Jesteś zaawansowanym użytkownikiem listy płac. Nie odpowiada Ci to, że nie możesz zobaczyć zwartości wybranej tabeli (np. RT, ST, SV itp.) w miejscu, w którym jej analiza byłaby dla Ciebie bardzo przydatna. Wędrowanie po protokole może być męczące. Istnieje prosty sposób by temu zaradzić.
 

Przykładowo, chcesz zobaczyć zawartość tabel IT oraz WPBP na wejściu do funkcji P2010 (przetwarzanie rekordów infotypu 2010) w protokole. Aby uzyskać efekt pokazany poniżej należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchomić transakcję PE04 (Opracowanie funkcji i operacji) i wybrać funkcję P2010.
  2. Wybrać przycisk 'Parametr wejściowy’.
  3. Przejść w tryb edycji parametrów wejściowych.
  4. Dodać nowe wpisy dla IT i WPBP.

Analogicznie można dodawać tabele do węzła 'Wyprowadzanie’ w protokole.