Integracja na platformie SAP NetWeaver | All for One Poland
PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa All for One zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Wcześniej SNP Poland, a do 2017 - BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Armac Systems: Integracja na platformie SAP NetWeaver

Rozwiązania komplemantarne do SAP

Udostępnij
Drukuj:
Zarządzanie stanem zapasów i naprawą części zamiennych dla samolotów to proces, na którym można oszczędzić (lub stracić) miliony. Rozwiązanie RIOsys irlandzkiej firmy Armac Systems to inteligentne narzędzia do optymalizacji zapasów w obszarze MRO (maintenance, repair and overhaul) dla branży lotniczej. Przeprowadzony wspólnie z BCC (od 2018 SNP Poland) projekt stworzenia rozwiązania integrującego RIOsys z SAP ERP Air & Defense i w efekcie uzyskanie certyfikatu Powered by SAP NetWeaver otwiera przed Armac nowe perspektywy.

RIOsys to rozwiązanie do optymalizacji zarządzania obrotem częściami zamiennymi, naprawami i remontami (maintenance,repair & overhaul) w branży lotniczej irlandzkiej firmy Armac Systems. Korzystają z niego głównie linie lotnicze, a także firmy wyspecjalizowane w serwisie i naprawach samolotów oraz regeneracji części zamiennych. Podstawowa zaleta rozwiązania to znaczne oszczędności związane z utrzymaniem zapasów na optymalnym poziomie, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości obsługi, wzrost rentowności oraz wysoki poziom kontroli zarządczej.

Unikalną cechą rozwiązania RIOsys jest jego zdolność do współpracy ze zintegrowanym systemem do zarządzania klasy ERP, takim jak SAP. Zasilenie procesów zarządzania gospodarką materiałową w SAP danymi z aplikacji MRO umożliwia automatyczne włączenie decyzji podjętych przez planistów do kluczowych procesów biznesowych realizowanych w SAP.

Automatyzacja zarówno planowania, jaki i egzekwowania decyzji związnych z zarządzaniem zapasami w zintegrowanym środowisku to główna zaleta stworzenia zintegrowanego środowiska SAP – RIOsys.

Części zamienne w lotnictwie

Zarządzanie częściami zamiennymi to w branży lotniczej proces bardzo specyficzny. Cechą charakterystyczną jest używanie bardzo drogich komponentów (np. podwozia, odwracacze ciągu), których nie wyrzuca się po zakończeniu ich „cyklu życia”, lecz poddaje regeneracji i remontom. Brak możliwości przewidywania popytu na określone części (nieprzewidywalność awarii), rozproszenie geograficzne (magazyny części mieszczą się w różnych miejscach, nierzadko w różnych krajach lub kontynentach), w połączeniu z presją czasu (wymagane jak najszybsze przywrócenie samolotu do pełnej sprawności operacyjnej) rodzi duże wyzwania w racjonalnym zarządzaniu poziomem zapasów.

Na podstawie prowadzonych analiz Armac Systems doszedł do wniosku, że organizacja procesu rządzania naprawami i remontami w lotnictwie wymaga zbudowania innego, bardziej analitycznego modelu planowania, różniącego się od tych dostępnych standardowo w systemie SAP ERP, zbudowanych na potrzeby branż typowo produkcyjnych.

Rozwiązanie RIOsys wykorzystuje dojrzały, opracowany z myślą o branży lotniczej model planowania zapasów części zamiennych, uwzględniający naprawy w celu ponownego wykorzystania.

Branża wykorzystuje rozwiązanie firmy Armac do planowania rozmieszczenia rotujących części w miejscach docelowych i utrzymywania odpowiednich poziomów zapasów.

W celu realizacji powyższych zadań rozwiązanie Armac komasuje ekstrakty danych z SAP o obrocie częściami zamiennymi wraz z prognozami zapotrzebowania z innych systemów i za pomocą swoich funkcji analitycznych tworzy optymalne profile obrotu częściami. Zmiany pozycji zapasów w okresie planowania są rejestrowane w RIOsys, tak że obliczanie optymalnej rotacji zapasów może być prowadzone przez cały czas i mogą być rekomendowane odpowiednie działania.

