RISE with SAP to dostarczony w formie abonamentu system ERP najnowszej generacji – SAP S/4HANA. Chmurę i całą infrastrukturę otrzymujemy jako usługę bezpośrednio od SAP. Sami decydujemy, czy skorzystamy z chmury publicznej, czy prywatnej.

Dużą zaletą usługi abonamentowej RISE with SAP jest elastyczność. Abonament wiąże się z zakupem Full Usage Equivalent, czyli puli (a nie licencji) dostępów do systemu. W podstawowej wersji pula 60 FUE może obejmować różne rodzaje użytkowników, które w trakcie trwania kontraktu możemy elastycznie dostosowywać do potrzeb.

Według analizy przedstawionej przez SAP takie podejście pozwala zaoszczędzić do 20% całkowitych kosztów posiadania systemu SAP w porównaniu do modelu on-premise.

Pozostaje zadać sobie kilka pytań: „co potem?”, „kto pomoże mi zrozumieć, jak to działa?”. Tu na scenę wchodzi Techniczny Architekt rozwiązań RISE with SAP.

Nowe licencje SAP wymagają korzystania z rozwiązań hostingu w cloud jednego z wybranych partnerów: Amazon, Google, Azure lub Alibaba Cloud. Tylko z tymi dostawcami możemy – za pośrednictwem SAP – związać się umową obejmującą gwarancję dostępności RISE with SAP. Usługi serwisowe są realizowane przez system ticketów SAP obsługiwanych w języku angielskim. Takie powiązanie stawia zespołowi Basis, odpowiedzialnemu za dostępność systemu dla użytkowników biznesowych, nowe wyzwania w sposobie komunikacji oraz zrozumieniu działania zewnętrznego wsparcia.

Partner technologiczny dla RISE

U klientów korzystających z RISE with SAP powołanie funkcji Technical Cloud Architect rekomenduje producent systemu. Jego rola polega na wspieraniu firmy w dokładnym rozumieniu usług RISE, jakie systemy mamy do dyspozycji, jakie są ich możliwości, co jest zawarte w pakiecie usług, a czego on nie obejmuje. Może pomagać w procesie obsługi zgłoszeń serwisowych – w zakresie identyfikacji problemu i jego precyzyjnego opisu, a także poprawnego zrozumienia i implementacji przygotowanego rozwiązania.

Oferta usług technicznych w modelu RISE with SAP wydaje się wyczerpywać wszystkie usługi, których oczekujemy od administratora systemu. Znajdziemy tam zawarte w opłacie upgrade’y systemów SAP, bazy danych czy systemów operacyjnych, cykliczne patchowania itp. Aktualizacje i update’y są włączone automatycznie. Jednak jak pokazuje życie i doświadczenie, są takie elementy zarządzania systemem SAP, które wymykają się prostym tabelkom.

Przejście na rozwiązania cloud przebiega względnie bezinwazyjnie. Wymaga to oczywiście powołania odpowiedniego projektu oraz przygotowania samej architektury systemów przez ich właściciela. I tu jest pierwszy punkt, w którym Technology Cloud Architect wspomaga swojego klienta w przygotowaniu odpowiednich dokumentów czy parametrów systemów. Celem oczywiście jest przygotowanie środowiska w taki sposób, aby dostosowania poprojektowe były minimalne. Wiedza z zakresu SAP Basis jest niezbędna, aby móc przygotować się na nowe wyzwania.

Trzeba pamiętać, że rozwiązania chmurowe nie różnią się zasadniczo od produktów dostępnych obecnie na rynku. Można powiedzieć, że jest to bardziej standardowe/domyślne podejście do sposobów wirtualizacji, niż występuje to w typowych centrach danych. Na przykład przygotowanie do instalacji konkretnego systemu przebiega poprzez wybór odpowiedniego szablonu (nazywanego koszulką), który ma swoje parametry ustandaryzowane. Oznacza to, że można wybierać konkretne parametry hardware, opierając się na dostępnych szablonach. W polskich data center dokładnie estymuje się wymagania sprzętowe dla konkretnego systemu klienta, tak aby sprostać wymaganiom i przeznaczeniu. Zawsze istnieje możliwość modyfikacji jednego parametru maszyny bez zmiany pozostałych.

