SAP S/4HANA i hurtownia danych SAP BW/4HANA to nowe gwiazdy w konstelacji SAP, wyrosłe na gruncie platformy SAP HANA. To najważniejsza zmiana w systemach biznesowych SAP od wielu lat. Co to oznacza dla firm, które obecnie pracują z SAP ERP? Jakie decyzje powinny podjąć – wykonać reimplementację nowego systemu? Zmigrować na S/4HANA, a może tylko zmigrować stary system na platformę HANA? Przedstawiamy nasze rekomendacje oraz podpowiadamy, jak zaplanować takie przedsięwzięcie i jak się do niego dobrze przygotować.
 

Firma SAP z siedzibą w Walldorf w Niemczech od kilku lat nie przestaje zaskakiwać swoich klientów mnogością innowacji. Wspólnym mianownikiem większości z nich jest platforma SAP HANA, której podstawą jest baza danych oparta na pamięci (in-memory database). SAP HANA bazuje na przetwarzaniu w pamięci RAM zamiast składowania danych na dyskach, i wykorzystuje układy danych (układ kolumnowy) stosowane dotychczas tylko w rozwiązaniach analitycznych. Platforma ta stała się podstawą dla całej gamy produktów, które oferuje i stale rozwija firma SAP.

Nowe możliwości, nowe systemy

SAP HANA umożliwiła stworzenie zupełnie nowych produktów i pozwoliła odświeżyć już istniejące. Najprostszym i zarazem szybkim sposobem na skorzystanie z nowej gamy rozwiązań SAP stała się migracja techniczna systemów SAP NetWeaver na platformę SAP HANA. W ten oto sposób każdy klient firmy SAP stosunkowo łatwo może zmigrować do dwóch nowych produktów, które pojawiły się na rynku:

  • SAP BW powered by SAP HANA – to hurtownia danych SAP BW zmigrowana na platformę SAP HANA. Drastycznie zwiększona została w niej wydajność (od stu do nawet tysiąca razy). Umożliwiono uproszczenie złożonych przepływów danych, co przyczynia się do zwiększenia zadowolenia użytkowników końcowych;
  • SAP ERP powered by SAP HANA – to system SAP ERP zmigrowany na platformę SAP HANA.
    Gwarantuje lepszą wydajność transakcyjną, wielokrotnie wydajniejsze raportowanie i umożliwia raportowanie bezpośrednio z poziomu bazy danych.

Obydwa produkty, choć rewolucyjne i stosunkowo łatwe do implementacji nawet u klientów z dość złożonym systemem SAP, są tylko kamieniem milowym na drodze do całkowitej reorganizacji portfolio SAP. Dość powiedzieć, że firma z Walldorf nie tylko zamierza udoskonalić produkty, ale też całkowicie zmienia filozofię ich budowania, wykorzystując zarówno nową platformę SAP HANA, jak i trendy widoczne w całym świecie IT, takie jak np. przenoszenie systemów do chmury (cloud computing), interfejs użytkownika HTML5 i świadczenie usług zamiast sprzedaży oprogramowania (model Software as a Service).

Wynikiem tych dalekosiężnych, ale już realizowanych planów są dwa nowe sztandarowe produkty:

  • SAP S/4HANA – nowy system klasy ERP, następca SAP ERP, z uproszczonymi strukturami danych, nowymi modułami, zintegrowany z platformą planistyczną SAP BPC, nowym systemem raportowym SAP Embedded Analytics i nowym interfejsem użytkownika opartym na SAP Fiori (HTML5). Zawiera zarówno unowocześniony obszar finansów, jak i nową logistykę;
  • SAP BW/4HANA – nowy system hurtowni danych od SAP, uproszczony, ze zmniejszoną liczbą obiektów, jeszcze bardziej wydajny i w 100% wykorzystujący możliwości platformy SAP HANA. W zakresie interfejsu użytkownika integruje się z nowym narzędziem Design Studio (HTML) i  Analysis for Office (Excel).

Systemy bardzo różnią się od swoich poprzedników, jeśli chodzi o architekturę (całkowite przebudowanie struktur danych) oraz mają nowy interfejs użytkownika. Wnoszą świeżość w zazwyczaj konserwatywny świat dużych systemów IT dla biznesu.

Zalety nowych rozwiązań

Wśród licznych zalet produktów S/4HANA i BW/4HANA firma SAP podkreśla przede wszystkim uproszczenie systemu i pozbycie się bagażu rozrastających się i skomplikowanych struktur danych, tworzonych przez ostatnie 30 lat. Już sam ten aspekt pozytywnie wpływa na właściwości nowych systemów. Zwiększa znacząco ich wydajność (np. podczas zapamiętywania dokumentu finansowego, zamiast zapisywać dane w kilkunastu oddzielnych tabelach, często redundantnie, zapisuje się je w jednej centralnej tabeli finansów).

