Specyficzne procesy związane z kontraktacją i skupem surowców są charakterystyczne dla wielu sektorów rynku spożywczego, m.in. dla wyrobów tytoniowych, browarów, przetwórstwa owoców i warzyw, a także dla producentów mięsa i mleka. Dla firm, które wdrażają SAP, ważne jest, by partner wdrożeniowy miał doświadczenie w implementacji tego typu procesów.
 

W przetwórstwie owocowo-warzywnym sezon zaczyna się od owoców miękkich, potem są żniwa, pod koniec lata zaczynają dojrzewać jabłka, trwa skup warzyw. Ostatnie z pól schodzą buraki, na które cukrownie czekają do początku zimy. Sezon zamykają plantatorzy tytoniu, dostarczając do skupu wysuszone liście praktycznie do wiosny. Branże mleczarska i mięsna działają z równą intensywnością przez cały rok.

W każdym z sektorów przyjęte są inne praktyki skupu i rozliczeń: kontraktacja, kwoty surowcowe, skup z wolnej ręki po cenie dnia itp. Obsługa wagi, klasyfikacja i wycena surowca, ewidencjonowanie i rozliczenia, księgowanie przyjęcia, fakturowanie w imieniu rolników – to tylko niektóre z procesów, jakie wiążą się ze skupem.

Firmy z branży spożywczej, które prowadzą skup surowca bezpośrednio od rolnika czy plantatora, realizują szereg specyficznych procesów biznesowych. Ich obsługa w centralnym systemie informatycznym umożliwia lepszą współpracę z kontrahentami, większą sprawność operacyjną, lepszą informację zarządczą i w rezultacie może się przekładać na trafniejsze decyzje biznesowe, dające przewagę na tym bardzo konkurencyjnym rynku.

Doświadczenie w implementacji procesów związanych z obsługą kontraktacji i skupu w SAP to ważny argument przy wyborze partnera wdrożeniowego. Przestawiamy przykłady rozwiązań charakterystycznych dla dla obsługi w SAP rozliczeń oraz procesów logistycznych i produkcyjnych dla wielu sektorów rynku spożywczego, w tym dla wyrobów tytoniowych, browarów, przetwórstwa owoców i warzyw, a także dla producentów mięsa i mleka.

Rozliczenia

 • Kontraktacja skupu surowców (wraz z ceną minimalną) na przyszły sezon;
 • Rynkowa cena w sezonie a cena z kontraktu; automatyczne ustalanie priorytetu ceny dla dostawców posiadających kontraktację;
 • Zarządzanie cenami skupu surowców w SAP (ceny zmieniające się z dnia na dzień; różnicowanie cennika dla tego samego surowca z zależności od dostawcy oraz ilości surowca dostarczanego w danej dostawie);
 • Kontrola realizacji kontraktów od dostawców;
 • Kontraktacja żywca i rozliczanie skupu (fermy własne i materiał powierzony hodowcy);
 • Obsługa skupu i klasyfikacji mięsa (trzoda chlewna, bydło, drób);
 • Potrącenia jakościowe – ustalanie potrąceń i ich wpływ na ilość finalnie przyjmowaną w zakładzie (a następnie ilość zafakturowaną);
 • Obsługa dostawców jednorazowych (hodowca/rolnik dostarcza do firmy towar tylko dziś ponieważ dzisiejsza cena najbardziej mu odpowiada);
 • Automatyczne księgowanie przyjęcia i wyceny towaru w SAP, możliwość automatycznego wystawienia FV w imieniu rolnika (samofakturowanie – selfbilling), w połączeniu z tzw. kwitem wagowym;
 • Automatyczne naliczanie składki na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Promocji Mięsa lub inne opłaty specyficzne dla sektora;
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie skupu mleka, w tym wyliczenia wartości mleka wg przyjętych ustaleń (np. wartości jednostek tłuszczu i jednostek białka, dopłat/potrąceń do klas mleka itp.);
 • Naliczanie kwot mlecznych;
 • Obsługa spółdzielni (rozliczanie udziałowców).

Procesy logistyczne i produkcyjne

 • Tworzenie i identyfikacja przepustek dla dostawców;
 • Integracja wagi towarowej z SAP;
 • Obsługa ubytków wagowych w transporcie;
 • Zarządzanie procesem produkcyjnym z uwzględnieniem i rozliczaniem zaliczek;
 • Podwykonawstwo przetwórcze dla surowców powierzonych przez firmy zewnętrzne (jedna firma zwraca się do drugiej o przetworzenie dostarczonych składników);
 • Wsparcie kontroli jakości przy przyjęciu surowców i w procesie produkcyjnym;
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi dostawców (skrzynki, skrzyniopalety, boksy i in.);
 • Kontrola produkcji na fermach własnych i hodowla zewnętrzna materiału powierzonego z dokładnością do sztuki (od procesu rozrodczego, przez tucz, po ubój);
 • Rejestrowanie stanu stada (zmiany ilościowe, kondycja stada, w tym żywienie, opieka weterynaryjna);
 • Obsługa ubojni;
 • Obsługa przetwarzania odpadów produkcyjnych.