Powtarzalne decyzje biznesowe, podejmowane na podstawie zdefiniowanych reguł, są wspierane przez różnorakie narzędzia informatyczne. Rzeczywistość biznesowa dynamicznie się zmienia, co pociąga za sobą konieczność zmian kryteriów podejmowania decyzji. SAP NetWeaver Business Rules Management to narzędzie, które umożliwia tworzenie nawet złożonych reguł w MS Excel i ich bezpośredni import do aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji.
 

Ciągła zmiana to określenie, które dobrze charakteryzuje dzisiejszą rzeczywistość biznesową. Dynamiczne reagowanie na nowe uwarunkowania, korekta firmowej polityki czy budżetu, zmiana priorytetów, nowe zasady obsługi klientów… Podejmowanie decyzji biznesowych mających nierzadko duże konsekwencje dla firmy to codzienność menedżerów, analityków finansowych czy menedżerów sprzedaży.

W dojrzałych organizacjach wiele z tych decyzji jest wspieranych zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi, które na podstawie zaimplementowanych reguł, opartych na wiedzy o otoczeniu biznesowym, klientach i konkurencji,podpowiadają rozwiązanie optymalne, zgodne z założeniami i firmową strategią.

Systemy reguł biznesowych służą do składowania i zarządzania regułami, jakimi kieruje się firma przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Najpowszechniejsze przykłady zastosowania takich systemów to kalkulacje ryzyka, zasady przyznawania rabatów, ustalanie cen końcowych oferowanych różnym kontrahentom itp.

Jest jednak pewien problem – zaszyte w aplikacjach założenia zwykle nie są w stanie nadążyć za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Dzieje się tak dlatego, że reguły tkwią w bazach danych, zdefiniowane w kodzie informatycznym.Osoby mające szeroką wiedze biznesową często nie rozumieją logiki działania aplikacji informatycznych, nie posiadają też umiejętności wprowadzania reguł do systemu. Do tego celu konieczne jest więc zaangażowanie specjalistów IT (programistów). Ci ostatni z kolei zwykle nie mają tak bogatej wiedzy dziedzinowej. Z tego powodu może się okazać, że założone reguły decyzyjne, skonstruowane w finezyjny sposób, z uwzględnieniem wielu ulotnych założeń – po „przepisaniu” ich na kod oprogramowania nie spełniają oczekiwań biznesu.

Jeżeli zmianie uległy kluczowe parametry, mające znaczny wpływ na podejmowane decyzje, wówczas niezwykle ważną kwestią jest szybka aktualizacja reguł. Konieczność angażowania działu IT, a następnie niezbędne testy zmian w kodzie aplikacji mogą znacznie opóźnić rozpoczęcie podejmowania decyzji według nowych reguł.

Konsekwencją powyższych wyzwań jest ryzyko biznesowe i wysoki koszt związany z obsługą procesu zmian reguł biznesowych (np. utracone korzyści z powodu braku aktualizacji reguł, czas pracy programisty i inicjatora zmian po stronie biznesu).

Business Rules Management

SAP NetWeaver Business Rules Management to narzędzie, które wspiera firmy i organizacje podczas projektowania, realizacji, modyfikacji i optymalizacji reguł biznesowych. Dostarcza wygodnych, efektywnych i intuicyjnych rozwiązań ułatwiających pracę z regułami.

Reguły można definiować w środowisku programistycznym NWDS (NetWeaver Development Studio), które bazuje na otwartej platformie Eclipse. Można również tworzyć reguły i zarządzać nimi w narzędziu dostępnym przez przeglądarkę internetową (Rules Manager). To bardzo wygodne rozwiązanie, gdy szybko chcemy wprowadzić pojedyncze zmiany.

Jednak najciekawszą cechą SAP NetWeaver BRM jest możliwość importowania reguł bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel.

Jeśli reguły, to w Excelu

Zazwyczaj reguły są prezentowane w postaci wyrażeń: („jeżeli, to”) jeżeli jakiś warunek/warunki zostaną spełnione, to należy zrobić to i to. Reguły mogą być bardzo złożone, wielostopniowe. Weźmy jednak prosty przykład: „jeżeli klient współpracuje z nami co najmniej od 5 lat i złożył zamówienia na co najmniej 1000 zł, to przyznamy mu rabat w wysokości 10%”.

W postaci prostego kodu będzie on wyglądał np. tak:

If
{
zamowienie.stazFirmy Greater Than Equals 5
and zamowienie.wartosc Greater Than Equals 1000
}

Then
zamówienie.ustawRabat(10)

Ten sam warunek można również zapisać w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Reguły biznesowe zapisane w arkuszu MS Excel

Dzięki przejrzystej i łatwej do zarządzania formie jest to najbardziej rozpowszechniony sposób tworzenia i zarządzania regułami.

Największą zaletą tej formy prezentacji jest możliwość definiowania reguł przez specjalistów dziedzinowych, którzy nie znają się na programowaniu, a dla których Excel jest dobrze znanym, jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w codziennej pracy.

Dzięki wykorzystaniu Excela reguły są tworzone tylko raz – z arkusza są bezpośrednio importowane do SAP NetWeaver BRM, bez udziału programistów. Pozwala to uniknąć problemów z utrzymywaniem i zarządzaniem kilku miejsc przechowywania reguł (np. dokument i program komputerowy). Mniejsze jest także prawdopodobieństwo powstania błędu przy przepisywaniu.

Dodatkowo istnieje też możliwość tworzenia reguł w postaci diagramów (ang. flow diagram), co przypomina standardowe tworzenie procesów biznesowych.

Wersjonowanie, priorytety, testy

Reguły stworzone i zgromadzone w SAP NetWeaver BRM są centralnie składowane i zarządzane podczas całego cyklu życia. Istnieje możliwość ich wersjonowania i kontroli dostępu. Regułom można nadawać priorytety. Jeśli zdarzy się przypadek, że dwie reguły są spełnione – wówczas nadamy im priorytet decyduje, która ma zostać zastosowana. Mogą stać się one również składową bardziej złożonych procesów biznesowych lub być wykorzystywane przez aplikacje nie SAP-owe. W tym wypadku są udostępniane w postaci webservice’ów.

Wygląd edytora reguł w przeglądarce internetowej

Wygląd edytora reguł w Excelu

Przy tworzeniu bardziej skomplikowanych reguł kluczowa jest możliwość ich testowania. SAP NetWeaver BRM umożliwia walidowanie zarówno składni reguł „jeżeli, to”, jak i tabel decyzyjnych. Automatycznie wykrywa pomyłki składniowe, kolizje i nakładanie się reguł. Dzięki temu błędy wykrywane są na bardzo wczesnym etapie. SAP NetWeaver BRM dostarcza również narzędzia do testowania reguł, w zależności od różnych danych wejściowych. To pozwala zasymulować wyniki, jakie będą generowane przez reguły.

Centralnie i intuicyjnie

SAP NetWeaver BRM umożliwia spójne i przejrzyste egzekwowanie korporacyjnych polityk poprzez centralne repozytorium reguł biznesowych, które automatyzują wiele procesów, oszczędzając przy tym czas i pieniądze organizacji.

Dostarcza wygodny i intuicyjny sposób tworzenia reguł poprzez interfejs dostępny w przeglądarce internetowej lub import z programu Microsoft Excel. Pozwala osobom spoza działu IT definiować reguły biznesowe, tym samym eliminując sytuację utraty części wiedzy zgromadzonej przez eksperta z danej dziedziny. Zwiększa szybkość i elastyczność pracy użytkowników biznesowych w definicji oraz dostosowaniu reguł.