Dodatkowo uproszczenie struktur ułatwia raportowanie. Nie trzeba już dłużej łączyć danych z wielu tabel, uwzględniając w programach wyjątki od reguł połączeń. Proste zapytanie SQL może szybko wydobyć z systemu wymagane dane szczegółowo, wydajnie i online.

Wśród licznych zalet produktów S/4HANA i BW/4HANA firma SAP podkreśla przede wszystkim uproszczenie systemu i pozbycie się bagażu rozrastających się i skomplikowanych struktur danych.

S/4HANA – nowy system ERP

Inną zaletą nowej architektury jest odwrócenie trendu polegającego na rozdzielaniu na osobne systemy SAP różnych produktów (np. oddzielny system ERP, oddzielny system planowania popytu APO, oddzielny system zarządzania magazynem EWM). W nowej architekturze wiele elementów można doinstalować do systemu ERP S/4HANA jako dodatki (add-on). Wiele jest też włączonych bezpośrednio do standardu, co znakomicie upraszcza administrację, zwiększa niezawodność systemu i redukuje koszty sprzętu i konfiguracji interfejsów.

W przypadku S/4HANA nowy system zawiera także nowe funkcjonalności, niedostępne w poprzednich wersjach. Przykładem jest chociażby całkowicie nowy moduł zarządzania płynnością (cash management), zintegrowane z systemem ERP planowanie SAP BPC, nowe transakcje do raportowania pozycji pojedynczych, uwzględniające agregację danych podczas wykonywania raportu.

System SAP S/4HANA otrzymał całkowicie nowy interfejs użytkownika w postaci aplikacji SAP Fiori (HTML5). W przypadku S/4HANA w wersji 1610 (najnowsza w chwili pisania tego artykułu) to ponad 7000 aplikacji transakcyjnych i analitycznych. W większości wypadków użytkownik będzie mógł zapomnieć o starym interfejsie  SAP GUI i przesiąść się na całkowicie nowe transakcje, niewymagające instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego (korzystające z przeglądarki).

System SAP S/4HANA otrzymał całkowicie nowy interfejs użytkownika w postaci aplikacji SAP Fiori (HTML5). To już grubo ponad  7000 aplikacji transakcyjnych i analitycznych.

Oprócz gotowych aplikacji firma SAP dostarcza SAP HANA Cloud Platform – środowisko do tworzenia aplikacji użytkownika, zarówno tych transakcyjnych, jak i analitycznych. Tworzenie aplikacji analitycznych jest szczególnie łatwe. Można je budować za pomocą narzędzi przeglądarkowych takich jak Projektant Zapytań (Query Designer), czy aplikacji do modelowania KPI (KPI Modeling Apps).

Nareszcie końcowy użytkownik systemu SAP ma jeden prosty i wydajny system tworzenia raportów w SAP ERP, niezależny od obszaru/modułu SAP i pozwalający tworzyć raporty tabelaryczne lub graficzne, a także budować kokpity analityczne ułatwiające przegląd i wybór wymagających analizy danych.

BW/4HANA – hurtownia danych

W BW/4HANA uproszczono strukturę obiektów, z których modeluje się przepływ danych, zmniejszając liczbę możliwych typów dostawców danych (zbiorników przechowujących dane) z dziewięciu do trzech. Ułatwia to pracę z systemem i przyspiesza wprowadzanie zmian wymaganych przez użytkowników biznesowych.

Obiekty generowane w nowej hurtowni danych są widoczne jako wglądy na poziomie bazy danych SAP HANA. Dlatego bardzo łatwo zintegrować te dane z narzędziami zewnętrznymi, np. za pomocą dostępu do bazy poprzez zapytania SQL.

Lepsze zarządzanie pamięcią ułatwia w BW/4HANA podział danych według tzw. temperatury na dane gorące (najczęściej pobierane do raportów), ciepłe (rzadziej pobierane do raportów) i zimne (rzadko pobierane). Pozwala to na oszczędność pamięci operacyjnej (głównego zasobu bazy danych HANA) i łatwiejsze tworzenie naprawdę ogromnych hurtowni danych.

SAP BW/4HANA otrzymał także odświeżone narzędzia raportowe. Zamiast portfolio wielu narzędzi SAP BusinessObjects, zostały wybrane i rozbudowane dwa rozwiązania, odpowiadające odmiennym typom interfejsów. Z połączenia SAP Lumira i SAP Design Studio powstało świetne narzędzie do raportowania za pomocą przeglądarki (SAP Design Studio 2.0) generujące raporty/wskaźniki analityczne i formatki wprowadzania danych. Z kolei SAP Analysis for Office stał się uniwersalnym narzędziem formatowania i udostępniania danych oraz formatek wprowadzania danych za pomocą MS Excel.

