Wolne obie ręce, a wzrok i cała uwaga skupione na wykonywanej pracy. Zamiast zawodnego terminalu – słuchawki, w których słychać kolejne polecenia i instrukcje. Korzyści z zastosowania terminali głosowych są największe w magazynach, przy kompletacji zamówień oraz tam, gdzie używanie tradycyjnych narzędzi terminali jest trudne i niewygodne.
 

Wypracowywanie przewagi konkurencyjnej w logistyce magazynowej może polegać m.in. na zwiększaniu dokładności i szybkości wykonywanych operacji magazynowych.

Obecnie obok możliwości odczytu jednym czytnikiem z odległości od kilku centymetrów do kilkunastu metrów kodów jedno- i dwuwymiarowych (1D i 2D) w dowolnej orientacji, a także grupowej rejestracji towarów w technologii RFID, popularność zyskuje technologia głosowa (Voice Picking).

Działanie systemu głosowego polega na użyciu  ludzkiej mowy jako naturalnego sposobu komunikacji między użytkownikiem a systemem informatycznym. Wszystkie zadania dla pracownika magazynu są przetwarzane na głos w terminalu głosowym, który dostarcza precyzyjnej informacji, jaki produkt i z jakiego miejsca w magazynie należy pobrać. Pracownik również głosowo potwierdza pobranie towaru, co natychmiast zostaje zarejestrowane przez system informatyczny.

Jak to działa?

W większości magazynów informacje dla operatora są wysyłane z systemu informatycznego (np. modułu WM systemu SAP) na wyświetlacz przenośnego terminalu kodów kreskowych. Pracownik magazynu musi więc dzielić czas i uwagę pomiędzy listę towarów na wyświetlaczu terminalu, skanowanie oraz rzeczywiste pobieranie towarów (kartonów, palet) w celu np. kompletacji zamówienia.

Pracując z użyciem systemu głosowego, pracownik nie musi trzymać w ręku terminalu ani na niego patrzeć. Terminale głosowe T2x i T5 firmy Vocollect nie posiadają ani zawodnego wyświetlacza, ani klawiatury, dlatego mogą być wygodnie przypięte do paska lub na uprzęży. Jedyne cztery przyciski, które znajdują się w terminalu głosowym, to przycisk włącz-wyłącz, przycisk wyboru (głośności, szybkości, operatora i zadania) oraz przycisk przewijania. Dzięki temu terminal głosowy jest odporniejszy mechanicznie i zużywa mniej energii niż tradycyjne terminale radiowe.

Najczęstsze zastosowania systemu sterowania głosem

 • firmy zajmujące się dystrybucją artykułów spożywczych
 • centra logistyczne obsługujące sieci sklepów i supermarketów
 • księgarnie wysyłkowe
 • sklepy internetowe
 • hurtownie farmaceutyków
 • chłodnie
 • mroźnie

Podobnie jak zwykłe terminale kodów kreskowych z wyświetlaczem, terminale głosowe pracują w standardowej sieci radiowej 802.11b.

Specjalistyczne zestawy słuchawkowe z mikrofonem są przystosowane do pracy w warunkach intensywnego hałasu i mogą być przyłączane do terminali głosowych za pomocą kabla (terminale serii T2x i T5) lub bezprzewodowo z użyciem Bluetooth (terminale serii T5).

Zastosowane rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości sygnału, jaka jest wymagana w systemach rozpoznawania mowy działających w warunkach przemysłowych.

Działanie systemu głosowego polega na przetwarzaniu przez terminal głosowy listy zamówionych towarów otrzymanej drogą radiową z systemu informatycznego (np. SAP) na polecenia głosowe dla operatora.

