Migracja, nowa lokalizacja i utrzymanie SAP | All for One Poland

Bakalland: Migracja, nowa lokalizacja i utrzymanie SAP

Prace SAP Basis w projekcie carveout – pierwszy etap wdrożenia SAP w grupie Bakalland

Udostępnij
Drukuj:
Istotną częścią „przejęcia” – po zakupie firmy Delecta – także jej systemu zintegrowanego SAP ERP były prace w obszarze SAP Basis. Kupując firmę wraz z systemem, Bakalland otrzymał komplet: konfigurację procesów oraz dane biznesowe. Należało więc nie tylko czuwać nad wydzieleniem instalacji ze struktur IT poprzedniego właściciela, ale też przygotować odpowiednią lokalizację na jej posadowienie. Organizacja i przebieg projektu migracji opierały się na decyzji o umieszczeniu systemu w BCC Data Centers i skorzystaniu z usług hostingu zarządzanego w BCC.

Projekt wdrożenia systemu SAP w Grupie Bakalland był złożonym przedsięwzięciem. Wiązał się z dużym nakładem pracy. Projekt można podzielić na dwa główne etapy: carveout i rollout. Pierwszy etap, carevout, to przejęcie systemu SAP z oryginalnej instalacji w Norwegii do lokalizacji w Polsce. Drugi, intensywny etap – rollout – wymagał od pracowników Bakalland i Delecta dużego zaangażowania. Konieczna była migracja z dotychczas używanego w Bakalland systemu ERP do istniejącej instalacji SAP Delecty. W trakcie analizy funkcjonalności i identyfikacji różnic w procesach zidentyfikowano ponad 100 gapów, różnic funkcjonalnych wymagających zaadoptowania. Etap rollout zostanie przedstawiony w kolejnym artykule. Poniżej opisujemy przebieg prac związanych z częścią pierwszą – carveoutem. O założeniach biznesowych i metodyce projektu carveout w czytaj w artykule "Grupa Bakalland i Delecta: Carveout, rollout, outsourcing".

Zasadniczo od strony organizacji prac SAP Basis migracja systemu SAP Delecty do SNP Data Centers przebiegła w trzech powiązanych ze sobą krokach.

Oddzielenie

Pierwszy krok to oddzielenie danych biznesowych Delecty od systemu Orkli (dawniej Rieber Foods) i utworzenie tym sposobem nowego niezależnego systemu, egzystującego jednak nadal w Norwegii, gdzie mieści się siedziba poprzedniego właściciela. Czynność wydzielenia została sprawnie wykonana przez zespół Basis po stronie Orkli, a wszelkie szczegóły ustalane były na bieżąco z zespołem po stronie SNP.

Wydzielony, niezależny system cały czas był wykorzystywany produkcyjne przez zakłady Delecty, utworzono więc na jego podstawie system testowy na potrzeby przygotowań do migracji i dalszych prac wykonywanych przez zespół aplikacyjny SNP (poza migracją, na systemach prowadzone były jednocześnie inne projekty).

Rozmiar danych biznesowych migrowanej części systemu był pokaźny, dlatego zdecydowano o przeprowadzeniu archiwizacji danych. Dzięki pracom archiwizacyjnym udało się ponaddwukrotnie zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez dane, co w konsekwencji skróciło czas odpowiedzi systemu.

Do SNP Data Centers

Niezależnie od samego procesu migracji, równocześnie po stronie polskiej konsultanci SNP zbudowali infrastrukturę serwerowo-sieciową, tak aby w fazie przejścia produktywnego na systemy znajdujące się w SNP Data Centers w Złotnikach wszystkie ich funkcjonalności działały bez zarzutów. W tym celu należało zestawić dwa niezależne tunele VPN – jeden łączący SNP z Orklą na potrzeby archiwizacji, bieżących prac rozwojowych oraz migracji wyeksportowanego systemu do Polski, drugi natomiast łączący SNP z Delectą, a w kolejnym kroku z Bakalland, na potrzeby standardowego dostępu użytkowników do systemu po migracji.