Dodatkowym uniwersalnym interfejsem użytkownika umieszczonym w chmurze jest platforma SAP BusinessObjects Cloud. Uproszczenie w portfolio narzędzi do raportowania SAP Business Intelligence było od dawna oczekiwane.

Ścieżki migracji

Zarówno w przypadku systemu ERP, jak i hurtowni danych dla już istniejących instalacji u klientów można rozważyć dwa warianty uruchomienia nowego systemu. Wariantem pierwszym jest reimplementacja, czyli nowe wdrożenie SAP S/4HANA lub BW/4HANA z przeniesieniem wymaganych danych pomiędzy systemami. To podejście w szczególności polecane jest dużym przedsiębiorstwom, w których system SAP jest używany od dawna. Reimplementacja pozwoli odświeżyć rozwiązania wdrażane w systemie na przestrzeni lat i uniknąć przenoszenia ustawień, które nie są dłużej wykorzystywane.

Uniwersalnym interfejsem użytkownika umieszczonym w chmurze jest platforma SAP BusinessObjects Cloud. Uproszczenie w portfolio narzędzi do raportowania SAP Business Intelligence było od dawna oczekiwane.

Alternatywą jest migracja (wariant drugi), pozwalająca zmigrować istniejący system do nowego produktu SAP. To rozwiązanie szczególnie polecane jest średnim i mniejszym przedsiębiorstwom w odniesieniu do systemu ERP oraz wszystkim przedsiębiorstwom dla hurtowni danych. Ten wariant można podzielić na etapy, pozwalające uprościć dość skomplikowany projekt migracji. Etapem pierwszym może być techniczna podmiana bazy, czyli migracja do rozwiązania „powered by SAP HANA”. W drugim kroku można przeprowadzić migrację aplikacyjno-techniczną do nowych struktur danych i narzędzi systemów S/4HANA lub BW/4HANA. Po wykonaniu samej migracji można przystąpić do uruchamiania nowych funkcjonalności, dostępnych tylko w nowym systemie.

Łyżka dziegciu

Choć dynamiczny rozwój produktów wnosi pożądane zmiany, to z punktu widzenia użytkownika może także powodować liczne wyzwania. Dla przykładu w roku 2016 firma SAP wprowadziła dwie wersje on-site S/4HANA – 1511 i 1610. Zmiany pomiędzy tymi wersjami są naprawdę duże, szczególnie w zakresie logistyki, interfejsu użytkownika i raportowania. Z wersją 1511 SAP przygotował tylko 300 aplikacji SAP Fiori. Dla wersji 1610 liczba ta wzrosła do 7000, przy czym część aplikacji udostępnionych pod koniec roku zastępuje „stare”, z początku 2016.

Dodatkowo cały nowy system tworzenia raportów bezpośrednio w systemie ERP dostępny jest dopiero w najnowszej wersji. Klienci, którzy zainwestowali w wersję 1511, stoją przed kosztowną wizją upgrade, zaraz po starcie systemu, do wersji 1610.

Z kolei BW/4HANA nie wspiera „starego” przepływu danych stosowanego w hurtowniach SAP BW przed pojawieniem się platformy HANA. By uruchomić nowy system, trzeba skonwertować wszystkie przepływy i dane zgromadzone w hurtowni danych. Pomimo narzędzi dostarczonych przez SAP może to być proces pracochłonny, podczas którego można napotkać wiele problemów. BW/4HANA nie wspiera planowania i funkcjonalność ta dopiero zostanie dodana. BW/4HANA nie zawiera już starszych narzędzi raportowych BEx Analazer i Web Application Designer, tak więc stare raporty mogą nie dać się zmigrować i mogą wymagać reimplementacji.

Rekomendacje dotyczące wdrożenia/migracji dla systemu S/4HANA (ERP)

Rekomendacje dotyczące wdrożenia/migracji dla systemu BW/4HANA (hurtownia danych)

Systemy przyszłości

Systemy S/4HANA (ERP) i BW/4HANA (hurtownia danych) to całkowicie odświeżone produkty, nowoczesne, wydajne i przyjazne użytkownikowi. Firmie SAP pozwolą one na utrzymanie i powiększenie udziału w rynku systemów ERP i w zakresie Business Intelligence. Klienci zyskują możliwość dalszego rozwoju dzięki skutecznemu wykorzystaniu wsparcia systemów IT.

