Scenariusz workflow może składać się z kroków – zadań wykonywanych przez użytkowników. Przykładem może być scenariusz wniosku o nieobecność, który po złożeniu przez pracownika trafia do przełożonego. Przełożony musi dokonać akceptacji lub odrzucenia wniosku.
 

Zdarzą się wyjątkowe sytuacje w których zadanie oczekujące na wykonanie, musi zostać delegowane do innego użytkownika. W takim przypadku administrator systemu workflow może zmienić wykonawcę zadania.

LOG SCENARIUSZA WORKFLOW

Każdy wykonywany w systemie proces workflow posiada log, w którym uprawniony użytkownik (zwykle administrator systemu workflow) może uzyskać wszystkie informacje na temat wykonywanych w systemie scenariuszy. Zmiany wykonawcy należy dokonać w logu scenariusza workflow.

Krok 1. W celu znalezienie właściwej instancji scenariusza, można skorzystać z transakcji SWI2_FREQ.

Krok 2. Podświetlamy wiersz z wybraną instancją scenariusza a następnie klikamy przycisk logu.

Krok 3. Należy rozwijać drzewko logu, tak długo aż wyświetlone zostanie zadania, którego wykonawcę należy zmienić. Zadanie należy zaznaczyć (podświetlić). W zakładce „Szczegóły” można odczytać aktualnego wykonawce zadania.

Krok 4. Z menu należy wybrać „Skok do” a następnie „Pozycja robocza”. W nowym oknie wyświetlone zostaną szczegóły pozycji roboczej czyli zadania.

Krok 5. Z menu należy wybrać „Edycja”, a następnie „Zamiana”.

Krok 6. W oknie po lewej stronie wyświetlone zostały Usługi dla administracji. Należy wybrać odszukać usługę „Przekazanie” i kliknąć w przycisk „Wykonanie”.

Krok 7. Wyświetlone zostało nowe okno w którym należy uzupełnić nazwę użytkownika do którego zadanie ma zostać przekazane. A następnie potwierdzić.

Krok 8. Wyświetlone zostanie pytanie „Czy przekazać pozycję roboczą do innych wykonawców” – należy wybrać przycisk „Nie”.

Zadanie zostało przekazane i może być wykonane przez nowego użytkownika.