Dostosowanie SAP NetWeaver Portal do indywidualnych potrzeb użytkownika może być znacznie prostsze. Visual Composer tworzy przyjazne środowisko tworzenia aplikacji na miarę, łatwe do użycia nie tylko przez programistów.
 

Portal: pierwszy krok do personalizacji

Firmy borykają się z problemem dostarczenia użytkownikom właściwych aplikacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które umożliwiłyby pracownikom skoncentrowanie się na powierzonych im zadaniach oraz łatwą ich realizację.

Pierwszym krokiem w dążeniu firm do stworzenia odpowiedniego środowiska pracy dla menedżerów o zróżnicowanych zadaniach jest wdrożenie portalu korporacyjnego SAP NetWeaver.

Portal jest zintegrowanym środowiskiem, umożliwiającym wielu użytkownikom pracę z różnymi aplikacjami i systemami. Jest narzędziem bardzo elastycznym, pozwalającym na daleko posuniętą personalizację, dzięki czemu każdy użytkownik ma możliwość stworzenia optymalnego dla siebie środowiska pracy.

Pomimo oferowania przez SAP NetWeaver Portal wielu standardowo przygotowanych aplikacji i komponentów odnoszących się do szerokiego zakresu procesów biznesowych, zdarzają się sytuacje, w których niezbędne jest stworzenie nowej aplikacji, mającej określone, specyficzne funkcjonalności umożliwiające szeroko rozumianą analizę biznesową w oparciu o hurtownie danych oraz dane transakcyjne.

Można na skróty

Pytanie, które zazwyczaj w tym miejscu zadają specjaliści z działu IT, dotyczy technologii, jakiej należałoby użyć, aby stworzyć taką „szytą na miarę” aplikację, która idealnie wpisywałaby się w krajobraz portalowy i umożliwiała korzystanie ze wszystkich zintegrowanych z portalem źródeł danych i informacji.

Odpowiedź na to pytanie brzmi – SAP Visual Composer. Jest to zintegrowane z SAP NetWeaver Portal i oparte na technologii sieciowej środowisko, umożliwiające szybkie tworzenie oraz umieszczanie na portalu aplikacji stworzonych przy użyciu predefiniowanych komponentów, bez potrzeby znajomości jakiegokolwiek języka programowania.

Dzięki takiemu podejściu istotnie zredukowany zostaje czas potrzebny do stworzenia nowej aplikacji. Co więcej, użytkownicy biznesowi mają teraz możliwość samodzielnego tworzenia aplikacji w intuicyjnym i przyjaznym środowisku.

Dobre praktyki

Visual Composer stworzony został w oparciu o powszechnie znane zasady dobrego modelowania aplikacji, dzięki czemu środowisko to cechują:

 • łatwość używania – przejawia się ona w możliwości szybkiego modelowania aplikacji przy wykorzystaniu zestawu predefiniowanych komponentów. Opatentowana przez SAP technologia drag and drop (przeciągnij i upuść) oraz przyjazny i łatwy do opanowania graficzny interfejs użytkownika powodują, że praca w środowisku SAP Visual Composer jest bardzo prosta i przyjemna. Dodatkowo dzięki temu, że Visual Composer uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej, wyeliminowana zostaje potrzeba instalacji jakichkolwiek komponentów na komputerach klienckich;
 • komponenty gotowe do ponownego użycia – za pomocą których można wymodelować żądaną aplikację, oszczędzając przy tym czas i eliminując potrzebę wielokrotnego definiowania tych samych obiektów w różnych aplikacjach;
 • wsparcie analityki SAP – dzięki zaimplementowanym możliwościom pobierania różnego rodzaju danych i informacji z systemów SAP Business Intelligence Visual Composer jest idealnym narzędziem do modelowania aplikacji analitycznych;
 • wsparcie dla różnych środowisk uruchomieniowych – aplikacje stworzone za pośrednictwem Visual Composer mogą zostać uruchamiane na kilka różnych sposobów, m.in. jako aplikacje Adobe Flash lub też SAP WebDynpro;
 • możliwość podłączenia do systemów innych producentów – dzięki wbudowanym konektorom Visual Composer może pobierać dane nie tylko z systemu mySAP ERP czy SAP Business Warehouse, ale również z zewnętrznych baz danych za pośrednictwem JDBC. Istnieje również możliwość zastosowania konektorów firmy iWay (partner SAP), dzięki czemu możliwe będzie pobieranie danych z innych nie-SAP-owych systemów i źródeł danych (m.in. PeopleSoft, Oracle, Siebel);
 • pełna integracja z platformą SAP NetWeaver 2004s – Visual Composer wpisuje się w pejzaż systemów dostępnych w ramach platformy SAP NetWeaver i jest uruchamiany na webowym serwerze aplikacyjnym J2EE;
 • wsparcie dla usług sieciowych – możliwe jest podłączenie się do repozytoriów zawierających usługi sieciowe oraz zaimplementowanie ich do środowiska Visual Composer. Taki zabieg powoduje, że usługi sieciowe stają się źródłem danych dla aplikacji stworzonych w środowisku VC.