O ile pierwszy tunel nie wymagał większego nakładu prac administracyjnych przy jego konfiguracji (w zasadzie należało jedynie zestawić proste połączenie sieci SNP z wyodrębnionym serwerem Delecta znajdującym się w Norwegii), o tyle drugie łącze wymagało głębszej analizy oraz zwiększonych nakładów administracyjnych oraz testów. Taki tunel musi sprawnie obsługiwać połączenie z wielu lokalizacji klienta do centrum przetwarzania danych SNP, umożliwiać zmigrowanym systemom SAP sprawne połączenie z dotychczas używanymi zewnętrznymi interfejsami oraz oczywiście wszelkimi drukarkami rozmieszczonymi w siedzibach klienta. Należy podkreślić, że poprawne działanie drukarek w SAP to dla większości klientów sprawa kluczowa dla płynności działania ich biznesu, na przykład do obsługi logistycznej magazynów.

Przygotowano również maszyny wirtualne pod nowe systemy z odpowiednimi zasobami, tak dobranymi, aby zapewnić komfortową pracę w nowym środowisku. Elastyczność i skalowalność środowiska wirtualnego w SNP jest gwarancją, że w razie konieczności zwiększenia zasobów, odbędzie się to w sposób przejrzysty dla użytkowników (SNP Data Centers monitoruje i zarządza infrastrukturą, dodając, jeśli to konieczne, np. dodatkowe rdzenie procesora lub pamięć RAM). Przestrzeń dyskowa również może zostać w każdej chwili zwiększona – oczywiście przy zachowaniu gwarantowanej dostępności systemu.

Próba generalna

Kilka tygodni przed migracją produktywną wykonano testowe przeniesienie systemu do SNP Data Centers. Źródłowy system SAP NetWeaver działał na  innej architekturze niż docelowa, dlatego przed jego uruchomieniem w nowej lokalizacji konieczne było wykonanie migracji heterogenicznej SAP, ze zmianą bazy danych i systemu operacyjnego.

System źródłowy był bardzo zbliżoną kopią produkcji, zatem wszelkie rozmiary danych oraz czasy przetwarzania stanowiły podstawę do oszacowania czasów wykonywania kopii produkcyjnej. Eksport testowy trwał odrobinę poniżej doby, podobnie import. Najwięcej czasu zajęło kopiowanie wyeksportowanych danych z Norwegii do Polski. Aby uniknąć ryzyka związanego z łączem internetowym, postanowiono, że wyeksportowane dane dodatkowo zostaną przesłane na nośnikach fizycznych.

Po uruchomieniu w SNP Data Centers systemu testowego rozpoczęto testy poprawności działania zaimplementowanych rozwiązań, wszelkich łączy do systemów zewnętrznych, drukarek, GUI użytkowników itp. Przygotowane wcześniej łącza zadziałały, a system pracował bez zarzutów. Próba generalna zakończyła się sukcesem.