Nasze doświadczenia

W All for One Poland rola Technical Cloud Architect jest jedną z usług dodatkowych, wspierających klientów platformy RISE with SAP. Naszym atutem jest zespół konsultantów mających doświadczenie w prowadzeniu komunikacji w zakresie SAP Support zarówno w obsłudze ticketów w ramach maintenance, jak i w realizowaniu podobnych usług dla SAP HEC, a także w systemach RISE.

Jak pokazuje doświadczenie współpracy z jednym z dostawców usług cloud dla modelu RISE with SAP dla jednego z naszych klientów, konieczność wykonania operacji ponadpodstawowych, nieuwzględnionych w standardowym wsparciu, może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Takie czynności mogą wynikać z konieczności zapewnienia wsparcia dla systemów czy chęci korzystania z ich nowych funkcjonalności. Wśród dodatkowych zadań można wymienić m.in. kompleksowe administrowanie projektem zmiany wersji oprogramowania na nowszą, co może przejąć architekt rozwiązań chmurowych. Pozwoli to na optymalizację dodatkowych kosztów prowadzenia projektu bezpośrednio u dostawcy.

Oczywiście oprócz umiejętności prowadzenia projektu, architekt powinien także posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu Basis, poświadczoną certyfikatami, co daje mu narzędzia do rozwiązywania problemów, które występują w samym procesie upgrade’u. Należy pamiętać, że brak takiej wiedzy może spowodować porażkę projektu już w fazie przygotowań dla systemu deweloperskiego.

Z naszych doświadczeń wynika, że rozwiązywanie problemów po stronie wsparcia cloud dotyczy błędów samego produktu, a nie jego dostosowań. Czynności związane z problemami konkretnego produktu muszą być zgłaszane jako oddzielne zgłoszenia do odpowiednich zespołów. Przykładem może być np. aktualizacja bazy danych, która jest wykonywana w minimum dwóch oddzielnych zgłoszeniach przez różne osoby, zaplanowanie czynności w odpowiednich oknach serwisowych, weryfikacja docelowych wersji w ramach odpowiedniego produktu. Zupełnie inną kwestią może się okazać próba wykonania kopii mandanta lub odświeżenia systemu testowego z produkcji.

Architekt rozwiązań cloud stara się procesować każdą z wymienionych rzeczy w taki sposób, aby zaangażowanie klienta było minimalne lub w ogóle nie było potrzebne.

W każdym z powyższych przypadków architekt pomaga osobom decyzyjnym, przekazuje informacje niezbędne do progresywnego rozwiązywania problemów na systemie czy wdrażania nowych rozwiązań. Jego doświadczenie z zakresu Basis pozwala na efektywne i szybkie wykonanie prac. Wskazuje on precyzyjnie, jakie czynności i w jaki sposób zespół wsparcia po stronie dostawcy usług cloud powinien wykonać.

Dla koordynatora firmowych systemów SAP od strony Basis architekt staje się partnerem w podejmowaniu optymalnych decyzji związanych z architekturą, weryfikowaniu zależności oraz możliwości systemów.

Usługi chmurowe SAP są nowością na rynku i wymagają przygotowania odpowiedniej kadry do zarządzania nimi. W naszej ocenie wiedza z zakresu Basis jest niezbędna do prowadzenia takiego wsparcia. Trzeba pamiętać, że wsparcie cloud odpowiada za standardowe błędy dla produktu, a nie za zmiany naniesione przez samego klienta. Obecność architekta może rozwiązać ten problem.
Umowa subskrypcja RISE daje dostęp do pełnego zakresu usług. Doświadczony architekt pomoże optymalnie wykorzystać zarówno możliwości systemu, jak i usług chmurowych.