Wyzwania w zakresie wizualizacji struktury organizacyjnej są coraz bardziej widoczne. Dane są punktem wyjścia, ale atrakcyjny i nowoczesny format wizualny stał się niezbędny, aby aplikacja była akceptowalna. Ingentis org.manager [web] dla SF ma wyjątkowe cechy, dzięki którym można zintegrować dane z SAP SuccessFactors z nowoczesną wizualizacją.
 

Ingentis org.manager [web] for SAP SuccessFactors poszerza możliwości SF o zaawansowane raportowanie danych (w szczególności KPI) w ramach struktury organizacyjnej. Narzędzie jest rekomendowane dla klientów, którzy mają rozbudowane wymagania dotyczące prezentacji wskaźników efektywności oraz symulacji zmian struktury. org.manager [web] jest certyfikowany przez firmę SAP jako rozszerzenie SF (SAP SuccessFactors Extension built on SAP Cloud Platform).

Prezentacja wskaźników efektywności (KPI)

org.manager sprawdza się wszędzie tam, gdzie przy podejmowaniu decyzji niezbędne jest uzyskanie wglądu we wskaźniki HR czy finansowe w różnych perspektywach organizacyjnych.

Ingentis dostarcza klientom zarówno wglądy tradycyjne – diagramy zależności strukturalnych, jak również wykresy typu „sunburst”, pozwalające szybko zidentyfikować miejsca w organizacji, w których KPI spełniają zadane kryteria. Za pomocą konfigurowanych reguł wizualizacji można wyróżniać kolorami jednostki organizacyjne, w których wskaźniki przyjmują zadane w regułach wartości. Dodatkową funkcjonalnością dostępną z definicji jest generowanie raportów wspierających prezentacje czy korespondencję. Poniżej pokazujemy przykładowe zestawienia z org.managera.

Symulacja zmian struktury organizacyjnej

org.manager uzupełnia SuccessFactors o możliwość przeprowadzania symulacji zmian organizacyjnych. Tworzenie wersji symulacyjnych polega na kopiowaniu wybranej struktury i wprowadzaniu modyfikacji (tworzenie, usuwanie, przesuwanie obiektów typu jednostka organizacyjna lub stanowisko). Pracę ułatwia funkcja „drag&drop”. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), wyświetlane bezpośrednio w strukturze, są automatycznie dostosowywane do zmian, co pozwala użytkownikowi analizować natychmiast wpływ modyfikacji. Symulacja nie narusza oryginalnej struktury organizacyjnej. Użytkownik pracuje na kopii przechowywanej w chmurze (SAP Cloud Platform). Rezultat symulacji może być porównany z rzeczywistą strukturą, a wynik wyeksportowany do formatu CSV lub XML.

Technologia

org.manager[web] jest aplikacją osadzoną w chmurze SAP (SAP Cloud Platform) i integruje się z SF poprzez SAP SF OData API. Dane przechowywane są Centrum Danych SAP i tym samym podlegają regułom bezpieczeństwa, archiwizacji i odtwarzania zdefiniowanym dla chmury. org.manager bazuje na uprawnieniach SuccessFactors (uprawnienia oparte na rolach), co ma niebagatelne znaczenie dla użytkowników SF Employee Central.

Przykłady zastosowań

Narzędzie daje wręcz nieograniczone możliwości raportowania wskaźników w perspektywie struktury i każda organizacja może znaleźć scenariusze, które będą doskonałym wsparciem dla decyzji biznesowych. Przyjrzyjmy się dwóm dość uniwersalnym zastosowaniom org.managera.

Przykład 1 – Zarządzanie wakatami

W zarządzaniu wakatami w organizacji przydatne mogą być metryki:

  • wakaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
  • stanowiska do obsadzenia obecnie i w przyszłości,
  • liczba stanowisk z podziałem na obsadzone i wakatujące,
  • czas trwania wakatu na stanowisku,
  • krytyczne stanowiska do obsadzenia,
  • wakaty na stanowiskach kierowniczych.

Dzięki odpowiednim raportom dostarczanym przez org.managera zarządzanie wakatami jest  efektywniejsze. Specjalista HR może szybko zidentyfikować jednostki organizacyjne i stanowiska, dla których należałoby przeprowadzić interwencyjne działania rekrutacyjne. Wizualizacja przyszłych wakatów pomoże w planowaniu sukcesji oraz naboru kadr.

Przykładowy diagram typu „sunburst” dla szybkiej identyfikacji miejsc w organizacji spełniających zadane kryteria dotyczące otwartych wakatów

Wizualizacja wybranych metryk związanych ze stanowiskami i wakatami

Przykładowy raport wygenerowany z org.managera, który może być regularnie dostarczany wybranym menedżerom

Przykład 2 – Zarządzanie różnorodnością

Badania przeprowadzone przez McKinsey (raport „Diversity metters”) na próbie 366 przedsiębiorstw z Kanady, Ameryki Łacińskiej, Wielkiej Brytanii i USA pokazały, że niezależnie  od branży zróżnicowane kadry przynoszą lepsze wyniki finansowe (w porównaniu z organizacjami, które tej różnorodności nie promują). Przykładowo, w Wielkiej Brytanii większa różnorodność płciowa na poziomie kadry kierowniczej daje wyższy zysk operacyjny (dla wzrostu 10% różnorodności EBIT rośnie o 3,5%). Decydenci zdają sobie sprawę, że różnorodność pracowników to wielość perspektyw, niekonwencjonalne pomysły, atmosfera sprzyjająca pracy oraz najlepsza aproksymacja klientów. Inkluzywne organizacje potrzebują narzędzi wspierających je w zarządzaniu różnorodnością i tutaj org.manager może być niezastąpiony. Zakładając odpowiednie benchmarki dla różnorodności płciowej, wiekowej czy niepełnosprawności oczekujemy narzędzia do raportowania tych wskaźników w perspektywie struktury organizacyjnej. org.manager daje nam wgląd w to, jakie efekty przynosi polityka „diversity&inclusion” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Przykładowy raport metryk różnorodności w organizacji w odniesieniu do założonych celów

Markus Eckl, Head of Partnering, Ingentis Softwareentwicklung GmbH

Około 10 lat temu Ingentis rozpoczął współpracę z firmą BCC, która została przejęta w 2017 roku przez SNP, a w 2021 – przez All for One. Ponieważ dla nas najważniejsi są ludzie, a nasze wzajemne doświadczenia pokazują, że i SNP (aktualnie All for One), i Ingentis mają podobne wartości i tę samą pasję do technologii HR, co daje nam doskonałą podstawę do udanego partnerstwa. Misją Ingentis jest dać naszym klientom więcej czasu na ich podstawową działalność i cieszę się, że od teraz SNP będzie nas wspierać w tej misji i że nasi wspólni klienci będą z tego korzystać. 

Markus Eckl, Head of Partnering, Ingentis Softwareentwicklung GmbH