To część platformy SAP HANA (brak konieczności zakupu dodatkowych licencji). Kluczowymi komponentami SAP S/4HANA Embedded Analytics są: baza danych SAP HANA, VDM (wirtualny model danych), silnik analityczny (wbudowane SAP BW) oraz usługi oData

Zastosowanie

SAP S/4HANA Embedded Analytics jest rekomendowane dla przedsiębiorstw, które dla raportowania operacyjnego jak i analitycznego, chcą działać wyłącznie w oparciu o system ERP, eliminując z pejzażu systemów hurtownię danych. Bez dodatkowych kosztów licencyjnych możliwe jest wykorzystanie istniejących predefiniowanych widoków danych, używanych w raportowaniu w obrębie S/4HANA do tworzenia dostosowanych zapytań, raportów i dashboardów. Embedded Analytics łączy dane (w formie wirtualnych modeli danych) wraz z predefiniowanymi aplikacjami analitycznymi Fiori w celu zapewnienia wglądów w dane transakcyjne oraz przetwarzania złożonych zapytań ad hoc.

Prognozowanie biznesowe na wyciągnięcie ręki

W obliczu rosnącej konkurencji na rynku oraz wielu wyzwań w niemal każdym aspekcie biznesowym, SAP S/4HANA Embedded Analytics jest idealnym narzędziem oferującym szeroki zakres funkcjonalności analitycznych w obrębie systemu ERP. Dzięki raportowaniu operacyjnemu na światowym poziomie, firmy mogą osiągnąć doskonałość w codziennym działaniu, a co za tym idzie – zyskać satysfakcję swoich klientów. Możliwe jest również wykorzystanie SAP S/4HANA Embedded Analytics do bardziej skomplikowanych zadań, takich jak zwiększanie szans na sprzedaż produktów dodatkowych (cross-selling) i o wyższej marżowości (up-selling) lub stosowanie mechanizmów predykcyjnych do prognozowania sprzedaży lub zamówień. Predefiniowane aplikacje Fiori to najlepszy sposób na rozpoczęcie tej podróży. Projektowanie wskaźników KPI, raportów, zapytań, ścieżek analizy i prognoz – wszystko to jest możliwe przy użyciu standardowych aplikacji.

Co więcej, SAP S/4HANA Embedded Analytics można w prosty sposób zintegrować z pozostałymi produktami SAP, takimi jak platforma SAP BusinessObjects BI, SAP Analytics Cloud lub SAP Lumira. Użytkownicy Embedded Analytics będą usatysfakcjonowani zarówno poprawą szybkości podejmowania decyzji oraz trafnością analiz, jak i obniżeniem kosztów operacyjnych. Analityka wbudowana w narzędzia o przejrzystym i łatwym w użyciu interfejsie, podnosi poziom wydajności i oszczędza czas poświęcony wykonywaniu złożonego przetwarzania danych. Wraz z SAP S/4HANA Embedded Analytics można oczekiwać szybkiego zwrotu z inwestycji, jak i lepszego podejmowania decyzji oraz minimalizacji ryzyka finansowego dzięki codziennym analizom opartym na rzetelnych danych, dostarczanych użytkownikom biznesowym na czas.

Możliwości funkcjonalne oraz cechy techniczne

SAP S/4HANA Embedded Analytics to narzędzie intuicyjne i łatwe w użyciu, mimo dużej liczby kolumn oraz wierszy, które można przetwarzać i analizować ad hoc. Daje to możliwość natychmiastowych wglądów do danych wspierających decyzyjność, opartych na właściwym kontekście. Do tego dochodzi prosta integracja z interfejsem użytkownika Fiori i innymi produktami analitycznymi SAP.

SAP S/4HANA Embedded Analytics wspiera wielowymiarowe raporty. Technologie OLAP (Online Analytical Processing) i OLT (Online Transaction Processing) wbudowane są w jeden system, oba wykorzystujące CDS jako technologię dostępu.

Wszystkie funkcjonalności analityczne korzystają z predefiniowanych widoków CDS (wirtualne modele danych), podczas gdy SAP Fiori stanowi interfejs użytkownika.

Pozostałe możliwości:

  • Brak konieczności przechowywania danych oraz ich przeładowywania w nocy,
  • Brak podziału między systemem transakcyjny i analityczny,
  • Szybkie i proste wdrożenie oprogramowania,
  • Brak potrzeby wdrożenia oddzielnego narzędzia dla nowej grupy użytkowników,
  • Wraz z raportowaniem i tworzeniem dashboardów, dostępna interaktywna wizualizacja.

Użytkownik S/4HANA

Dzięki natychmiastowemu dostępowi i wglądom do danych w czasie rzeczywistym, a także łatwości użytkowania, Embedded Analytics jest skierowany głównie do użytkowników końcowych S/4HANA. Narzędzie to pozwala przygotować zaawansowaną analizę, która wpisuje się w codzienny proces organizacji pracy i kulturę, aby szybko odpowiedzieć na wyzwania, wymagania rynku lub nowe szanse i okazje biznesowe.

Embedded Analytics vs BW/4HANA

Embedded Analytics – raportowanie bezpośrednio na danych transakcyjnych, bez ich kopiowania w inne miejsce, bazujące wyłącznie na danych S/4HANA.

BW/4HANA – raportowanie najczęściej ze skopiowanych danych z systemu transakcyjnego, może korzystać także z danych z innych źródeł, np. inne bazy danych, pliki płaskie.

Przykłady użycia

Analiza struktury stanów magazynowych

Analiza struktury zleceń sprzedaży

Aplikacje Fiori dostępne w ramach Embedded Analytics

Zestawienie zaległych zobowiązań