Jeśli chcesz, aby dekretacja kosztów podróży służbowych zmieniała się elastycznie w zależności od tego, czy podróż jest krajowa czy zagraniczna, lub też czy jest związana z nakładami inwestycyjnymi, wykorzystaj user exit: EXB706K w include MP56TFEX.
 

Rozróżnieniem podróży krajowej i zagranicznej może być Kraj podróży, natomiast rodzaju podróży parametr Czynność podczas podróży (np.‘I’ – inwestycje, ‘ ‘ – pozostałe).

W tabeli T706K należy przypisać modyfikator konta, dla kombinacji Składnik wynagrodzeń/Klucz zmienny. Według poniższego przykładu, kluczami zmiennym są K-kraj, Z-zagranica, I-inwestycje.

Warunki zastosowania poszczególnych kluczy zawarte są w user exit.

*       FORM EXB706K                                                  *

*———————————————————————*

*       User-Form vor dem Lesen der T706K              "XNBKI3K065665 *

***—————————————————————–***

*** Änderungen in dieser Routine sind unbedingt auch im Include     ***

*** RPREX010 des Reports RPRFIN00 einzutragen                       ***

***—————————————————————–***

*       WBGALN: interface extended for bukrs, head, perio;

*———————————————————————*

FORM  exb706k  USING p_morei      TYPE t706k-morei

p_datum      TYPE t706k-begda

p_bukrs      TYPE bukrs

p_wa_head    TYPE ptrv_head

p_wa_perio   TYPE ptrv_perio

CHANGING p_lgart      TYPE t706k-lgart

p_users      TYPE t706k-users.

* Example: Use other symbolic accounts on abroad trips by reading* T706K with the parameter KEY = 'A’.* if p_wa_head-zland ne t001-land1.*   p_users = 'A’.* endif.*Zmiana modyfikatora konta symbolicznego w zależności* od kraju podróży i rodzaju działalności podczas podróży
if p_wa_head-zland = 'PL’ and p_wa_head-kztkt = ’ ’.p_users = 'K’.elseif p_wa_head-zland = 'PL’ and p_wa_head-kztkt = 'I’.p_users = 'I’.elseif p_wa_head-zland <> 'PL’ and p_wa_head-kztkt = ’ ’.p_users = 'Z’.elseif p_wa_head-zland <> 'PL’ and p_wa_head-kztkt = 'I’.p_users = 'I’.endif.

To samo należy powtórzyć w include RPREX010.