Zredukować połowę kosztów

Trendy, jakie można zaobserwować na rynku IT, wyraźnie wskazują, że coraz częściej odchodzi się od tradycyjnego sposobu programowania aplikacji, który angażował wiele zasobów zarówno ludzkich (programiści, architekci systemów, designerzy itp.), jak i systemowych. Zmierza się natomiast w kierunku modelowania aplikacji przy użyciu gotowych, wysoce definiowalnych elementów.

Taki stan rzeczy podyktowany jest dynamicznymi zmianami na rynku i potrzebą tworzenia coraz to nowych aplikacji, które będą zaspokajać pojawiające się potrzeby firm na elastyczne aplikacje analityczne.

Tylko bowiem dzięki sprawnie funkcjonującym aplikacjom analitycznym możliwe jest efektywne przeanalizowanie dostępnych danych i podjęcie trafnych decyzji.

Badania wykazują, że rozwój samego interfejsu użytkownika przy zastosowaniu tradycyjnych metod programowania może pochłonąć do 50% całkowitych kosztów związanych z danym projektem informatycznym.

Visual Composer – korzyści

 • Redukcja TCO dzięki zminimalizowaniu wysiłków przy tworzeniu aplikacji.
 • Firma zyskuje potężne narzędzie projektowe ułatwiające tworzenie zawartości portalu w przyjaznym graficznym interfejsie.
 • Proste w użyciu, a zarazem wyrafinowane narzędzia umożliwiają tworzenie portalowych iView pobierających dane z różnych systemów i źródeł danych.
 • Dzięki temu, że Visual Composer jest narzędziem działającym w środowisku webowym, tworzenie nowych aplikacji może odbywać się z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej.
 • Osoby niemające żadnego doświadczenia programistycznego mogą szybko i samodzielnie tworzyć nowe aplikacje.
 • Rzeczywisty zwrot z inwestycji zostaje zoptymalizowany poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie kapitału ludzkiego potrzebnego do tworzenia aplikacji oraz uproszczenie procesów i koordynacji projektowej.

Kilka kroków

Mając na uwadze powyższe trendy i przykład, można bez wątpienia stwierdzić, że Visual Composer to doskonały przykład środowiska do szybkiego i efektywnego modelowania aplikacji, cechujący się prostotą obsługi, a zarazem dużymi możliwościami integracji i prezentacji danych. Najprostszą aplikację, gotową do umieszczenia na portalu, można teraz stworzyć w niecałe 10 minut, wykonując tylko kilka bardzo prostych kroków:

 1. Stworzenie modelu.
 2. Stworzenie pakietu, strony, iView.
 3. Wyszukanie i dodanie źródła danych do modelu.
 4. Zdefiniowanie elementów interfejsu użytkownika.
 5. Wymodelowanie przepływu danych oraz sposobu nawigacji.
 6. Dostosowanie wyglądu zgodnie z założeniami projektowymi.
 7. Umieszczenie aplikacji na serwerze i uruchomienie jej w portalu.

Visual Composer jest narzędziem jak najbardziej przyszłościowym, które zmienia sposób podejścia i realizacji projektów informatycznych związanych z tworzeniem nowych aplikacji. Korzyści, jakie niesie dla firmy korzystanie z tego środowiska, są bardzo duże i istotne z punktu widzenia kosztów, czasu i nakładu pracy, jakie należy ponieść przy realizacji projektów informatycznych.