Dostarczany w ramach platformy SAP NetWeaver komponent SAP Mobile Infrastructure pozwala udostępniać mobilnym pracownikom rozwiązania SAP z różnych obszarów funkcjonalnych – przy użyciu notebooków, PDA czy telefonów komórkowych.
 

Czym jest SAP MI?

SAP Mobile Infrastructure (SAP MI) to komponent, dzięki któremu korporacyjne aplikacje SAP NetWeaver mogą być wykorzystywane na dowolnym urządzeniu wspierającym technologię Java. To uniwersalna platforma oparta na otwartych standardach, umożliwiająca uruchamianie zarówno aplikacji SAP, jak i własnych aplikacji klientów. Rozwój takich aplikacji na własną rękę jest możliwy dzięki narzędziom dostarczanym przez SAP w ramach SAP MI.

SAP MI pozwala zoptymalizować i uprościć wszelkie aspekty związane z dostępem mobilnych użytkowników do systemów i aplikacji, włączając w to role biznesowe, wygląd interfejsu użytkownika, zarządzanie urządzeniami dostępowymi oraz połączeniami sieciowymi.

Wdrożenie rozwiązań mobilnych jest możliwe przy minimalnych nakładach na szkolenia, i pozwala poprawić efektywność przez bardziej wszechstronne wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT.

SAP Mobile Business Solutions

Na bazie SAP MI można uruchamiać rozwiązania dla firm, których pracownicy realizują swoje zadania często „poza biurkiem”.

Z myślą o zespołach świadczących usługi w rozproszonych siedzibach firm, o kierowcach, personelu magazynów i hal produkcyjnych, kontrolerach, mobilnych handlowcach, czy osobach często wyjeżdżających w sprawach służbowych, SAP przygotował zestaw gotowych rozwiązań mobilnych:

  • SAP Mobile Asset Management. Narzędzie dla kadry kierowniczej i pracowników technicznych nadzorujących i realizujących zadania poza biurem, np. na hali produkcyjnej. Kluczowe funkcje obejmują zarządzanie zleceniami, powiadomieniami, zarządzanie infrastrukturą techniczną, obsługę partnerów biznesowych, zarządzanie kontraktami, zapasami oraz zarządzanie pomiarami i odczytami urządzeń pomiarowych.
  • SAP Mobile Procurement. Rozwiązanie dla kadry kierowniczej i pracowników działu zaopatrzenia. Pozwala na dokonywanie zakupów on-line, przeszukiwanie katalogu produktów i usług, porównywanie cen i cech pozycji w ofercie oraz realizację pozostałych zadań na podstawie bieżących stanów magazynowych. Jako część mySAP SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami), SAP Mobile Procurement umożliwia samodzielne i tradycyjne (nadzorowane przez kierowników) zarządzanie zaopatrzeniem w niemal dowolnym miejscu i czasie.
  • SAP Mobile Sales. Narzędzia dla handlowców terenowych, cierpiących na brak aktualnych informacji sprzedażowych (ceny, promocje, status płatności, itp.). Działająca na notebookach i PDA aplikacja umożliwia pełną obsługę sprzedaży u klienta na podstawie bieżących danych, usprawnienie procesu sprzedaży poprzez elektroniczną wymianę informacji on-line i off-line, proste zarządzanie relacjami z klientem oraz dostęp do bieżących danych produktów i materiałów. Aplikacja może być wykorzystywana wraz z mySAP CRM.
  • SAP Mobile Time and Travel. Pakiet rozwiązań pozwalających pracownikom na samodzielne zarządzanie podróżami służbowymi (SAP Mobile Travel Expenses) i czasem pracy (SAP Mobile Time Sheet) na komputerach przenośnych. SAP Mobile Travel Expenses pozwala obsługiwać (tworzyć i edytować) wyjazdy służbowe i wydatki z nimi związane. Aplikacja obsługuje rozliczenia diet, samochodów służbowych, śledzenie kilometrażu, punktów pośrednich. SAP Mobile Time Sheet to narzędzie do rejestracji i nadzorowania czasu pracy, niezależnie od miejsca i czasu realizacji zadań przez pracownika. Aplikacja jest wyposażona w mechanizm przypisania kosztów i obsługę zależności służbowych (kontrola i zatwierdzanie wprowadzanych informacji).

Kluczowe korzyści SAP Mobile Infrastructure

  • Dostęp do SAP w dowolnym miejscu i czasie
  • Niezależność od mobilnej platformy sprzętowej
  • Możliwość pracy przy dostępie do Internetu (on-line), jak i off-line
  • Wyposażenie użytkownika w aplikacje o interfejsie dostosowanym do jego potrzeb, wymagań i umiejętności
  • Wsparcie dla infrastruktury RFID

 

SAP MI – jak to działa?

SAP MI to z punktu widzenia użytkownika para komponentów: SAP Mobile Infrastructure Client działający na urządzeniu mobilnym oraz SAP Mobile Infrastructure Server funkcjonujący po stronie serwera aplikacyjnego SAP i zapewniający komunikację z systemami zewnętrznymi.

Informacje i aplikacje dostępne dla użytkownika są spersonalizowane do jego konkretnych potrzeb, zdeterminowanych przez tzw. rolę użytkownika. Interfejs użytkownika jest oparty na przeglądarce www (technologia JSP) lub standardowym interfejsie urządzenia (Java).

SAP MI rozpoznaje typ urządzenia mobilnego i dostosowuje sposób prezentacji danych do możliwości danego urządzenia. Przykładowo, kierowca wozu dostawczego będzie potrzebował większych przycisków, aby w łatwy i wygodny sposób potwierdzić zamówienia. Z kolei mobilny handlowiec musi mieć możliwość wprowadzania dodatkowych informacji, komentarzy i notatek, które są mu niezbędne do efektywnej pracy.

Synchronizacja danych

Dane są synchronizowane między serwerem aplikacyjnym SAP MI a aplikacją mobilną w sposób dwukierunkowy (z systemu SAP do urządzenia mobilnego i na odwrót). Synchronizacja dotyczy również samych aplikacji. Synchronizowane informacje są „pakowane” w specjalne kontenery w formacie XML.

Przesyłane dane są kompresowane i szyfrowane, przy użyciu protokołu HTTPS do komunikacji między przeglądarką klienta a serwerową częścią SAP Mobile Infrastructure.

Aby zapobiec kłopotom związanym z jednoczesnymi zmianami po obu stronach synchronizacji, SAP MI posiada wbudowane wsparcie dla pracy współbieżnej oraz mechanizmy rozwiązywania konfliktów synchronizacji.

Łatwa administracja

SAP MI to rozwiązanie łatwe w utrzymaniu i administracji. Centralna instalacja i aktualizacja platform dla urządzeń mobilnych, automatyczne wersjonowanie aplikacji, wygodna instalacja oraz oparty na rolach system autoryzacji (łatwo integrujący się z koncepcją ról w systemach SAP) to funkcje, które doceni każda osoba zarządzająca infrastrukturą aplikacyjną i informatyczną.

Monitorowanie, śledzenie i logowanie działań użytkowników i scentralizowana rejestracja urządzeń mobilnych to doskonałe narzędzia do kontroli i czuwania nad bezpieczeństwem i stabilnością działania aplikacji.

Dzięki aplikacjom na bazie SAP MI pracownicy zyskują możliwość realizacji zadań niezależnie od miejsca, czasu, typu urządzenia, czy dostępu do Internetu. Zdalny dostęp do bieżących informacji i możliwość wpływania na procesy przedsiębiorstwa zwiększa produktywność pracowników oraz ich wydajność.