Standardowe narzędzia systemu SAP umożliwiają przenoszenie zawartości tabel pomiędzy klientami. Niestety w przypadku niestandardowych tabel utworzonych w ramach rozszerzania funkcjonalności systemu zawartość często nie zostanie przeniesiona pomimo poprawnie wygenerowanego zlecenia konfiguracji. Rozwiązaniem jest ręczne utworzenie zlecenia wykorzystując transakcję SE10 i przeniesienie go przy pomocy transakcji SCC1.
 

Transakcja SE10 służy do organizacji zleceń transportu. Aby ręcznie przetransportować zawartość tabeli należy utworzyć nowe zlecenie.

Wybieramy opcję „Zlecenie Workbench”. Na następnym ekranie wprowadzamy opis i tworzymy zlecenie

Na kolejnym ekranie wyświetla się drzewo z nowo utworzonym zleceniem. Po zaznaczeniu utworzonego zlecenia i wybraniu opcji „Wyświetl” pojawia się okno z właściwościami zlecenia.

Przechodzimy w tryb modyfikacji i dopisujemy wpis w tabeli z obiektami.

W polu: ID programu wpisujemy R3TR

W polu: Typ obiektu wpisujemy TABU

W polu: Nazwa obiektu wpisujemy nazwę tabeli, której zawartość chcemy przenieść.

Jeżeli chcemy za jednym zamachem przenieść zawartość wielu tabel, to możemy do tabeli dopisać więcej wpisów według powyższego schematu.

Dla każdego wpisu klikamy na ikonę klucza obok wpisu. Otwiera się okno, w którym należy wprowadzić wartości klucza, które mają zostać przeniesione. Jeżeli chcemy przenieść całą zawartość tabeli, należy wprowadzić tylko jeden wiersz z wartością „*”

Po tej czynności jesteśmy gotowi do przeniesienia zawartości tabeli. W tym celu należy się zalogować na mandat docelowy i uruchomić transakcję SCC1

W odpowiednie pola należy wprowadzić: numer mandanta źródłowego, identyfikator utworzonego zlecenia, oraz należy włączyć przełącznik „Łączne podrzędne zadania zlecenia”. Na zakończenie wciskamy przycisk „Rozpoczęcie natychmiastowe”. Po tej czynności zawartość tabeli zostanie przeniesiona.