SAP HR w firmie wielozakładowej | All for One Poland

Animex: SAP HR w firmie wielozakładowej

Siła jednorodności

Udostępnij
Drukuj:
Z końcem marca 2010 r. zakończyło się wdrożenie SAP HR w trzech jednostkach gospodarczych Grupy Animex. System wspiera obsługę kadrowo-płacową 900 osób. Wypracowany w tym pilotażowym projekcie wzorzec oraz doświadczenia zostaną wykorzystane w rolloucie rozwiązania na kolejne 13 zakładów. Docelowo systemem będzie objętych blisko 8 tys. pracowników. O strategii wdrożenia SAP HR w grupie kapitałowej rozmawiamy z Robertem Żelewskim, Dyrektorem Zarządzającym ds. HR w Animex.

Dlaczego Animex podjął decyzję o wdrożeniu systemu SAP do zarządzania procesami kadrowymi?

Animex inwestuje w kapitał ludzki. Prowadzimy wiele szkoleń dla naszych pracowników i dbamy o zapewnienie im możliwości rozwoju. Ważne jest dla nas, by pracownicy, którzy przenoszą się z jednego miejsca pracy w drugie w ramach naszej grupy, wszędzie znajdowali te same zasady związane z obsługą procesów kadrowych. Wdrażając jednolity system, chcemy też uprościć pracę w działach kadr i płac oraz umożliwić specjalistom zatrudnionym w tych działach aktywne włączenie się w opiekę nad pracownikami i pomoc w realizacji celów biznesowych firmy. Naszym celem jest rozwój zawodowy pracowników, aby byli najlepsi w naszej branży

W Animeksie zdecydowano o oddzielnym wdrożeniu systemu SAP HR oraz ERP. Z czego wynikała taka strategia?

Wdrożenie SAP HR (HCM) jest według nas projektem mocno związanym z ujednolicaniem sposobu zarządzania. Jego celem jest wprowadzenie jednorodnych zasad dotyczących kadr, płac i czasu pracy w całej Grupie Animex. Wdrożenie SAP ERP jest dużo bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem, obejmującym wiele różnych działów i rodzajów prowadzonego biznesu. Uważaliśmy, że łączenie tych dwóch projektów byłoby dodatkową komplikacją.

Ponieważ SAP HR dotyczy tylko zakresu kadr i płac, mogliśmy dość szybko przeprowadzić przetarg i wybrać firmę wdrożeniową. To było powodem, że zaczęliśmy ten projekt jako pierwszy. Za wdrożenie oraz rollouty systemu SAP HR w Grupie Animex odpowiada firma BCC (od 2018 SNP Poland).

Wzorzec wypracowany przez zespół projektowy jest obecnie używany przy wdrożeniu SAP HR w innych oddziałach Grupy Animex

 

Od początku podjęliśmy też decyzję, że zarówno w wypadku SAP HR, jak i SAP ERP chcemy najpierw wdrożyć rozwiązanie pilotażowe. W zakresie SAP HR projektem objęliśmy trzy jednostki gospodarcze: Zakład Produkcyjny w Iławie, Centralę Grupy Drobiarskiej oraz Grupę Surowcową.

Powodów takiej decyzji było kilka. Po pierwsze bezpieczeństwo. Nie chcieliśmy od razu wprowadzać tak dużej zmiany w całej grupie, która liczy kilkanaście oddziałów i zatrudnia 8000 pracowników. Jednak już w projekcie pilotażowym brali udział członkowie zespołów z różnych zakładów i wypracowaliśmy rozwiązania pasujące nie tylko do naszego zakładu w Iławie, ale także do innych zakładów.

Co daje zintegrowany system zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji takiej jak Animex? Czego oczekują Państwo od systemu SAP HR?

Podstawowym celem jest ujednolicenie procesów i systemów. Obecnie jako Grupa Animex korzystamy z kilku różnych programów kadrowo-płacowych. Wybór SAP HR jest związany z wdrożeniem systemu SAP ERP w całej grupie.

Te dwa systemy, operując na jednej bazie danych i na jednolitej strukturze, będą ze sobą współpracowały bez potrzeby generowania i przenoszenia dodatkowych danych.

System ułatwi też wymianę doświadczeń między zakładami. Dzisiaj, przy różnych aplikacjach, trudno wypracowywać te same rozwiązania i stosować je we wszystkich spółkach w grupie. Przy jednorodnym systemie będzie to o wiele łatwiejsze.

Celem jest jednak nie proste ułatwienie pracy w zakresie obsługi systemów informatycznych, ale takie uproszczenie działań, które dzięki automatyzacji wielu czynności pomoże działom kadrowym bardziej koncentrować się na tzw. miękkim HR. Pomoże nam to poprawić skuteczność jeżeli chodzi o rekrutację czy budowanie systemów motywacyjnych.

Jedna rzecz, której nie musimy zmieniać i która nadal pozostanie na bardzo dobrym poziomie, to proste i najważniejsze dla pracowników zadanie działu płac, jakim jest wypłacanie na czas prawidłowo naliczonego wynagrodzenia.

Obecnie mimo różnych i czasem przestarzałych systemów płacowych nasi pracownicy dostają wynagrodzenie zawsze na czas i prawidłowo naliczone. Wiemy to z naszych anonimowych badań satysfakcji, gdzie poziom zadowolenia pracowników z tego faktu należy do najwyższych w Polsce. Oczywiście system SAP HR pomoże nam nadal wypełniać to zadanie z sukcesem, przy mniejszym nakładzie pracy.

