W świecie SAP temat bazy danych SAP HANA pozostaje niezmiennie jednym z najgoręcej dyskutowanych. Pojawia się najczęściej w kontekście migracji z obecnej, tradycyjnej, wierszowej bazy danych do bazy danych wierszowo-kolumnowej, w całości ładowanej do pamięci RAM, co daje znaczący wzrost wydajności. Kluczowe pytanie, jakie zadają nam klienci, nie brzmi już, „czy migrować”, ale „kiedy migrować”.

Oczywiście w pytaniu „kiedy” kryje się wiele składowych, obejmujących korzyści biznesowe, wzrost efektywności, jak również bezpieczeństwo procesu i koszt operacji. Na każdy z tych czynników ma wpływ wybrana platforma sprzętowo-programowa, możliwości jej rozwoju i bezpiecznego utrzymania zapewniającego maksymalną ciągłość procesów biznesowych.

W artykule przedstawiamy możliwość utrzymywania systemów SAP HANA w All for One Data Centers, które zapewnia zarówno bezpieczeństwo migracji, gwarantuje kompetencje administratorów systemów, jak i pozwala na skupienie się przedsiębiorstwa na podstawowej działalności biznesowej, bez konieczności zajmowania się infrastrukturą techniczną.

Tailored Data Center

Systemy SAP HANA utrzymywane w All for One Data Centers wykorzystują platformę sprzętowo-programową określoną przez SAP jako Tailored Datacenter Integration (TDI). Czym jest TDI? To udzielana przez SAP gwarancja, że wykorzystywane przez centra przetwarzania danych BCC (aktualnie All for One Poland) zasoby infrastruktury sprzętowej spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące wydajności, dostępności i bezpieczeństwa w kontekście utrzymywania systemów SAP HANA.

Gwarancja producenta obejmuje również personel techniczny zajmujący się instalacją systemów oraz ich późniejszym utrzymywaniem. Porównując możliwości utrzymywania systemów SAP HANA w oparciu o rozwiązanie TDI do utrzymywania ich na dedykowanej infrastrukturze technicznej, tzw. HANA Appliance, możemy wskazać szereg zalet tego pierwszego modelu.

Po pierwsze skalowalność

W modelu utrzymania systemów SAP HANA w oparciu o TDI infrastruktura techniczna przeznaczona dla systemów SAP może rosnąć wraz z potrzebami biznesowymi i dopasowywać się do aktualnej sytuacji. Innymi słowy, infrastruktura dopasowuje się do systemu SAP, a nie system dopasowujemy do zakupionego lub planowanego HANA Appliance. Oznacza to oczywiste korzyści również z biznesowego punktu widzenia. Nie trzeba planować zakupu infrastruktury sprzętowej w perspektywie szacowanego na kilka lat rozrostu systemu, a wystarczy skupić się na jego obecnym rozmiarze.

Nie można też zapominać, że infrastruktura w centrum przetwarzania danych jest unowocześniania na bieżąco i praktycznie w sposób przezroczysty dla systemów, które są na niej utrzymywane, z uwagi na zastosowanie technologii wirtualizacji na kilku poziomach (serwerów, zasobów dyskowych, sieci itd.). W wariancie utrzymywania systemów SAP HANA z wykorzystaniem dedykowanego HANA Appliance aktualizacja infrastruktury technicznej jest trudniejsza. Będzie ona wymagała dodatkowo cyklicznej wymiany ze względu na starzenie się infrastruktury, co niesie za sobą konieczność kolejnych wydatków inwestycyjnych w perspektywie kilku lat oraz – przede wszystkim – przeprowadzenia technicznych prac polegających na przeniesieniu systemu SAP HANA na nowo zakupioną platformę sprzętową.

