Przeprowadzenie rozliczenia płac nie jest rzeczą trudną. Trudność tkwi w tym, żeby wynagrodzenie netto było naliczane we właściwy sposób, odpowiedni dla potrzeb organizacji, uwzględniając jej specyfikę. Konfiguracja listy płac nie jest prosta, jednakże warto zapoznać się z podstawami edycji schematu i reguł kalkulacji kadrowej, zrozumieć jak przetwarzane są dane płacowe zanim otrzymamy ostateczną wartość wynagrodzenia.
 

Schemat jest algorytmicznym opisem przebiegu rozliczania listy płac.

Możemy podzielić go na cześć brutto (rozliczenie wynagrodzenia brutto) oraz cześć netto (rozliczenie wynagrodzenia netto). Schemat jest parametrem dla sterownika listy płac. Jest  on napisany w języku reguł.

Ze względu na indywidualną specyfikę każdego klienta konieczne jest stworzenie odpowiedniego schematu. Schemat kliencki jest tworzony na bazie schematu PL00 – modelowego schematu rozliczania dla Polski. Jest on zbudowany na bazie międzynarodowego schematu X000 z uwzględnieniem polskiej specyfiki, w szczególności co do części netto, w której występują znaczne różnice. Schemat główny składa się z kilku podschematów.

Do działań na schematach kalkulacji kadrowej służy transakcja  PE01. Poniżej  przedstawiony jest ekran początkowy (Rys. 2). Dla danej reguły możliwe jest nie tylko wyświetlenie tekstu źródłowego, ale także atrybutów oraz dokumentacji.

Celem edycji schematu kopiujemy schemat PE00 do nowego schematu, którego nazwa będzie się rozpoczynać na literę Z.

Możemy edytować także poszczególne podschematy. Jednakże także należy skopiować ten, który chcemy zmienić. Należy pamiętać, że każdy zmieniany schemat bądź regułę (o czym za chwilę) należy wcześniej skopiować i dokonywać zmian w tej nowo utworzonej. A następnie wpisać zamiast schematu kopiowanego nazwę nowego w odpowiednie miejsce w schemacie głównym.

Dla samego procesu edytowania mogą być przydatne informacje:

  • aby skopiować linię należy w miejsce numeru linii wpisać literę ‘r’ i nacisnąć ENTER.
  • aby dekatyzować linię w pole D należy wpisać ‘*’.
  • zaznaczając poszczególne funkcję i wciskając F1 można uzyskać informację co one robi i jakich potrzebuje parametrów.

Oczywiście jest możliwość tworzenia schematu od podstaw.

Korzystając z transakcji PE01 możliwe jest także wyświetlenie atrybutów schematu.

Reguła natomiast przetwarza dane pobrane przez funkcje. Przykładem prostej reguły może być reguła PL01. Aby ją edytować również należy ją skopiować. Do działania na regułach służy transakcja PE02.

Reguły możemy edytować poprzez wywołanie transakcji PE02 bądź dwukrotne kliknięcie na wybraną regułę podczas edycji schematu listy płac.