W przedsiębiorstwach, które korzystają z funkcjonalności Gospodarki Magazynowej w systemie SAP i planują także wdrożyć obsługę magazynu za pomocą technologii głosowej Voice Picking, konieczne jest przeprowadzenie integracji tych dwóch rozwiązań. Projekt integracji SAP WM i Voice Picking realizowany przez BCC (aktualnie All for One Poland) rozpoczyna się od analizy i optymalizacji procesów związanych z modułem Gospodarki Magazynowej pod kątem rozwiązań głosowych. Następnie tworzymy transakcje terminalowe do nowych funkcjonalności. Później następuje implementacja funkcjonalności i szkolenie pracowników magazynu. Dodatkowo – podobnie jak w przypadku innych usług wdrożeniowych – zapewniamy wsparcie podczas startu produktywnego oraz możliwość długoterminowego wsparcia serwisowego SAP. Koszty implementacji takiego rozwiązania zależą od specyfiki klienta, niemniej jednak konsultacje nie powinny przekroczyć 20% poniesionych wcześniej kosztów wdrożenia WM. Z szacunków SAP AG wynika, że nakłady na implementację powinny się zwrócić średnio po dziewięciu miesiącach.  Poza czasem koniecznym do przeprowadzenia szkoleń użytkowników wdrożenie nie wymaga dużego zaangażowania ze strony klienta. Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie takiego projektu podczas przerw wakacyjnych w pracy magazynu (holiday shutdown).
Bartosz Trojnar, Lider Zespołu Gospodarki Materiałowej, All for One Poland

Synteza oraz rozpoznawanie mowy są wykonywane przez terminal głosowy, a tylko dane są transmitowane przez sieć radiową. Dzięki temu sieć radiowa nie jest przeciążana nawet przy kilkudziesięciu użytkownikach, jak również nie jest wymagana wysoka wydajność serwerów.

Pracownik magazynu dystrybucyjnego kompletujący zamówienie słyszy w słuchawce komendy: do której półki ma podejść, jaki towar i w jakiej ilości ma pobrać. Wykonując te czynności, potwierdza je głosem oraz podaje rzeczywistą ilość pobranego towaru, aż do skompletowania zamówienia. Komunikaty głosowe, wypowiadane przez operatora do mikrofonu zestawu słuchawkowego, terminal przetwarza na dane dla modułu SAP WM. Jest to swoisty dialog pomiędzy użytkownikiem a systemem sterowania głosem.

To bardzo proste i wygodne rozwiązanie. Dla człowieka „rozmowa” jest najbardziej naturalnym sposobem komunikacji i wymiany informacji.

Idź, pobierz, potwierdź

Na początku pracy pracownik magazynu loguje się do systemu, głosowo podając swój identyfikator i hasło. Na podstawie „usłyszanej” informacji system sterowania głosem identyfikuje pracownika i do dalszego rozpoznawania wypowiadanych przez niego słów używa jego indywidualnego profilu głosowego.

W zależności od sposobu organizacji pracy, po zalogowaniu operator dostaje przydzielone zadanie lub sam je wybiera. Przykładowy średnio rygorystyczny scenariusz procesu kompletacji zamówienia klienta, zakładający rejestrację lokalizacji pobrania towaru oraz jego indywidualnego numeru jednostki logistycznej (np. kartonu), może być następujący:

 • system: „idź do lokalizacji C123 i podaj jej cyfrę kontrolną”,
 • operator odczytuje cyfrę kontrolną z lokalizacji (np. 87), a system sprawdza jej poprawność,
 • system: „pobierz pięć kartonów towaru A i podaj ich cyfry kontrolne”,
 • operator potwierdza pobranie, podając cyfry kontrolne z kartonów, a system głosowy na bieżąco sprawdza prawidłowość i liczbę pobranych kartonów oraz rejestruje je w systemie informatycznym.

Czynności te są powtarzane do zakończenia kompletacji zamówienia. Następnie operator otrzymuje  kolejne zadanie, ewentualnie może się wylogować.

Można wyróżnić dwie metody generowania głosu przez terminale głosowe. Pierwsza, używana dawniej – „Record & Playback” – polega na odtwarzaniu słów i komunikatów, które muszą być wcześniej nagrane. Druga metoda, obecnie powszechnie stosowana, wykorzystuje automatyczną konwersję teksu na mowę, tzw. moduł „Text To Speech” (TTS). Wykorzystanie modułu TTS pozwala na generowanie mowy o wybranej przez użytkownika prędkości i bardzo ułatwia wdrożenie systemu głosowego, gdyż nie trzeba nagrywać wszystkich komunikatów.

Zawarty w module słownik jest szeroki i oprócz pierwotnej wersji anglojęzycznej zawiera również kilkadziesiąt innych, w tym także polską, dzięki czemu rozwiązanie sprawdza się w korporacjach międzynarodowych i w załogach wielojęzycznych.

Wolne ręce, skupiony wzrok

Zastosowanie rozwiązań głosowych w gospodarce magazynowej i przemyśle stanowi przełom w komunikacji między systemem komputerowym zarządzającym pracą magazynu a jego użytkownikiem. Mowa jest dla ludzi najbardziej naturalnym sposobem wymiany informacji. Dzięki użyciu głosu i mowy pracownicy magazynu mają wolne ręce i wzrok, a więc mogą całą uwagę skupić na wykonywanej pracy, nie tracąc czasu na obsługę samego terminalu kodów kreskowych.