Agnieszka Zalewska, SAP Project Manager, Bakalland

Bezpieczna przystań dla SAP
Przejęcie wraz z firmą Delecta jej systemu SAP było dla grupy Bakalland szansą na modernizację systemów  i infrastruktury IT wspierających biznes (w znacznie szerszym zakresie niż tylko SAP). Gotowy do działania system SAP ERP był dużą wartością dodaną do transakcji, jednak wymagał dostosowania funkcjonalności do procesów biznesowych w Bakalland, co było możliwe tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi i pracy zespołu projektowego zarówno po stronie Bakalland jak i Delecta. W trakcie analizy funkcjonalności i identyfikacji różnic w procesach zdefiniowano ponad 100 tzw. gap, wymagających prac dostosowawczych w SAP, aby zagwarantować sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów biznesowych. Praca zespołu, liczącego ponad 70 osób z różnych lokalizacji – była nieoceniona. Uczestnicy projektu, poza zaangażowaniem w prace projektowe, jednocześnie wykonywali swoje normalne obowiązki i podjęli wyzwanie jak najlepszego zdefiniowania procesów biznesowych w poszczególnych modułach SAP, które w kolejnym kroku zostały zaimplementowane przez konsultantów SNP.
Przejęcie systemu SAP wraz z połączeniem Delecta i Bakalland spowodowało konieczność opracowania strategii utrzymania i rozwoju infrastruktury IT w firmie. Koncentrując się na swojej podstawowej działalności biznesowej, Bakalland zdecydował się powierzyć utrzymanie infrastruktury oraz administrację systemem wyspecjalizowanej jednostce, SNP Data Centers. Bez inwestowania w infrastrukturę serwerowni, bez konieczności pozyskania i utrzymania kompetencji konsultantów SAP Bakalland zyskał bezpieczną przystań dla swojego systemu, a zespół IT Bakalland mógł skupić się na zadaniach związanych z integracją spółek w grupie oraz ich systemów informatycznych.
Zarówno na etapie projektu migracji, rolloutu, jak i teraz, w fazie jego bieżącego utrzymania – mamy gwarancję ciągłości działania i wysokiej dostępności, którą zapewniają standardy pracy SNP. Kontrakt SLA gwarantuje nam też elastyczność i skalowalność infrastruktury sprzętowej, co jest bardzo ważne w firmie, która w najbliższych latach planuje wzrost.
Potencjał wykorzystania systemu w Bakallandzie jest bardzo duży. Objęte nim zostały wszystkie spółki i zakłady produkcyjne w grupie. Tym bardziej doceniamy fakt, że odpowiedzialność za SAP przejęli doświadczeni konsultanci SNP. To pozwala nam skupić się na działaniach nakierowanych na spełnianie wymagań biznesu.
Agnieszka Zalewska, SAP Project Manager, Bakalland

Wielka noc migracji

Zgodnie z harmonogramem migracji operacja przeniesienia systemu produkcyjnego do Polski zaplanowana była na jeden z marcowych weekendów. Jednak ze względu na duże wolumeny danych, po dokładnej analizie zdecydowano się na przeniesienie migracji na okres świąteczny, co dawało większy zapas czasu.

Gdy użytkownicy wylogowali się z systemu i udali się do domów, by świętować Wielkanoc, administrator w Bergen rozpoczął proces eksportu. Już podczas wykonywania eksportu rozpoczęto zdalne kopiowanie wygenerowanych plików. Dane zostały dostarczone do SNP Data Centers w Złotnikach w sobotę rano i niezwłocznie rozpoczęto proces importu systemu. W nocy z soboty na niedzielę migracja dobiegła końca, pozostał więc ponad 48-godzinny zapas czasu, w którym spokojnie wykonano wszystkie kroki pomigracyjne oraz przygotowano system do rozpoczęcia pracy dwa dni później.

Pracownicy, którzy we wtorek rano chcieli rozpocząć pracę z SAP, zostali poproszeni o wybranie nowej nazwy w SAP GUI podczas logowania. Po zalogowaniu na pierwszym oknie systemu pojawiła się nowa grafika, która szybko spodobała się większości użytkowników. I to były praktycznie jedyne zmiany, jakich doświadczyli użytkownicy po migracji SAP.

Gruntowne testy podczas testowych faz migracji pozwoliły wyeliminować niemal 100% problemów, które mogły się ujawnić po zakończeniu całego procesu. Mimo to zgodnie z przyjętą w SNP praktyką w pierwszych dniach po migracji działaniu systemów przyglądali się na bieżąco dyżurujący konsultanci SNP, gotowi podjąć działania na pierwszy sygnał o usterce.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób z różnych zespołów SNP i bardzo dobrej współpracy ze specjalistami po stronie klienta całość procesu przebiegła sprawnie i bezproblemowo, eliminując po drodze wszelkie ryzyka.

Od 7 kwietnia 2015 r. Grupa Bakalland pracuje na systemach SAP zlokalizowanych w SNP Data Centers, które również nimi administruje i monitoruje ich działanie przez 24 godziny na dobę.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com