RIOsys to rozwiązanie do optymalizacji zarządzania obrotem częściami zamiennymi, naprawami i remontami (maintenance,repair & overhaul) w branży lotniczej irlandzkiej firmy Armac Systems. Korzystają z niego głównie linie lotnicze, a także firmy wyspecjalizowane w serwisie i naprawach samolotów oraz regeneracji części zamiennych. Podstawowa zaleta rozwiązania to znaczne oszczędności związane z utrzymaniem zapasów na optymalnym poziomie, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości obsługi, wzrost rentowności oraz wysoki poziom kontroli zarządczej.

Unikalną cechą rozwiązania RIOsys jest jego zdolność do współpracy ze zintegrowanym systemem do zarządzania klasy ERP, takim jak SAP. Zasilenie procesów zarządzania gospodarką materiałową w SAP danymi z aplikacji MRO umożliwia automatyczne włączenie decyzji podjętych przez planistów do kluczowych procesów biznesowych realizowanych w SAP.

Automatyzacja zarówno planowania, jaki i egzekwowania decyzji związnych z zarządzaniem zapasami w zintegrowanym środowisku to główna zaleta stworzenia zintegrowanego środowiska SAP – RIOsys.

Części zamienne w lotnictwie

Zarządzanie częściami zamiennymi to w branży lotniczej proces bardzo specyficzny. Cechą charakterystyczną jest używanie bardzo drogich komponentów (np. podwozia, odwracacze ciągu), których nie wyrzuca się po zakończeniu ich „cyklu życia”, lecz poddaje regeneracji i remontom. Brak możliwości przewidywania popytu na określone części (nieprzewidywalność awarii), rozproszenie geograficzne (magazyny części mieszczą się w różnych miejscach, nierzadko w różnych krajach lub kontynentach), w połączeniu z presją czasu (wymagane jak najszybsze przywrócenie samolotu do pełnej sprawności operacyjnej) rodzi duże wyzwania w racjonalnym zarządzaniu poziomem zapasów.

Na podstawie prowadzonych analiz Armac Systems doszedł do wniosku, że organizacja procesu zarządzania naprawami i remontami w lotnictwie wymaga zbudowania innego, bardziej analitycznego modelu planowania, różniącego się od tych dostępnych standardowo w systemie SAP ERP, zbudowanych na potrzeby branż typowo produkcyjnych.

Rozwiązanie RIOsys wykorzystuje dojrzały, opracowany z myślą o branży lotniczej model planowania zapasów części zamiennych, uwzględniający naprawy w celu ponownego wykorzystania.

Branża wykorzystuje rozwiązanie firmy Armac do planowania rozmieszczenia rotujących części w miejscach docelowych i utrzymywania odpowiednich poziomów zapasów.

W celu realizacji powyższych zadań rozwiązanie Armac komasuje ekstrakty danych z SAP o obrocie częściami zamiennymi wraz z prognozami zapotrzebowania z innych systemów i za pomocą swoich funkcji analitycznych tworzy optymalne profile obrotu częściami. Zmiany pozycji zapasów w okresie planowania są rejestrowane w RIOsys, tak że obliczanie optymalnej rotacji zapasów może być prowadzone przez cały czas i mogą być rekomendowane odpowiednie działania.

Wykonanie zatwierdzonych zaleceń optymalizacji planowania obejmuje m.in. zlecenia przesunięcia zapasów (stock movement orders) oraz zlecenia remontowe, które są realizowane bezpośrednio w SAP, z wykorzystaniem standardowej funkcjonalności systemu w obszarze Plant Maintenance. Wymaganiem biznesu jest automatyzacja kumulacji wymiany danych pomiędzy SAP i RIOsys oraz równocześnie transfer danych planistycznych oraz zmian statusu zapasów w czasie rzeczywistym.

Chcąc ułatwić swoim klientom integrację rozwiązania RIosys z systemem SAP, Armac Solutions podjął decyzję o budowie rozszerzenia (komponentu) – standardowego interfejsu, który bez dodatkowego nakładu umożliwi przepływ danych pomiędzy tymi systemami.

Weryfikacja rozwiązania RIOsys przez konsultantów SAP z Walldorf potwierdziła jego komplementarność z narzędziami SAP dla przemysłu lotniczego i obronnego oraz otworzyła drogę do certyfikacji pomięcy RIOsys a branżowym rozwiązaniem SAP dla lotnictwa: SAP Air & Defence.

Do współpracy w projekcie Armac zaprosił firmę BCC, doświadczonego partnera SAP, specjalizującego się we wdrożeniach oraz rozwoju tego systemu w firmach z różnych branż. W przeszłości BCC prowadziło już podobne projekty integracji rozwiązań partnerskich z SAP, których efektem było uzyskanie statusu Powered by SAP NetWeaver.

