Użytkownicy modułu HR mogą spotkać się podczas pracy z infotypami z enigmatycznymi komunikatami dotyczącymi warunków czasowych (patrz: przykładowy komunikat poniżej).
 

Poniżej zamieściliśmy kilka informacji o najczęściej występujących warunkach czasowych i ich znaczeniu.

Każdy typ informacji ma przypisany warunek czasowy. W przypadku istnienia podtypów każdy z nich może mieć inne ograniczenie czasowe. Warunki czasowe przypisuje się do infotypów za pomocą wglądu V_T582A. Zamiana warunku czasowego dla standardowego infotypu jest operacją ryzykowną i jeśli już jest dokonywana, powinna być poparta solidną analizą. Podstawowymi warunkami czasowymi są:

Warunek 1  – Typ inf. nie może zawierać luk, bez nakładania się

Przykładem infotypu z tym warunkiem czasowym jest infotyp 0001 (Przypisanie organizacyjne): w danej chwili, przez cały okres istnienia pracownika w bazie HR musi istnieć tylko jeden rekord tego infotypu.

Warunek 2  – Typ inf. może zawierać luki, bez nakładania się  

Przykładem infotypu z tym warunkiem czasowym jest infotyp 0004 (Niepełnosprawność): w danej chwili, może, ale nie musi, istnieć tylko jeden rekord tego infotypu.

Warunek 3  – Typ inf. może zawierać luki i istnieć więcej niż raz w danym momencie (dozwolone nakładanie się rekordów)

Przykładem infotypu z tym warunkiem czasowym jest infotyp 0024 (Kwalifikacje): w danej chwili, może istnieć wiele rekordów (kwalifikacji).