SAP Solution Manager jest niezwykle pomocny w działaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu SAP w firmie. Co więcej, jest on niezbędny, by zainstalować najnowszą, dostępną od niedawna w Polsce wersję systemu SAP – mySAP ERP 2004.
 

Niezbędny dla mySAP ERP 2004

„Gorącą” okolicznością, która skłania do rozmowy o SAP Solution Manager (SSM), jest niedawne udostępnienie produktu mySAP ERP 2004.

Cytat z instrukcji upgrade’owej mySAP ERP 2004 (Upgrade Master Guide, Material Number: 50072740) jednoznacznie wskazuje: „SAP Solution Manager system (minimum requirement 3.1 SP20 or Release 3.2, SP03) is required for any upgrade or installation of mySAP ERP 2004. To perform the upgrade to mySAP ERP 2004, an SAP Solution Manager Key is required.”

Innymi słowy, aby zainstalować/upgrade’ować system do mySAP ERP 2004, niezbędne jest uprzednie zainstalowanie SSM.

Ułatwienie w korzystaniu z serwisu SAP

SAP AG, jako producent oprogramowania SAP, w ramach opłaty serwisowej oferuje wsparcie serwisowe dla wszystkich firm wykorzystujących systemy SAP.

Zakres zapewnianych usług jest bardzo szeroki. Wszystkim administratorom z firm użytkującym SAP są zapewne znane takie hasła jak EarlyWatch, GoingLive, OSS, SAPNet.

Duży wachlarz usług serwisowych oraz rosnąca ilość klientów, którzy w ramach swoich instalacji użytkują różne funkcjonalności SAP, stworzyły zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające sprawne i proste przekazywanie informacji do serwisu SAP, monitorowanie wszystkich komponentów SAP z jednego interfejsu, oraz zapewniające jednolity interfejs dla wszystkich usług wsparcia. Narzędziem tym jest SAP Solution Manager (SSM).

Pomoc w administracji każdą wersją SAP

SSM to jednak nie tylko narzędzie umożliwiające korzystanie z serwisu SAP. SSM okazuje się również bardzo pomocny w innych obszarach – w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi, w organizacji wewnętrznego Help Desku, a przede wszystkim w monitoringu i administracji systemów SAP, użytkowanych w firmie.

SSM służy tu jako platforma integrująca narzędzia i metody, potrzebne do efektywnego zarządzania środowiskiem SAP. Zrealizowanie w SSM scenariusza Monitoringu, zawierającego w sobie również centralną administrację systemami, oraz scenariusza Support Desku, owocuje uzyskaniem jednolitego interfejsu do centralnego zarządzania dowolnie złożonym środowiskiem SAP.

SSM może współpracować z dowolnym systemem SAP, począwszy od wersji SAP R/3 3.1I. Z tego względu, praktycznie każdy administrator SAP może wykorzystać SSM, w celu lepszego zarządzania systemami SAP. Warto w tym miejscu przypomnieć, że SSM jest produktem darmowym dla właścicieli licencji na produkty SAP.

Warto tu też zauważyć, że SSM jest przydatny dla firm, które posiadają „fizycznie” instalacje SAP „u siebie” i nimi administrują. Zatem instalacja SSM nie dotyczy firm korzystających z rozwiązań korporacyjnych SAP, zainstalowanych na serwerach za granicą, a także przedsiębiorstw, u których systemami SAP administrują inne podmioty na zasadzie outsourcingu.

W artykule skoncentrujemy się na trzech kluczowych funkcjonalnościach dostępnych w SSM, wykorzystywanych przy codziennych czynnościach administracyjnych, związanych z systemami SAP:

 • Central System Administration
 • System Monitoring
 • Support Desk

Central System Administration

W scenariuszu Monitoring, SSM jest punktem dostępu do narzędzi centralnej administracji systemami SAP.

Administrator systemów SAP wykonuje każdego dnia zadania z listy, skonfigurowanej w SSM, dla konkretnych systemów SAP, wchodzących w skład infrastruktury SSM. Zadania mogą być zdefiniowane w różnych interwałach czasowych.