Dodatkowym atutem jest szybkość przeszkolenia nowego pracownika do realizowania zamówień w magazynie z wykorzystaniem technologii głosowej. Dlatego operacje realizowane z wykorzystaniem technologii Vocollect przebiegają sprawniej i dokładniej niż z użyciem technik tradycyjnych – papierowej listy lub kodów kreskowych.

Zastosowanie terminali głosowych jest tym bardziej opłacalne, im więcej wykonywanych w magazynie czynności wymaga użycia rąk. Stąd wynika ich szczególna predyspozycja do kompletacji zamówień oraz do rozmieszczania towaru w magazynie dystrybucyjnym.

Badania wskazują na zwiększenie szybkości kompletacji przesyłek na magazynie o ok. 15-35 proc. i jednoczesny wzrost dokładności kompletacji do poziomu 99,99 proc.

Zastosowanie systemu głosowego w znacznym stopniu eliminuje sytuacje, w których miałby zostać wysłany źle zidentyfikowany lub przeterminowany produkt. Jednocześnie używanie technologii głosowej pozwala szybciej reagować na zapotrzebowanie rynku. Dzięki uzyskanym w ten sposób oszczędnościom inwestycja w tę nową technologię zwraca się w stosunkowo krótkim czasie, nawet 12 miesięcy.

Nie bez znaczenia jest także dużo niższa awaryjność terminali głosowych Vocollect w porównaniu z przenośnymi terminalami kodów kreskowych, która wynika z braku tak awaryjnych elementów jak dotykowy wyświetlacz czy klawiatura. Ze względu na prostotę obsługi terminali głosowych, jak również intuicyjną ścieżkę wykonywanych za ich pomocą zadań szkolenia nowych pracowników zajmują kilkakrotnie mniej czasu niż szkolenia z obsługi terminali kodów kreskowych. Szczególne znaczenie ma to dla firm, które zatrudniają do pracy w magazynach pracowników sezonowych. Nie tak dawno świat logistyki ekscytował się terminalami przenośnymi. Obecnie nowością w magazynach jest sterowanie głosem. Do momentu przekonania się, jak to działa, uważałem, że takie rozwiązanie jest gorsze. W końcu potwierdzanie operacji poprzez skanowanie jest najbardziej niezawodne. Jednak nic bardziej mylnego. Sterowanie głosowe umożliwia nie tylko szybszą, ale także bardziej efektywną pracę. W końcu podstawowym sposobem porozumiewania się człowieka jest komunikacja wzrokowo-głosowa. Wydania materiałów, proces najbardziej krytyczny w wielu magazynach, dzięki temu rozwiązaniu może być znacznie przyspieszony i ulepszony. Pewne obawy i kontrowersje może budzić tak bardzo zautomatyzowane sterowanie pracownikiem. Jednak opinie zbierane od użytkowników systemu wskazują, że chwalą oni sobie to rozwiązanie. SAP w standardzie dostarcza odpowiednie narzędzia, więc integracja z systemem głosowym nie nastręcza problemów. Ważne jest to, że w SAP można wskazywać, które operacje i miejsca w magazynie mają być sterowanie głosem, a które według standardowych narzędzi dostępnych za pomocą identyfikacji radiowej (RF).
Sebastian Bień, Lider Zespołu Logistyki, 7milowy

Gdzie zimno i głośno

Praktyka wskazuje, że największe korzyści z zastosowania technologii głosowych uzyskuje się w magazynach dystrybucyjnych do realizacji kompletacji zamówień, rozlokowania towarów oraz inwentaryzacji. To atrakcyjne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie ważna jest dokładność i czas kompletacji wysyłek. Dotyczy to właściwie wszystkich towarów: żywności, leków, środków higieny osobistej, książek, używek.

Z kolei wysoka odporność mechaniczna i środowiskowa terminali głosowych firmy Vocollect predysponuje je także do pracy w trudnych warunkach, w których zastosowanie terminali kodów kreskowych jest trudne.