Micheál Armstrong, Prezes Zarządu, Armac Systems

SAP i RIOsys – podwójna korzyść
Dzięki współpracy z BCC firma Armac może oferować klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do planowania zapasów materiałów operacyjnych (MRO) za pomocą funkcji gospodarki remontowej systemu SAP, wraz z proaktywną optymalizacją zapasów i funkcjami wspomagania procesu podejmowania decyzji RIOsys. Do istotnych korzyści biznesowych dla organizacji serwisowych, które dbają o wysoki poziom usług przy możliwie najniższych kosztach utrzymania zapasów, należy zapewnienie idealnej kombinacji tych dwóch czynników na dzisiejszym konkurencyjnym rynku lotniczym.
Micheál Armstrong, Prezes Zarządu, Armac Systems

Projekt – założenia

Prace nad budową interfejsu były prowadzone od lipca do października 2013 r. Jeszcze przed fazą koncepcji BCC (aktualnie All for One Poland) przeprowadzono szczegółowy warsztat z konsultantami Armac Systems, mający na celu zebranie szczegółowych wymagań odnośnie do rozwiązania oraz podejścia do realizacji późniejszego projektu.

Zasadniczo konsultanci BCC odpowiadali za budowę interfejsów w technologii ABAP z wykorzystaniem technologii WebServices w postaci ABAP AddOn, z kolei pracownicy Armac zobowiązali się do dostosowania systemu RIOsys do interfejsów SAP w zakresie przesyłanych parametrów i formatu danych. Projekt był realizowany przy współudziale Centrum Integracji i Certyfikacji SAP (SAP ICC) z Walldorf, które dostarczyło pakiet szczegółowych informacji na temat wymagań certyfikacyjnych oraz zapewniło wsparcie konsultanta, a także pilotowało proces certyfikacji rozwiązania.

Wersją systemu SAP, dla jakiej jest dedykowany standardowy interfejs, jest rozwiązanie branżowe SAP Air & Defence w wersji SAP ECC 6.0 EHP5 with A&D Industry Solution. Na potrzeby projektu BCC uruchomiło w All for One Data Centers oddzielny system SAP A&D – jako „laboratorium”, rozwiązanie rozwojowo-testowe, z zamodelowanymi procesami w obszarze zarządzania zapasami i remontami.

Alex Keane, Dyrektor ds. Operacji, Armac Systems

Wysokie standardy współpracy
Byliśmy pod wielkim wrażeniem współpracy z BCC w ramach projektu. Ich wiedza merytoryczna w zakresie SAP i integracji technicznej miała istotne znaczenie dla terminowej realizacji projektu w ramach ustalonego budżetu i z zachowaniem wysokich standardów wymaganych do uzyskania certyfikacji SAP ICC. Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę z BCC jako partnerem wdrożenia SAP Integration Framework dla klientów.
Alex Keane, Dyrektor ds. Operacji, Armac Systems

Główne funkcje rozszerzenia

Integralną częścią przygotowanego rozwiązania jest umożliwienie wymiany odpowiednich danych o stanie zapasów między SAP i rozwiązaniem Armac Systems. Odbywa się to za pomocą wymiany komunikatów elektronicznych, stanowiących nośnik zaimplementowanych interfejsów.

W zakresie opracowanego rozwiązania znalazły się zarówno interfejsy dla transferu danych podstawowych, jak również interfejsy przenoszące informacje o statusie instalacji, zmianach stanu zapasu i zleceń. Zmiany statusu wymienianych danych są istotnym elementem wpływającym na decyzje optymalizacyjne RIOSys, których efektem jest np. utworzenie nowego zlecenia remontowego po stronie SAP.

System SAP jest podstawowym źródłem informacji dotyczących stanu zapasów części i ich zmian. To tu realizowane są operacyjnie wszystkie działania w zakresie gospodarki tymi zapasami, istotnymi dla biznesu MRO.

Kluczowymi interfejsami w zakresie planowania i optymalizacji zapasów przez RIOSys są:

  • Okresowy ekstrakt danych dotyczących stanu zapasów części. Na podstawie danych bieżących i historycznych możliwe jest planowanie optymalnego zużycia części. Aktualne wartości w lokalizacjach są porównywane z docelowymi, co umożliwia zastosowanie równoważenia zapasu i przygotowanie rekomendacji z uwzględnieniem specyficznych reguł klienta. Te rekomendacje są przekazywane planistom w interaktywnym kokpicie (Planners Workbench).
  • Nocny ekstrakt danych dotyczących stanu lokalizacji remontowych. Przesyłane są wszystkie zmiany, jak np. dokonane instalacje w samolocie, zakupione części, zrealizowane zwroty itp. Wpływ tych zmian jest mapowany na właściwe lokalizacje zapasów, umożliwiając podjęcie stosownych decyzji optymalizacyjnych w oparciu o dodatkowe reguły biznesowe.
  • Ekstrakty w czasie rzeczywistym dla wyposażenia: dane trafiające do RIOsys inicjowane z SAP w odpowiedzi na usunięcie wyposażenia niepodlegającego serwisowi. RIOsys uruchamia tu algorytymy do oszacowania następnego, przekazując informacje do planistów poprzez interaktywny kokpit.
  • Interfejs decyzyjny do SAP działający w czasie rzeczywistym: zależnie od decyzji w RIOSys poprzez WebService tworzona jest transakcja w SAP albo w postaci zlecenia remontowego, albo zlecenia przeniesienia zapasu, a także dokonywana jest zmiana statusu wyposażenia z podlegającego serwisowi na zlikwidowany.