Wykonanie zatwierdzonych zaleceń optymalizacji planowania obejmuje m.in. zlecenia przesunięcia zapasów (stock movement orders) oraz zlecenia remontowe, które są realizowane bezpośrednio w SAP, z wykorzystaniem standardowej funkcjonalności systemu w obszarze Plant Maintenance. Wymaganiem biznesu jest automatyzacja kumulacji wymiany danych pomiędzy SAP i RIOsys oraz równocześnie transfer danych planistycznych oraz zmian statusu zapasów w czasie rzeczywistym.

Chcąc ułatwić swoim klientom integrację rozwiązania RIosys z systemem SAP, Armac Solutions podjął decyzję o budowie rozszerzenia (komponentu) – standardowego interfejsu, który bez dodatkowego nakładu umożliwi przepływ danych pomiędzy tymi systemami.

Weryfikacja rozwiązania RIOsys przez konsultantów SAP z Walldorf potwierdziła jego komplementarność z narzędziami SAP dla przemysłu lotniczego i obronnego oraz otworzyła drogę do certyfikacji pomięcy RIOsys a branżowym rozwiązaniem SAP dla lotnictwa: SAP Air & Defence.

Do współpracy w projekcie Armac zaprosił firmę SNP, doświadczonego partnera SAP, specjalizującego się we wdrożeniach oraz rozwoju tego systemu w firmach z różnych branż. W przeszłości SNP prowadziło już podobne projekty integracji rozwiązań partnerskich z SAP, których efektem było uzyskanie statusu Powered by SAP NetWeaver.

Micheál Armstrong, Prezes Zarządu, Armac Systems

SAP i RIOsys – podwójna korzyść
Dzięki współpracy z SNP firma Armac może oferować klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do planowania zapasów materiałów operacyjnych (MRO) za pomocą funkcji gospodarki remontowej systemu SAP, wraz z proaktywną optymalizacją zapasów i funkcjami wspomagania procesu podejmowania decyzji RIOsys. Do istotnych korzyści biznesowych dla organizacji serwisowych, które dbają o wysoki poziom usług przy możliwie najniższych kosztach utrzymania zapasów, należy zapewnienie idealnej kombinacji tych dwóch czynników na dzisiejszym konkurencyjnym rynku lotniczym.
Micheál Armstrong, Prezes Zarządu, Armac Systems

Projekt – założenia

Prace nad budową interfejsu były prowadzone od lipca do października 2013 r. Jeszcze przed fazą koncepcji SNP przeprowadzono szczegółowy warsztat z konsultantami Armac Systems, mający na celu zebranie szczegółowych wymagań odnośnie do rozwiązania oraz podejścia do realizacji późniejszego projektu.

Zasadniczo konsultanci SNP odpowiadali za budowę interfejsów w technologii ABAP z wykorzystaniem technologii WebServices w postaci ABAP AddOn, z kolei pracownicy Armac zobowiązali się do dostosowania systemu RIOsys do interfejsów SAP w zakresie przesyłanych parametrów i formatu danych. Projekt był realizowany przy współudziale Centrum Integracji i Certyfikacji SAP (SAP ICC) z Walldorf, które dostarczyło pakiet szczegółowych informacji na temat wymagań certyfikacyjnych oraz zapewniło wsparcie konsultanta, a także pilotowało proces certyfikacji rozwiązania.

Wersją systemu SAP, dla jakiej jest dedykowany standardowy interfejs, jest rozwiązanie branżowe SAP Air & Defence w wersji SAP ECC 6.0 EHP5 with A&D Industry Solution. Na potrzeby projektu SNP uruchomiło w SNP Data Centers oddzielny system SAP A&D – jako „laboratorium”, rozwiązanie rozwojowo-testowe, z zamodelowanymi procesami w obszarze zarządzania zapasami i remontami.