System bardzo dobrze nadaje się do zastosowania w mroźniach: terminale głosowe Vocollect T2x i T5 mogą swobodnie pracować w zakresie temperatur od -34 do +50 stopni C oraz w warunkach wysokiej wilgotności powietrza – do 100% z kondensacją pary wodnej. Posiadają klasę ochrony IP67 i są odporne na wielokrotne upadki na beton w temperaturze -29 stopni C.

Operator pracujący w grubych rękawicach i czapce, z terminalem głosowym przypiętym na pasku lub uprzęży nie ma problemu z naciskaniem klawiszy na klawiaturze, z powolnym odświeżaniem zaszronionego wyświetlacza czy zaparowanym czytnikiem kodów kreskowych.

System sterowania głosem doskonale sprawdza się także przy pracy w hałaśliwym środowisku, ponieważ do pracy w takich warunkach zostały zaprojektowane wszystkie jego elementy: algorytmy rozpoznawania mowy, zestawy słuchawkowe z podwójnym mikrofonem i wszystkie układy przetwarzające dźwięk.

Korzyści z wdrożenia systemu głosowego

 • wzrost dokładności kompletacji (nawet do 99,99%)
 • wzrost efektywności pracy (15-35%)
 • eliminacja popełnianych błędów związanych z lokalizacją palet
 • ograniczenie spóźnień w kompletacji
 • skrócenie czasu realizacji zamówień
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników magazynu
 • skrócenie czasu szkolenia pracowników magazynu

Przystosowanie oznaczeń

Technologia głosowa jest przeznaczona dla wybranych operacji magazynowych i w działającym systemie magazynowym zwykle współpracuje w realizacji poszczególnych procesów z innymi technikami automatycznej identyfikacji – kodów kreskowych, a także coraz częściej RFID.

W systemie IT zarządzającym magazynem przebieg operacji, która ma być realizowana głosowo, musi być dostosowany do odmiennego sposobu jej wykonania niż za pomocą tradycyjnego terminala kodów kreskowych. Należy też dostosować oznaczenia lokalizacji magazynowych w taki sposób, aby dla operatorów terminali głosowych były one łatwo dostępne i czytelne. Duże znaczenie mają też ułatwienia w postaci ograniczenia liczby znaków w cyfrach kontrolnych, którymi będą posługiwać się pracownicy magazynu, oraz wyróżnienia ich wielkością i kolorem.

Komunikacja głosowa w SAP

Do współpracy z systemem SAP przeznaczona jest aplikacja VoiceLink WCS, która jest certyfikowanym przez SAP AG narzędziem umożliwiającym szybką integrację systemu głosowego z SAP oraz bezpośrednią komunikację terminali głosowych z tym systemem.

Narzędzia do podłączenia SAP wspomagają dowolny wbudowany typ wymiany komunikatów. Wymiana danych pomiędzy systemem SAP a aplikacją VoiceLink WCS odbywa się za pomocą standardowych typów komunikatów w czasie rzeczywistym. Realizowane zlecenia towarów podczas zbiórek są aktualizowane na bieżąco w systemie SAP.

SKK – Systemy Kodów Kreskowych SA z Krakowa to firma integratorska, która na polskim rynku funkcjonuje od 1992 r. Jest liderem w zakresie systemów informatycznych wykorzystujących automatyczną identyfikację, automatyczne znakowanie, kody kreskowe, RFID oraz systemy głosowe w obszarach procesów produkcyjnych, logistyki magazynów i pracy mobilnej. Oferuje kompletne rozwiązania: analizę i projekt systemu, dostawę sprzętu i oprogramowania, instalację, szkolenie techniczne, wdrożenie oraz serwis. Więcej informacji: www.skk.com.pl

Firma Vocollect powstała w 1987 r. w Pittsburghu przy Carnegie Mellon University – czołowym ośrodku akademickim zajmującym się różnymi aspektami mowy. W 1989 r. po raz pierwszy zastosowała swoje innowacyjne oprogramowanie w Ford Motor Company, usprawniając procedury przeglądów samochodowych. Od 2003 r. działa także w Europie. Jest światowym liderem w dziedzinie wdrażania systemów sterowania głosem w magazynach, centrach logistycznych
i hurtowniach. Szacuje się, że prawie 90% pracujących w magazynach systemów sterowania głosem korzysta z produktów Vocollect. Swoją pozycję firma zawdzięcza innowacyjnym rozwiązaniom oraz wysokiej jakości oferowanych produktów (Talkman modele T2 i T5), a przede wszystkim zaawansowanemu oprogramowaniu dostosowanemu do potrzeb i wymagań klientów.