnie po stronie polskiej konsultanci BCC zbudowali infrastrukturę serwerowo-sieciową, tak aby w fazie przejścia produktywnego na systemy znajdujące się w All for One Data Centers w Złotnikach wszystkie ich funkcjonalności działały bez zarzutów. W tym celu należało zestawić dwa niezależne tunele VPN – jeden łączący BCC z Orklą na potrzeby archiwizacji, bieżących prac rozwojowych oraz migracji wyeksportowanego systemu do Polski, drugi natomiast łączący BCC z Delectą, a w kolejnym kroku z Bakalland, na potrzeby standardowego dostępu użytkowników do systemu po migracji.

O ile pierwszy tunel nie wymagał większego nakładu prac administracyjnych przy jego konfiguracji (w zasadzie należało jedynie zestawić proste połączenie sieci BCC z wyodrębnionym serwerem Delecta znajdującym się w Norwegii), o tyle drugie łącze wymagało głębszej analizy oraz zwiększonych nakładów administracyjnych oraz testów. Taki tunel musi sprawnie obsługiwać połączenie z wielu lokalizacji klienta do centrum przetwarzania danych BCC, umożliwiać zmigrowanym systemom SAP sprawne połączenie z dotychczas używanymi zewnętrznymi interfejsami oraz oczywiście wszelkimi drukarkami rozmieszczonymi w siedzibach klienta. Należy podkreślić, że poprawne działanie drukarek w SAP to dla większości klientów sprawa kluczowa dla płynności działania ich biznesu, na przykład do obsługi logistycznej magazynów.

Przygotowano również maszyny wirtualne pod nowe systemy z odpowiednimi zasobami, tak dobranymi, aby zapewnić komfortową pracę w nowym środowisku. Elastyczność i skalowalność środowiska wirtualnego w BCC jest gwarancją, że w razie konieczności zwiększenia zasobów, odbędzie się to w sposób przejrzysty dla użytkowników (All for One Data Centers monitoruje i zarządza infrastrukturą, dodając, jeśli to konieczne, np. dodatkowe rdzenie procesora lub pamięć RAM). Przestrzeń dyskowa również może zostać w każdej chwili zwiększona – oczywiście przy zachowaniu gwarantowanej dostępności systemu.

Próba generalna

Kilka tygodni przed migracją produktywną wykonano testowe przeniesienie systemu do All for One Data Centers. Źródłowy system SAP NetWeaver działał na  innej architekturze niż docelowa, dlatego przed jego uruchomieniem w nowej lokalizacji konieczne było wykonanie migracji heterogenicznej SAP, ze zmianą bazy danych i systemu operacyjnego.

System źródłowy był bardzo zbliżoną kopią produkcji, zatem wszelkie rozmiary danych oraz czasy przetwarzania stanowiły podstawę do oszacowania czasów wykonywania kopii produkcyjnej. Eksport testowy trwał odrobinę poniżej doby, podobnie import. Najwięcej czasu zajęło kopiowanie wyeksportowanych danych z Norwegii do Polski. Aby uniknąć ryzyka związanego z łączem internetowym, postanowiono, że wyeksportowane dane dodatkowo zostaną przesłane na nośnikach fizycznych.

Po uruchomieniu w All for One Data Centers systemu testowego rozpoczęto testy poprawności działania zaimplementowanych rozwiązań, wszelkich łączy do systemów zewnętrznych, drukarek, GUI użytkowników itp. Przygotowane wcześniej łącza zadziałały, a system pracował bez zarzutów. Próba generalna zakończyła się sukcesem.