Alex Keane, Dyrektor ds. Operacji, Armac Systems

Wysokie standardy współpracy
Byliśmy pod wielkim wrażeniem współpracy z SNP w ramach projektu. Ich wiedza merytoryczna w zakresie SAP i integracji technicznej miała istotne znaczenie dla terminowej realizacji projektu w ramach ustalonego budżetu i z zachowaniem wysokich standardów wymaganych do uzyskania certyfikacji SAP ICC. Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę z SNP jako partnerem wdrożenia SAP Integration Framework dla klientów.
Alex Keane, Dyrektor ds. Operacji, Armac Systems

Główne funkcje rozszerzenia

Integralną częścią przygotowanego rozwiązania jest umożliwienie wymiany odpowiednich danych o stanie zapasów między SAP i rozwiązaniem Armac Systems. Odbywa się to za pomocą wymiany komunikatów elektronicznych, stanowiących nośnik zaimplementowanych interfejsów.

W zakresie opracowanego rozwiązania znalazły się zarówno interfejsy dla transferu danych podstawowych, jak również interfejsy przenoszące informacje o statusie instalacji, zmianach stanu zapasu i zleceń. Zmiany statusu wymienianych danych są istotnym elementem wpływającym na decyzje optymalizacyjne RIOSys, których efektem jest np. utworzenie nowego zlecenia remontowego po stronie SAP.

System SAP jest podstawowym źródłem informacji dotyczących stanu zapasów części i ich zmian. To tu realizowane są operacyjnie wszystkie działania w zakresie gospodarki tymi zapasami, istotnymi dla biznesu MRO.

Kluczowymi interfejsami w zakresie planowania i optymalizacji zapasów przez RIOSys są:

 • Okresowy ekstrakt danych dotyczących stanu zapasów części. Na podstawie danych bieżących i historycznych możliwe jest planowanie optymalnego zużycia części. Aktualne wartości w lokalizacjach są porównywane z docelowymi, co umożliwia zastosowanie równoważenia zapasu i przygotowanie rekomendacji z uwzględnieniem specyficznych reguł klienta. Te rekomendacje są przekazywane planistom w interaktywnym kokpicie (Planners Workbench).
 • Nocny ekstrakt danych dotyczących stanu lokalizacji remontowych. Przesyłane są wszystkie zmiany, jak np. dokonane instalacje w samolocie, zakupione części, zrealizowane zwroty itp. Wpływ tych zmian jest mapowany na właściwe lokalizacje zapasów, umożliwiając podjęcie stosownych decyzji optymalizacyjnych w oparciu o dodatkowe reguły biznesowe.
 • Ekstrakty w czasie rzeczywistym dla wyposażenia: dane trafiające do RIOsys inicjowane z SAP w odpowiedzi na usunięcie wyposażenia niepodlegającego serwisowi. RIOsys uruchamia tu algorytymy do oszacowania następnego, przekazując informacje do planistów poprzez interaktywny kokpit.
 • Interfejs decyzyjny do SAP działający w czasie rzeczywistym: zależnie od decyzji w RIOSys poprzez WebService tworzona jest transakcja w SAP albo w postaci zlecenia remontowego, albo zlecenia przeniesienia zapasu, a także dokonywana jest zmiana statusu wyposażenia z podlegającego serwisowi na zlikwidowany.

Komponent gotowy dla klienta

Ze względu na potrzebę zapewnienia transakcyjności przetwarzania, jak również jak najbardziej aktualnej informacji po stronie RIOsys, interfejsy zostały przygotowane jako dwie grupy WebServices, realizujących transfer danych w kierunku z SAP lub z SAP.

Rozwiązanie całościowo zostało przygotowane z wykorzystaniem SAP Add-On Assembly Kit (AAK) – jako niezależny komponent, gotowy do wgrania na system SAP A&D klienta. Dodatkowo, poza komponentem gotowym do instalacji w systemie klienta, w ramach rozwiązania dostarczana jest dokumentacja instalacji i administracji.

