Wielu użytkowników płacowych nie zna standardowego raportu dostarczanego wraz z polską wersją modułu HR: HPLUWSW0 (Wyszukiwanie składnika wynagrodzeń w wynikach rozliczenia listy płac).
 

Raport HPLUWSW0 wyszukuje składniki wynagrodzeń w wynikach list płac, spełniające zadane kryteria.

Na ekranie selekcji, oprócz standardowych opcjonalnych kryteriów wyboru (numer osobowy, obszar, daty itp.), dostępne jest obowiązkowe pole na formułę, którą powinny spełniać szukane składniki. Obowiązuje następująca konwencja:

  • XXX-betrg oznacza kwotę składnika XXXX,
  • XXXX-anzhl oznacza liczbę składnika XXXX,
  • XXXX-betpe oznacza stawkę składnika XXXX.

Przykład 1

Chcemy znaleźć wszystkich pracowników i wszystkie listy płac, dla których składnik 8100 ma w polu liczba wartość większą niż 2. Rozpatrywane mają być tylko listy z tego roku.

Rozwiązanie

W polu QUERRY należy wpisać następującą formułę (pamiętając o spacjach przed i po znaku nierówności):
8100-anzhl > 2

Formuła może być zbudowana z kilku warunków (wykorzystanie operatorów AND i OR)

Przykład 2

Chcemy znaleźć wszystkich pracowników i wszystkie listy płac, dla których składnik 8100 ma w polu liczba wartość pomiędzy 2 i 6:

Rozwiązanie

W polu QUERRY należy wpisać następującą formułę (pamiętając o spacjach przed i po znaku nierówności oraz przed i po operatorze AND):

8100-anzhl > 2 AND 8100-anzhl < 6