Komponent gotowy dla klienta

Ze względu na potrzebę zapewnienia transakcyjności przetwarzania, jak również jak najbardziej aktualnej informacji po stronie RIOsys, interfejsy zostały przygotowane jako dwie grupy WebServices, realizujących transfer danych w kierunku z SAP lub z SAP.

Rozwiązanie całościowo zostało przygotowane z wykorzystaniem SAP Add-On Assembly Kit (AAK) – jako niezależny komponent, gotowy do wgrania na system SAP A&D klienta. Dodatkowo, poza komponentem gotowym do instalacji w systemie klienta, w ramach rozwiązania dostarczana jest dokumentacja instalacji i administracji.

Powered by SAP NetWeaver: oferta BCC dla dostawców oprogramowania komplementarnego do SAP

Dla firm oferujących aplikacje współpracujące z rozwiązaniami SAP BCC (aktualnie All for One Poland) realizuje projekty dostosowania ich rozwiązań do technologii SAP. Możliwy zakres współpracy to:

  • migracja aplikacji na technologię SAP lub przygotowanie interfejsu integrującego aplikację z systemem SAP,
  • przygotowanie rozwiązań do certyfikacji SAP AG (certyfikat Powered by SAP NetWeaver).

W ostatnich latach BCC zrealizowało takie przedsięwzięcia m.in. dla amerykańskiej firmy PROS oraz holenderskiego HAI. BCC zintegrowało na platformie SAP NetWeaver rozwiązania PROS –  światowego lidera oprogramowania do optymalizacji zarządzania cenami. Efektem projektu, wspieranego przez BCC, było przygotowanie gotowego rozwiązania integracyjnego, opartego na platformie SAP NetWeaver, w tym na technologii integracyjnej SAP XI (SAP Exchange Infrastructure) oraz portalu korporacyjnym SAP NetWeaver Portal. Rozwiązanie pozwala klientom PROS szybciej i efektywniej integrować system PROS Pricing Solution z posiadaną przez nich infrastrukturą systemów SAP.

Podobny projekt przeprowadziło także dla holenderskiej spółki HAI. HAI jest dostawcą aplikacji HAI*QPM (Quality & Performance Management) do optymalizacji produkcji dzięki podnoszeniu wydajności linii produkcyjnych w oparciu o bieżące monitorowanie i raportowanie danych w czasie rzeczywistym. Firma we współpracy z BCC dostosowała swoje rozwiązania do potrzeb tych klientów, którzy oczekują pełnej integracji rozwiązania QPM z modułem produkcyjnym SAP ERP. Zadanie BCC polegało na migracji aplikacji QPM do technologii SAP NetWeaver, z wykorzystaniem języka Java oraz technologii WebDynpro.

W obydwu projektach BCC odpowiadało także za przygotowanie rozwiązań klientów do certyfikacji przez SAP AG. Certyfikat Powered by SAP NetWeaver jest przyznawany przez SAP AG wyłącznie wysokiej klasy aplikacjom komplementarnym do rozwiązań SAP, opartym na technologii SAP NetWeaver.

Powered by SAP NetWeaver

Na początku 2014 r. Centrum Integracji i Certyfikacji SAP (SAP ICC), które pilotowało cały projekt budowy interfejsu, ogłosiło, że rozwiązanie Armac Systems RIOsys 9.0 integruje się z platformą SAP NetWeaver 7.02 i działa jako rozszerzenie ABAP systemu SAP ERP.

Uzyskany status Powered by SAP NetWeaver potwierdza, że RIOsys jest rekomendowanym przez SAP rozwiązaniem, komplementarnym z narzędziami do planowania serwisu i zarządzania materiałami oraz innymi funkcjonalnościami systemu SAP ERP A&D.

 

ARMAC Systems to irlandzka firma zajmująca się tworzeniem, rozwojem i wdrożeniami specjalistycznych aplikacji do zarządzania częściami zamiennymi i remontami MRO (maintenance, repair & overhaul). Filarem jej oferty jest rozwiązanieRIOsys do optymalizacji zapasów w złożonym środowisku obsługi technicznej w branży lotniczej, które powstało we współpracy z irlandzkimi instytucjami akademickimi. Rozwiąznia Armac Systems pomagają klientom w optymalizacji procesów napraw, konserwacji i remontów, a także dystrybucji części zamiennych samolotów, przyczyniając się do zmniejszenia inwestycji w zapasy, jednocześnie zwiększając poziom usług i bieżącą rotację zapasów. Wśród klienów firmy są m.in. SR Technics, Thomas Cook, Aeroplex, Czech Airlines i Bombardier.