Podczas działań zmierzających do rozszerzenia bieżącej funkcjonalności systemu może pojawić się zagadnienie związane z przeniesieniem danych o obiektach PD pomiędzy klientami i/lub systemami. Temat może dotyczyć, przykładowo, katalogów: kwalifikacji, wzorców ocen, katalogów szkoleń, a nawet struktury organizacyjnej.
 

Możliwe wykorzystanie jest standardowego raportu RHMOVE30, dostępnego w systemie mySAP.com wg podanej poniżej ścieżki konfiguracji w IMG.

Po uruchomieniu raportu należy uzupełnić kryteria selekcji:

  • wariant planu,
  • symbol typu obiektu, który określać będzie najwyższy obiekt z katalogu przenoszonych danych,
  • ścieżka zestawienia dla wyboru obiektów tworzących katalog.

Poniżej podano przykładowe kombinacje dla typu obiektu i skojarzonej z nim ścieżki zestawienia:;

Typ obiektu Ścieżka zestawienia Cel
O O_O_S_C Transport struktury organizacyjnej: obiekty typu: O, S, C i powiązania między nimi
BS APPSCHEM Transport katalogu ocen (zawierającego obiekty: BS, BG, BK)
QK QUALCATA Transport katalogu kwalifikacji (zawierającego obiekty: QK, Q)

 

  • ZADANIE (należące do istniejącego zlecenia transportowego)
  • Opcja ‘Transport obiektów’ – powinna być zaznaczona
  • Opcja ‘Test’ – powinna być odznaczona w przebiegu produktywnym
  • Opcja ‘z blokadą ’ – powinna być zaznaczona

Po wprowadzeniu wybranej wartości w pole ścieżki zestawienia’ należy uzupełnić pole ‘ID obiektu’.

Po uzupełnieniu ekranu kryteriów selekcji należy uruchomić wykonanie raportu.

Wszystkie zaznaczone obiekty zostaną dołączone do wybranego zadania transportowego po wyborze klawisza

UWAGA:

Przed przeprowadzeniem importu w docelowym mandacie należy upewnić się, że identyfikatory numeryczne no-wych obiektów nie pokrywają się z zakresem identyfikatorów dla obiektów wcześniej istniejących w docelowym mandacie systemu mySAP.com.