Przykładowo, zadania krytyczne, takie jak sprawdzanie statusu backupu, analiza logu systemowego, czy sprawdzanie błędów wykonania ABAP, pojawiają się na liście codziennie. Zadania mniej krytyczne, takie jak sprawdzanie systemu zarządzania transportami występują raz w tygodniu. Pozostałe zadania, takie jak usuwanie rekordów nieaktualnych użytkowników, mogą być zdefiniowane z interwałem jednomiesięcznym, lub też na żądanie.

SSM dostarcza domyślną częstotliwość wykonywania standardowych zadań administracyjnych. Oczywiście możemy definiować własne zadania administracyjne, oraz określać dla nich częstotliwość występowania na liście.

Wykonanie zadania rozpoczyna się wybraniem przycisku wykonania zadania. SSM wywołuje wówczas transakcję, funkcję, lub program w administrowanym systemie SAP za pomocą mechanizmu RFC. Gdy administrator wykona zadanie z listy i potwierdzi jego realizację, wówczas znika ono z listy.

Dla początkujących administratorów SAP bardzo pomocne są opisy procedur, dostępne w trakcie wykonywania zadań z listy. Dowiadujemy się z nich, jakie aktywności należy wykonać w zadaniu na administrowanym systemie SAP, aby zadanie uznać za zakończone. Równolegle do wykonywania zadań administracyjnych z listy, mamy możliwość wypełniania sformatowanego dokumentu MS Word, będącego raportem naszej dziennej aktywności w obszarze administracji systemami SAP.

W scenariuszu Monitoring, SSM wspiera administratorów SAP również w obszarach:

 • System Monitoring (centralny monitoring w czasie rzeczywistym, oparty na Computing Center Management System – CCMS),
 • Service Level Management (ciągły monitoring, oparty na usłudze SAP EarlyWatch – EWA).

System Monitoring

Monitoring czasu rzeczywistego oparty jest na infrastrukturze klient/serwer. Agenci CCMS pracują na systemach satelitarnych (systemach monitorowanych w infrastrukturze SSM). Agenci CCMS zbierają dane dotyczące monitorowanych systemów satelitarnych i dostarczają do SSM informacji o wykrytych przez siebie alarmach.

Alarmy dostarczone do SSM mogą być dalej przekazywane za pomocą e-maila, SMS, lub Support Desk Message do administratorów, odpowiedzialnych danego dnia za monitorowanie systemów SAP.

Agenci CCMS dostarczają informacji na temat systemów SAP, systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, oraz systemów operacyjnych. Z tego powodu agenci CCMS mogą być również instalowani na hostach, na których nie pracują instancje SAP.

Administrator SAP po odebraniu alarmu wykorzystuje SSM, aby dostać się bezpośrednio do systemu satelitarnego, zdiagnozować i usunąć przyczynę powstania alarmu. Przy prawidłowo ustawionych progach zadziałania alarmu mamy możliwość działania proaktywnego, tzn. możemy wykrywać trendy mogące prowadzić do powstania awarii i zapobiegać jej wystąpieniu.

SSM dostarcza standardowy pakiet monitorów, który może być przez nas modyfikowany na kilka sposobów. Możemy włączać, lub wyłączać monitory standardowe. Możemy definiować własne, dodatkowe monitory. Mamy również możliwość konfiguracji progów, przy których pojawiają się alarmy, dla dowolnych monitorów. Wszystkie opisane powyżej czynności wykonywane są w interfejsie SSM.

Service Level Management

Drugi typ monitoringu, dostępny w SSM, to monitoring ciągły oparty na usłudze SAP EarlyWatch Alert (EWA). Na systemach satelitarnych SAP uruchomione są mechanizmy Service Data Control Center (SDCC). Zbierają one w zdefiniowanych interwałach czasowych dane do monitoringu ciągłego. Za pomocą zadania w tle dane te są transmitowane do SSM, np. z częstotliwością raz na tydzień.

Dane SDCC mogą być prezentowane w SSM na dwa sposoby:

 • raport w MS Word, w postaci zbliżonej do standardowych raportów uzyskiwanych z SAP, w wyniku wykonania usługi EarlyWatch, lub GoingLive,
 • wyświetlenie hierarchicznego drzewa EarlyWatch Alert. Gałęzie drzewa, wymagające analizy są wyszczególnione za pomocą charakterystycznych symboli graficznych:
  • błąd,
  • ostrzeżenie.