Jednolity system, wdrożony według tych samych zasad i zapewniający unifikację procesów, wspomoże też zarządzanie firmą. Nasze raporty pochodzące z systemu SAP HR będą korzystały z tego samego zestawu danych i będą w 100% porównywalne. To umożliwi nam w przyszłości podejmowanie jeszcze trafniejszych decyzji biznesowych.

Na przykład jednolity system rejestracji czasu pracy pozwoli na porównywanie efektywności zakładów produkcyjnych na poszczególnych wydziałach. To da nam szansę lepiej ocenić i docenić efektywność naszych pracowników.

Co zdecydowało o wyborze spółek do pilotażowego projektu wdrożenia SAP HR?

Spółki uczestniczące w projekcie pilotażowym mieszczą się w jednej lokalizacji. To że prace mogły odbywać się w jednym miejscu, było dużym ułatwieniem. Bardzo ważnym kryterium był też poprzedni system kadrowo-płacowy używany w Grupie Drobiarskiej. Wymagał on dużo dodatkowej pracy związanej z  dokumentacją  kadrową  i  kontrolą  wynagrodzeń. Wiedzieliśmy, że zespół kadrowo-płacowy doceni zmianę i pomoc, jaką da system SAP HR.

Robert T. Żelewski jest Dyrektorem Zarządzającym ds. HR w firmie Animex. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora ds. Personalnych w Sheraton Warsaw Hotel & Towers i The Westin Warsaw Hotel oraz był Dyrektorem ds. Personalnych sieci hoteli Starwood w Polsce, Chorwacji, Bułgarii i Albanii. Pracował również w Multisoft jako Dyrektor Personalny odpowiedzialny za Polskę i Czechy, a także jako psycholog i specjalista ds. rekrutacji. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na SGH. Wykształcenie uzupełniają kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania firmą m.in. w INSEAD (Francja), MCE (Belgia), Cornell University (Stany Zjednoczone). W latach 2005-2010 Prezes Zarządu PSZK.

 

Profesjonalny zespół, który miał odpowiednio wysokie kompetencje, by przeprowadzić projekt wykraczający zasięgiem poza jeden zakład pracy i którego efektem miał być system dopasowany do wszystkich zakładów Grupy Animex, był także ważnym argumentem za wyborem tych spółek.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję zespołowi projektowemu, w którego skład wchodzili nie tylko z pracownicy Animex Grupa Drobiarska w Iławie, ale też z pracownicy innych zakładów oraz centrali Animex. Wzorzec wypracowany przez ten zespół jest obecnie używany przy wdrożeniu SAP HR w innych oddziałach naszej firmy.

Jako dyrektor odpowiedzialny za pracowników doskonale rozumie Pan znaczenie „miękkich” elementów w zarządzaniu zespołem. Jak te najlepsze praktyki w zarządzaniu były wykorzystywane podczas wdrożenia SAP HR?

Naszą mocną stroną jest wymiana doświadczeń między pracownikami z różnych lokalizacji. Dzięki temu pracownicy Animex mogą się dużo nauczyć, ponieważ korzystają z pomysłów i wiedzy swoich koleżanek i kolegów z innych zakładów. Naszym sposobem działania jest dobre przygotowanie do wdrożenia nowych pomysłów.

Pamiętam komentarze konsultantów z SNP, że harmonogram naszego projektu jest napięty. Potem się okazało, że byliśmy po prostu dobrze przygotowani do wdrożenia i harmonogram był opracowany realistycznie.

Przed wdrożeniem kierownik projektu zapoznała się ze wszystkimi systemami kadrowo-płacowymi w każdym zakładzie. A kierowniczki HR ze wszystkich zakładów były zaangażowane w ujednolicanie procedur i stanowisk, tak aby po rozpoczęciu projektu koncentrować się na samym systemie.

To są proste zasady: planowanie, przygotowanie i szerokie konsultacje ze wszystkimi zaangażowanymi we wdrożenie. Poświęcony na to czas procentuje później, w trakcie projektu. Jak zwykle zainwestowaliśmy też w szkolenia, i to nie tylko systemowe, ale także miękkie, np. z zakresu zarządzania projektami.

Przez ostatnie pięć lat był Pan prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadami, obecnie zasiada w jego radzie programowej. Czy w PSZK dzielą się Państwo także doświadczeniami w zakresie systemów HR?

PSZK jest profesjonalną, zawodową i ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad dwa tysiące członków: specjalistów, menedżerów i ekspertów zarządzania kapitałem ludzkim. Oczywiście w takim gronie jest okazja do wymiany doświadczeń i skorzystałem z niej. Rozmawiałem z moimi koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia i pytałem ich o pozytywne i negatywne doświadczenia z systemami kadrowo-płacowymi, w szczególności o SAP HR.

Każdy system ma swoje wady i zalety, idealny nie istnieje. Wybór SAP HR był świadomym wyborem, opartym na rekomendacjach innych dyrektorów i specjalistów od HR.

Animex jest niekwestionowanym liderem na rynku mięsa w Polsce, z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem. Oprócz znanej w świecie szynki Krakus, wyśmienitych wędlin i konserw, Animex jest również producentem świeżego mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego: indyczego, kurczęcego i gęsiego. Najpopularniejsze marki firmy to Krakus, Morliny, Mazury oraz Yano. Od lat Animex jest też największym w Polsce eksporterem mięsa. Animex jest częścią grupy kapitałowej Smithfield Group – największego producenta mięsa i przetworów wieprzowych na świecie.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com