Nie odpowiada Ci, że nie widzisz numeru infotypu w zakładkach w transakcji PA30 lub na ekranach tworzenia (edycji lub wyświetlania). Można temu szybko zaradzić. Wystarczy postępować zgodnie z poniższym algorytmem (opisano przykład z infotypem 0002 Dane osobowe):
 
  1. Znajdź w IMG (transakcja SPRO) węzeł:

Gospodarka kadrowa -> Administracja kadrami -> Ustawianie procedur -> Typy informacji -> Typy informacji

  1. Wybierz opcję 'Dalsze opisy typów informacji’
  2. Zmień nazwę infotypu 0002 na '0002 Dane osobowe’

Rezultat: przy nazwie infotypu będzie zawsze widoczny jego numer.