Podczas wdrożeń SAP HR pojawia się często potrzeba zmiany nazwy standardowego pola. Oto prosty przykład, jak to zrobić zgodnie ze sztuką.
 

Przykład

Zmiana nazwy pola (P0016-LFZSO) Reguła specjalna dla wypłaty wynagrodzenia za czas choroby na nazwę Ilość okresów do stażu.

Rozwiązanie:

  1. Sprawdzić nazwę techniczną pola.
  2.  Wybrać transakcję CMOD i ścieżkę: Skok do -> Rozszerzenia tekstu -> Słowa kluczowe -> Zmiana.
  3. W polu: Element danych należy wpisać nawę techniczną pola i potwierdzić wprowadzone dane.

Wprowadzić zmianę, a następnie zapamiętać ją w zleceniu transportowym.