Wg ostatnich informacji, z początkiem 2018 roku, zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medyczny będą miały obowiązek przesyłać w trybie dziennym do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) tzw. komunikat ZSMOPL. Dane, jakie mają być w nim zawarte, to między innymi informacje o przesunięciach, przyjęciach, stanach magazynowych, planowanych dostawach.
 

Oznacza to konieczność dostosowania systemów SAP do nowych wymagań najpóźniej do grudnia 2017 roku. Jak wielokrotnie już informowaliśmy, BCC (aktualnie All for One Poland) już rok temu zaczęło prace nad ofertą All for One ZSMOPL. W lutym 2017 roku został przygotowany prototyp rozwiązania, który jest na bieżąco dostosowywany do nowych zmian lub uszczegółowień. Rozwiązanie, które opracowano, zostało przygotowane w wersji „on-premise” –  instalowane na systemie SAP ECC 6.0 klienta.

Rozwiązanie też w chmurze

Niezależnie od tego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, podjęliśmy decyzje o przygotowaniu również drugiego komplementarnego rozwiązanie na platformie SAP HANA Platform (SAP HCP). SAP HCP jest to platforma firmy SAP oferująca rozwiązanie w modelu PaaS (Platform-as-a Service). Rozwiązanie przygotowane przez BCC oferowane pod nazwą All for One ZSMOPL HCP zakłada, że samo raportowanie będzie realizowane z aplikacji zainstalowanej w chmurze na platformie SAP HCP.

Bezpośrednio w bazie danych w chmurze będą przechowywane wszystkie niezbędne dane, wymagane do raportowania, zarówno dane transakcyjne, ustawienia konfiguracyjne, wygenerowane pliki XML. Sama baza danych będzie zasilana danymi transakcyjnymi z wielu źródeł. Pierwsze źródło to system/systemy SAP ECC 6.0, na którym zostanie zainstalowany BCC ekstraktor pozwalający pobierać dane. Drugim źródłem może być dowolny non SAP lub system SAP w niższej wersji niż ECC 6.0 dostarczający dane w predefiniowanym formacie.

Zalety All for One ZSMOPL HCP

Opracowanie rozwiązania na SAP HCP i jego wykorzystywanie, pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści w zakresie raportowania ZSMOPL:

  • wysyłanie jednego raportu ZSMOPL na podstawie danych z kilku systemów, w ramach jednego podmiotu raportującego,
  • ograniczenie kosztów dla potrzeb raportowania i administracji ZSMOPL,
  • posiadanie jednego centralnego miejsca przechowywania danych dla wielu systemów, w tym systemów non SAP,
  • w zależności od potrzeb, możliwości skalowania rozwiązania, zarówno wynikające z liczby systemów, jak również z możliwości zwiększenia zasobów wynikające z samej platformy PaaS.

All for One ZSMOPL HCP jest pierwszym rozwiązaniem dla potrzeb ZSMOPL dostępnym w HCP. BCC (aktualnie All for One Poland) jako firma oferuje pełne wsparcie wdrożenia All for One ZSMOPL, począwszy od analizy przedwdrożeniowej, poprzez wdrożenie, jak również późniejsze utrzymanie rozwiązania zarówno w wersji „on premise”, jak i na platformie HCP.

Oferta All for One Integracja SAP i ZSMOPL”:

  • All for One ZSMOPL w SAP (pakiet podstawowy) – rozwiązanie mające na celu przygotowanie zgodnych z wymogami komunikatów w SAP, wraz z licencją;
  • All for One ZSMOPL Transfer (pakiet rozszerzony), wspierający wysyłkę komunikatów do systemu centralnego ZSMOPL, wraz z licencją;
  • All for One ZSMOPL on HCP – rozwiązanie na platformie SAP HANA Platform (SAP HCP), wraz z licencją;
  • Usługa Wsparcia Producenckiego dla All for One ZSMOPL,
  • Usługa dostosowania All for One ZSMOPL do specyfiki przedsiębiorstwa.