Przetestowanie procedur odtwarzania systemu SAP pozwala mieć pewność, że w razie awarii serwera system da się przywrócić do życia w akceptowalnym czasie.
 

Regularne zachowywanie kopii baz danych na zewnętrznych nośnikach jest jednym z podstawowych obowiązków administratorów SAP. Strategie backupów są opracowywane bardzo starannie, aby awaria serwera czy któregokolwiek ze składników środowiska IT nie spowodowała utraty ważnych danych.

Jednak doświadczenie wskazuje, że samo posiadanie dobrego systemu backupów nie wystarcza. Nawet najlepsza strategia wykonywania kopii bezpieczeństwa do czasu awarii lub przetestowania pozostaje tylko teorią. Nie daje żadnej gwarancji poprawnego odzyskania zapisanych danych..

Dlatego strategię backupów należy koniecznie sprawdzić „w praniu” – przeprowadzając testowe odtwarzanie danych z kopii zapasowych, w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy systemów SAP.

Jak uzyskać spokój?

Administratorom SAP, którzy chcą spać spokojnie, BCC (aktualnie All for One Poland) proponuje usługę testowania procedur odzyskiwania danych z systemów SAP.

W ramach usługi, specjaliści BCC podejmują próbę odtworzenia danych z posiadanych przez Państwa kopii zapasowych, w analogicznym otoczeniu IT (serwer, system operacyjny, baza danych, oprogramowanie do backupów).

Usługa może również obejmować opracowanie strategii tworzenia kopii zapasowych (jeśli taka strategia nie jest jeszcze przygotowana), oraz przygotowanie szczegółowej procedury odzyskania danych z kopii bezpieczeństwa i uruchomienia systemu SAP.

Przypuśćmy, że konsultantom BCC udaje się przywrócić system SAP do działania „po awarii”.

Potwierdza to poprawność strategii, a czas odtworzenia daje nam odpowiedź na pytanie, jak długo system będzie niedostępny w razie prawdziwych kłopotów. To istotne, zwłaszcza w kontekście jednoznacznych oczekiwań zarządów co do maksymalnej długości przerw w dostępności SAP.

A jeśli odtworzenie danych według Państwa procedury nie powiedzie się? Wówczas zidentyfikujemy błędy w strategii backupów, czy też w konfiguracji oprogramowania backupującego i zaproponujemy odpowiednie modyfikacje.

Kiedy testować?

  • zmiana platformy lub konfiguracji sprzętowej środowiska SAP,
  • zmiana w środowisku oprogramowania – systemu operacyjnego, systemów SAP jak i oprogramowania backupującego,
  • ze względu na rozwój systemu SAP w firmie – cyklicznie (np. co 3 miesiące).

Gdzie testować?

Do przeprowadzenia testów potrzebne jest odpowiednie środowisko sprzętowo-programowe. Nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie testów u Klienta, który może nie posiadać odpowiedniej klasy „maszyny”.

Wówczas BCC proponuje przeprowadzanie testów odtwarzania na dostarczonych przez nas platformach sprzętowo-programowych. Można to zrobić zarówno w siedzibie klienta, jak i w laboratoriach – przygotowanych przez BCC, czy też udostępnionych przez dostawców sprzętu, na którym pracują systemy SAP Klientów.

BCC (aktualnie All for One Poland) gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych, po zakończeniu testów odtworzone dane zostaną w nieodwracalny sposób usunięte ze środowiska testowego.

Przetestowanie procedury daje gwarancję, że system SAP może zostać przywrócony do stabilnej pracy w określonym czasie po wystąpieniu awarii. Koszty takiej usługi są niewspółmierne w porównaniu do korzyści, jaką jest owa pewność.