Po drugie bezpieczeństwo

Utrzymanie systemów w All for One Data Centers, w porównaniu do modelu utrzymania na HANA Appliance „on premise” ma dużą przewagę jeśli chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Samo bezpieczeństwo można rozpatrywać na kilku płaszczyznach – bezpieczeństwa fizycznego, nieautoryzowanego dostępu, zapewnienia kopii bezpieczeństwa czy możliwości ponownego, szybkiego uruchomienia systemu w razie awarii.

All for One Data Centers dysponuje dwoma niezależnymi centrami przetwarzania danych. Daje nam to bardzo duże dodatkowe możliwości w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa systemów naszych klientów – migrację danych, możliwość wykorzystania technologii wysokich dostępności rozłożonych geograficznie oraz przechowywanie kopii zapasowych systemów w dwóch niezależnych od siebie lokalizacjach.

W przypadku utrzymywania systemów SAP na HANA Appliance często zbyt mało uwagi przykłada się do zapewnienia odpowiedniego systemu kopii zapasowych, włącznie z procedurami odtworzenia systemu w przypadku awarii.

Nie można również zapominać o kompetencjach osób zajmujących się na co dzień utrzymaniem systemu, doglądaniem infrastruktury, analizą logów oraz – co bardzo ważne – dostępnością do kompetencji eksperckich w sytuacjach kryzysowych, niezależnie od pory dnia czy roku. Odpowiednia opieka nad „sercem firmy”, jak często nazywa się zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, jest kluczowym warunkiem zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Po trzecie wydajność

Wydajność systemów SAP HANA inaczej skalujemy w oparciu o TDI, a inaczej o HANA Appliance. W dużym uproszczeniu infrastruktura TDI daje nam możliwość prawie liniowego skalowania wydajności, w przeciwieństwie do HANA Appliance, gdzie możemy to robić skokowo. W wariancie SAP HANA Appliance mówimy zazwyczaj o jednym serwerze, zawierającym moc obliczeniową, pamięć RAM oraz zasoby dyskowe. Całość jest zweryfikowana i certyfikowana przez producenta i stanowi komplementarne rozwiązanie.

W wariancie TDI na poziomie infrastruktury mówimy o połączeniu kilku warstw, serwerów zapewniających moc obliczeniową i pamięć RAM, macierzy dyskowych zapewniających dostęp do danych, oraz warstwy sieciowej czy systemu kopii zapasowych, który jest integralną częścią utrzymywania systemów w All for One Data Centers. Każda z wymienionych warstw jest konfigurowana zgodnie z rekomendacjami producenta oprogramowania, a połączona ze sobą logicznie całość tworzy wydajną infrastrukturę gotową do hostowania systemów SAP HANA.

Po czwarte dostępność

Dostępność systemów jest kluczowym warunkiem zapewnienia ciągłości pracy naszych klientów. Dysponując dwoma centrami przetwarzania danych w All for One Data Centers, mamy znacznie większe możliwości zapewnienia odpowiedniej dostępności niż jest to możliwe w większości własnych serwerowni klientów. Pamiętajmy, że system będzie dostępny na takim poziomie, jaki zapewni najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostępności – czyli warstwa sieciowa, zasoby dyskowe, serwery, możliwości klastrowania itp. Jeden SAP HANA Appliance nie może nam zapewnić pracy systemu w wariancie wysokiej dostępności, co jest bardzo istotne w planowaniu IT dla firm, dla których ciągłość działania jest wartością kluczową.

Rozważając zakup lub migrację do SAP HANA, należy zweryfikować redundancję na każdym z możliwych poziomów. Infrastruktura All for One Data Centers zapewnia redundancję urządzeń we wszystkich elementach łańcucha dostępności – co znacznie redukuje ryzyko niedostępności systemu.

Planując rozwój systemów SAP, migrację systemów do SAP HANA lub ich instalację, warto sprawdzić możliwości oferowane przez All for One Data Centers. Utrzymanie systemów z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez Tailored Data Center jest opcją wartą rozważenia w każdym z aspektów: korzyści biznesowych, wzrostu efektywności, bezpieczeństwa i kosztów.