Powered by SAP NetWeaver: oferta SNP dla dostawców oprogramowania komplementarnego do SAP

Dla firm oferujących aplikacje współpracujące z rozwiązaniami SAP SNP realizuje projekty dostosowania ich rozwiązań do technologii SAP. Możliwy zakres współpracy to:

 • migracja aplikacji na technologię SAP lub przygotowanie interfejsu integrującego aplikację z systemem SAP,
 • przygotowanie rozwiązań do certyfikacji SAP AG (certyfikat Powered by SAP NetWeaver).

W ostatnich latach SNP zrealizowało takie przedsięwzięcia m.in. dla amerykańskiej firmy PROS oraz holenderskiego HAI. SNP zintegrowało na platformie SAP NetWeaver rozwiązania PROS –  światowego lidera oprogramowania do optymalizacji zarządzania cenami. Efektem projektu, wspieranego przez SNP, było przygotowanie gotowego rozwiązania integracyjnego, opartego na platformie SAP NetWeaver, w tym na technologii integracyjnej SAP XI (SAP Exchange Infrastructure) oraz portalu korporacyjnym SAP NetWeaver Portal. Rozwiązanie pozwala klientom PROS szybciej i efektywniej integrować system PROS Pricing Solution z posiadaną przez nich infrastrukturą systemów SAP.

Podobny projekt przeprowadziło także dla holenderskiej spółki HAI. HAI jest dostawcą aplikacji HAI*QPM (Quality & Performance Management) do optymalizacji produkcji dzięki podnoszeniu wydajności linii produkcyjnych w oparciu o bieżące monitorowanie i raportowanie danych w czasie rzeczywistym. Firma we współpracy z SNP dostosowała swoje rozwiązania do potrzeb tych klientów, którzy oczekują pełnej integracji rozwiązania QPM z modułem produkcyjnym SAP ERP. Zadanie SNP polegało na migracji aplikacji QPM do technologii SAP NetWeaver, z wykorzystaniem języka Java oraz technologii WebDynpro.

W obydwu projektach SNP odpowiadało także za przygotowanie rozwiązań klientów do certyfikacji przez SAP AG. Certyfikat Powered by SAP NetWeaver jest przyznawany przez SAP AG wyłącznie wysokiej klasy aplikacjom komplementarnym do rozwiązań SAP, opartym na technologii SAP NetWeaver.

Powered by SAP NetWeaver

Na początku 2014 r. Centrum Integracji i Certyfikacji SAP (SAP ICC), które pilotowało cały projekt budowy interfejsu, ogłosiło, że rozwiązanie Armac Systems RIOsys 9.0 integruje się z platformą SAP NetWeaver 7.02 i działa jako rozszerzenie ABAP systemu SAP ERP.

Uzyskany status Powered by SAP NetWeaver potwierdza, że RIOsys jest rekomendowanym przez SAP rozwiązaniem, komplementarnym z narzędziami do planowania serwisu i zarządzania materiałami oraz innymi funkcjonalnościami systemu SAP ERP A&D.

 

ARMAC Systems to irlandzka firma zajmująca się tworzeniem, rozwojem i wdrożeniami specjalistycznych aplikacji do zarządzania częściami zamiennymi i remontami MRO (maintenance, repair & overhaul). Filarem jej oferty jest rozwiązanieRIOsys do optymalizacji zapasów w złożonym środowisku obsługi technicznej w branży lotniczej, które powstało we współpracy z irlandzkimi instytucjami akademickimi. Rozwiąznia Armac Systems pomagają klientom w optymalizacji procesów napraw, konserwacji i remontów, a także dystrybucji części zamiennych samolotów, przyczyniając się do zmniejszenia inwestycji w zapasy, jednocześnie zwiększając poziom usług i bieżącą rotację zapasów. Wśród klienów firmy są m.in. SR Technics, Thomas Cook, Aeroplex, Czech Airlines i Bombardier.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  All for One Poland sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00