Agnieszka Zalewska, SAP Project Manager, Bakalland

Bezpieczna przystań dla SAP
Przejęcie wraz z firmą Delecta jej systemu SAP było dla grupy Bakalland szansą na modernizację systemów  i infrastruktury IT wspierających biznes (w znacznie szerszym zakresie niż tylko SAP). Gotowy do działania system SAP ERP był dużą wartością dodaną do transakcji, jednak wymagał dostosowania funkcjonalności do procesów biznesowych w Bakalland, co było możliwe tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi i pracy zespołu projektowego zarówno po stronie Bakalland jak i Delecta. W trakcie analizy funkcjonalności i identyfikacji różnic w procesach zdefiniowano ponad 100 tzw. gap, wymagających prac dostosowawczych w SAP, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów biznesowych. Praca zespołu, liczącego ponad 70 osób z różnych lokalizacji – była nieoceniona. Uczestnicy projektu, poza zaangażowaniem w prace projektowe, jednocześnie wykonywali swoje normalne obowiązki i podjęli wyzwanie jak najlepszego zdefiniowania procesów biznesowych w poszczególnych modułach SAP, które w kolejnym kroku zostały zaimplementowane przez konsultantów BCC (aktualnie All for One Poland).
Przejęcie systemu SAP wraz z połączeniem Delecta i Bakalland spowodowało konieczność opracowania strategii utrzymania i rozwoju infrastruktury IT w firmie. Koncentrując się na swojej podstawowej działalności biznesowej, Bakalland zdecydował się powierzyć utrzymanie infrastruktury oraz administrację systemem wyspecjalizowanej jednostce, All for One Data Centers. Bez inwestowania w infrastrukturę serwerowni, bez konieczności pozyskania i utrzymania kompetencji konsultantów SAP Bakalland zyskał bezpieczną przystań dla swojego systemu, a zespół IT Bakalland mógł skupić się na zadaniach związanych z integracją spółek w grupie oraz ich systemów informatycznych.
Zarówno na etapie projektu migracji, rolloutu, jak i teraz, w fazie jego bieżącego utrzymania – mamy gwarancję ciągłości działania i wysokiej dostępności, którą zapewniają standardy pracy BCC. Kontrakt SLA gwarantuje nam też elastyczność i skalowalność infrastruktury sprzętowej, co jest bardzo ważne w firmie, która w najbliższych latach planuje wzrost.
Potencjał wykorzystania systemu w Bakallandzie jest bardzo duży. Objęte nim zostały wszystkie spółki i zakłady produkcyjne w grupie. Tym bardziej doceniamy fakt, że odpowiedzialność za SAP przejęli doświadczeni konsultanci BCC. To pozwala nam skupić się na działaniach nakierowanych na spełnianie wymagań biznesu.
Agnieszka Zalewska, SAP Project Manager, Bakalland

Wielka noc migracji

Zgodnie z harmonogramem migracji operacja przeniesienia systemu produkcyjnego do Polski zaplanowana była na jeden z marcowych weekendów. Jednak ze względu na duże wolumeny danych, po dokładnej analizie zdecydowano się na przeniesienie migracji na okres świąteczny, co dawało większy zapas czasu.

Gdy użytkownicy wylogowali się z systemu i udali się do domów, by świętować Wielkanoc, administrator w Bergen rozpoczął proces eksportu. Już podczas wykonywania eksportu rozpoczęto zdalne kopiowanie wygenerowanych plików. Dane zostały dostarczone do All for One Data Centers w Złotnikach w sobotę rano i niezwłocznie rozpoczęto proces importu systemu. W nocy z soboty na niedzielę migracja dobiegła końca, pozostał więc ponad 48-godzinny zapas czasu, w którym spokojnie wykonano wszystkie kroki pomigracyjne oraz przygotowano system do rozpoczęcia pracy dwa dni później.

Pracownicy, którzy we wtorek rano chcieli rozpocząć pracę z SAP, zostali poproszeni o wybranie nowej nazwy w SAP GUI podczas logowania. Po zalogowaniu na pierwszym oknie systemu pojawiła się nowa grafika, która szybko spodobała się większości użytkowników. I to były praktycznie jedyne zmiany, jakich doświadczyli użytkownicy po migracji SAP.

Gruntowne testy podczas testowych faz migracji pozwoliły wyeliminować niemal 100% problemów, które mogły się ujawnić po zakończeniu całego procesu. Mimo to zgodnie z przyjętą w BCC praktyką w pierwszych dniach po migracji działaniu systemów przyglądali się na bieżąco dyżurujący konsultanci BCC, gotowi podjąć działania na pierwszy sygnał o usterce.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób z różnych zespołów BCC i bardzo dobrej współpracy ze specjalistami po stronie klienta całość procesu przebiegła sprawnie i bezproblemowo, eliminując po drodze wszelkie ryzyka.

Od 7 kwietnia 2015 r. Grupa Bakalland pracuje na systemach SAP zlokalizowanych w All for One Data Centers, które również nimi administruje i monitoruje ich działanie przez 24 godziny na dobę.