Po wybraniu interesującej nas gałęzi uzyskujemy dostęp do opisu procedury, jaką należy wykonać, aby gałąź uzyskała symbol: zielony.

Support Desk

Implementacja scenariusza Support Desk powoduje, że SSM staje się zaawansowanym systemem do obsługi problemów, zgłaszanych przez użytkowników systemów SAP. Użytkownik SAP zgłasza problem, posługując się oprogramowaniem klienta SAPGUI. Do takiego zgłoszenia można również dołączać załączniki.

Zgłoszenie zawiera ponadto cały zestaw pomocnych informacji:  zainstalowane komponenty SAP, ich aktualne wersje i poziomy poprawki.

Jeśli zgłoszenie powstało w kroku dialogowym, w którym użytkownik napotkał na problem, to do zgłoszenia jest również dołączony właściwy komponent SAP. Umożliwia to bardzo szybkie zakwalifikowanie problemu do właściwego mu obszaru funkcjonalnego i co za tym idzie, szybsze odnalezienie rozwiązania.

Support Desk w SSM ma organizację hierarchiczną, która może być konfigurowana w dowolny sposób. Przykładowo, jeśli w skład organizacji Help Desku wchodzi:

 • §Dyspozytor
  • 1. poziom wsparcia BASIS
  • 2. poziom wsparcia BASIS
  • 1. poziom wsparcia HR
  • 2. poziom wsparcia HR
  • . . .

to identyczną strukturę organizacyjną możemy skonfigurować w SSM.

Problem po jego zgłoszeniu w SSM może być rozwiązany na kilka sposobów:

 • poszukiwanie rozwiązania w bazie wiedzy SSM. Baza może być tworzona na bieżąco przez pracowników Support Desku. Posiada ona własne mechanizmy tworzenia i kwalifikacji wiedzy oraz własną wyszukiwarkę.
 • wyszukiwanie not SAP na portalu SAP Service Marketplace, oraz ich implementacja za pomocą Note Assistant zdalnie, na systemach satelitarnych.
 • (jeśli powyższe sposoby zawiodą) przekazanie problemu do odpowiedniego Customer Competence Center (CCC, przykładowo – organizacji serwisowej BCC – aktualnie All for One Poland), lub do SAP.

W trakcie rozwiązywania problemu użytkownik, który go zgłosił, może być informowany na bieżąco o statusie rozwiązania za pośrednictwem e-maili. Jeśli użytkownik zaakceptuje rozwiązanie problemu, to zgłoszenie jest zamykane przez pracownika Support Desku.

Opisany powyżej proces obsługi głoszenia Support Desk jest realizowany w całości za pomocą interfejsu SSM.

Co potrzeba do uruchomienia SSM

Aby zainstalować SSM ,potrzebujemy trzech rzeczy: sprzętu, oprogramowania oraz instalacji/konfiguracji.

Sprzęt potrzebny do instalacji SSM możemy zwymiarować w oparciu o informacje dostępne w SAP Service Marketplace. Informacje uzyskane w wyniku sizingu sprzętu wysyłamy do dostawcy sprzętu, a ten ostatni proponuje konkretne rozwiązanie.

Oprogramowanie SSM zamawiamy na formularzu, dostępnym w nocie SAP nr 628901. Oprogramowanie SSM jest bezpłatne dla posiadaczy licencji na produkty SAP. Instalację i konfigurację SSM wykonujemy także w oparciu o informacje dostępne w SAP Service Marketplace.

We wdrożeniu SSM warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy zarekomendują wybór takiej konfiguracji, która umożliwi maksymalne wykorzystanie zalet SSM. BCC oferuje klientom kompleksowe rozwiązanie, zawierające w sobie wszystkie elementy potrzebne do produktywnego uruchomienia SSM w przedsiębiorstwie: sprzęt, instalację, konfigurację oraz szkolenie użytkowników.

Niezależnie od planów związanych z upgradem do mySAP ERP 2004, o uruchomieniu SSM warto pomyśleć już teraz. Zwiększymy bezpieczeństwo naszych systemów, ułatwimy administrację, zwiększymy satysfakcję użytkowników. Będziemy lepiej przygotowani do tego złożonego przedsięwzięcia, jakim jest upgrade SAP.