Niestety, co wydaje się ostatnio standardem w branży, presja rynkowa wymusiła nieco przedwczesny debiut nowych rozwiązań SAP na rynku. Pierwsze wersje nie były do końca przetestowane i są zastępowane kolejnymi, w których SAP dokonuje kolejnych zmian. O ile w zakresie systemu ERP (S/4HANA) wydaje się, że system dojrzał już do wdrożeń – zarówno w obszarze finansów, jak i łańcucha dostaw, to hurtownia danych BW/4HANA znajduje się jeszcze w zbyt wczesnym stadium rozwoju, by można było rekomendować jej wdrożenie większości firm. Sytuacja jest dynamiczna i w ciągu roku – dwóch wiele może się zmienić.

Klient BCC (aktualnie All for One Poland) #1
10, a nawet 1000 razy szybciej: migracja SAP BW na SAP HANA

Duża polska firma logistyczno-transportowa, posiadająca jedną z największych hurtowni danych SAP, we współpracy z BCC wykonała projekt migracji swojego środowiska raportowego opartego na hurtowni danych SAP BW na platformę SAP HANA. W wyniku projektu osiągnięto od 10-, do nawet 1000-krotnego (w niektórych przypadkach) przyspieszenia wydajności systemu SAP BW w zakresie raportowania. Szybsza i częstsza aktualizacja danych analitycznych oraz większe możliwości samoobsługi pracowniczej w zakresie tworzenia raportów pozwoliły zmienić podejście do raportowania i analizować dane w innej, nowej perspektywie. Dodatkowo osiągnięto znaczne zmniejszenie kosztów administrowania hurtownią danych.

Klient BCC #2
Czas zamknięcia miesiąca w finansach o połowę krótszy: migracja SAP ERP na SAP HANA

Lider branży mięsnej – Grupa Sokołów – jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie wykonała migrację systemu SAP ERP na platformę SAP HANA.
Po migracji SAP Business Suite na platformę SAP HANA prędkość ładowania danych i generowania raportów bezpośrednio z SAP wzrosła nawet tysiąckrotnie. Szybszy dostęp do rzeczywistych danych przekłada się na wyższy komfort oraz lepszą jakość pracy zarówno analityków biznesowych, jak i pozostałych pracowników w obszarach zarządzania finansami, księgowością, zaopatrzeniem i obsługą klienta. I jedni, i drudzy mogą też tworzyć raporty biznesowe bez konieczności angażowania działu IT. Zniesione zostały ograniczenia wydajnościowe w tworzeniu raportów ad hoc. Dane pobierane z systemu SAP ERP mogą być częściej odświeżane. Przetwarzanie transakcji logistycznych stało się bardziej płynne, a czas wykonania funkcji zamknięcia miesiąca w finansach został skrócony o ponad połowę.
Nastąpiło także uproszczenie oraz obniżenie całkowitych kosztów utrzymania infrastruktury IT. Baza danych została zmniejszona z około 2,5 TB (przed migracją) do mniej niż 600 GB. Łatwiejsze stały się procedury zarządzania i backupu systemu.

Klient BCC #3
S/4HANA w międzynarodowej korporacji

Producent farmaceutyków z siedzibą w Wielkiej Brytanii zdecydował się na wdrożenie nowego systemu klasy ERP od SAP: S/4HANA. Obecnie we współpracy z BCC (aktualnie All for One Poland) trwa projekt stworzenia korporacyjnego template’u SAP i implementacji go w centrali firmy. System obejmie szeroki zakres funkcjonalny, w tym finanse i kontroling, gospodarkę materiałową i planowanie produkcji, zarządzanie jakością, sprzedaż i dystrybucję oraz zarządzanie magazynem (rozwiązanie EWM). Docelowo rozwiązanie zostanie zrolloutowane na pozostałe oddziały firmy w innych krajach europejskich.

Klient BCC#4
S/4HANA i SAP SuccessFactors w sieci detalicznej

Jeszcze inną drogę wybrał polski klient BCC, duża sieć detaliczna zatrudniająca ponad 20 tys. pracowników, która od początku 2017 r. pracuje z nowym systemem klasy ERP – S/4HANA w zakresie finansów i kontrolingu. Użytkownicy korzystają z systemu za pośrednictwem intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu SAP Fiori. Dodatkowo, mając świadomość wagi zarządzania kapitałem ludzkim w rozproszonej organizacji, firma zdecydowała się także na wdrożenie dostępnego w modelu SaaS rozwiązania SAP SuccessFactors. System pozwoli zarządzać dużym zespołem z wykorzystaniem modułu Employee Central, a także umożliwi kierownikom liniowym elastyczne planowanie czasu pracy (autorska aplikacja All for One E-Time on HANA Cloud Platform).