Po standardowym zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym klienta SAP Mobile Infrastructure (SAP MI) użytkownicy korzystają z dwóch haseł. Pierwsze to hasło lokalne, które umożliwia zalogowanie się użytkownika do urządzenia, a drugie wykorzystywane jest podczas synchronizacji danych i odpowiada ustawieniom w systemie SAP (SAP R/3, mySAP ERP).
 

Domyślnie urządzenie z klientem SAP MI podczas startu prosi o hasło lokalne i podczas każdej synchronizacji o wprowadzenia hasła z systemu SAP. Można jednak te ustawienia zmienić, tak żeby zarządzanie hasłami stało się bardziej komfortowe.

Pierwsze rozwiązanie pozwala ujednolicić hasło lokalne i zdalne. W tym przypadku oba hasła będą identyczne i system będzie prosił o nie raz, podczas startu.

  1. Należy otworzyć do edycji plik konfiguracyjny MobileEngine.config, który znajduje się w podkatalogu settings instalacji klienta MI. (Na urządzeniach Windows jest to katalog c:Program FilesSAP Mobile Infrastructuresettings)
  2. Dodać na koniec pliku linię :

MobileEngine.Security.SynchronizationPasswordHandlingOption=local

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, użytkownik nie chce przechowywać hasła z systemu R/3 na urządzeniu mobilnym można skonfigurować system tak, żeby tylko raz trzeba było wprowadzać hasło lokalne i synchronizacyjne :

  1. Otwieramy plik konfiguracyjny
  2. Dodajemy:

MobileEngine.Security.SynchronizationPasswordHandlingOption=once
MobileEngine.Security.SyncPasswordFieldAtLogon=true
MobileEngine.Sync.TimedSyncActive=true