SAP Lumira to narzędzie, które ma na celu poprawę procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, dzięki ukierunkowaniu na wizualizację oraz analizę zróżnicowanych, dużych zbiorów danych. Dzięki łatwości użytkowania oraz przejrzystemu interfejsowi (wizualizacji w formie kokpitów menadżerskich), Lumira jest skierowana bezpośrednio do użytkowników końcowych.
 

SAP Lumira oferuje natywne wsparcie dla SAP BEx Query jako źródła danych. Dodatkowo, obok wizualizacji, istnieje możliwość połączenia danych z BEx Query z innymi źródłami, takimi jak pliki płaskie, pliki Excel lub relacyjne bazy danych, a co za tym idzie – wzbogacenie danymi zewnętrznymi tego, co znajduje się w danych BW. Użytkownik końcowy może z łatwością łączyć zaimportowane zestawy danych (koniec z funkcją wyszukaj pionowo w Excelu!). SAP Lumira w przyjazny sposób prowadzi użytkownika prosto do celu w czterech krokach: import danych, wzbogacenie danych, wizualizacja oraz analiza danych, a wyniki można udostępniać innym użytkownikom.

Dla kogo Lumira?

SAP Lumira jest idealnym narzędziem dla wszystkich branż i organizacji, które zmagają się z przytłaczającą ilością danych i są zależne od nieustannego wsparcia IT. Jego celem jest przyspieszenie procesu selekcji, analizy oraz wizualizacji danych poprzez dostarczenie klientowi odpowiednich rozwiązań bez konieczności angażowania działu IT w zmianę struktury danych czy tworzenia raportu za każdym razem, gdy wymagane jest wprowadzenie zmian.

Korzyści biznesowe

SAP Lumira to wszechstronny i kompleksowy produkt, który znacząco rozszerza niezależność użytkownika i daje mu możliwość adaptacji danych w taki sposób, w jaki może potrzebować tego przedsiębiorstwo. Co więcej, uzyskanie dostępu i przejrzystego wglądu do danych, aby wyciągnąć istotne informacje i dostarczyć profesjonalny raport, dashboard czy aplikację, zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Dzięki połączeniu Lumiry i SAP Design Studio, powstało potężne narzędzie do wizualizacji, które teraz składa się z dwóch głównych komponentów – Discovery i Designer.

Zwizualizuj dane

SAP Lumira 2.0 Discovery jest łatwym w użyciu rozwiązaniem z interfejsem ‘przeciągnij i upuść’. Pozwala budować kokpity menadżerskie lub generować raporty oparte na istniejących już źródłach danych (możliwe jest użycie więcej niż jednego źródła danych jednocześnie) bez potrzeby posiadania umiejętności programistycznych. Z kolei SAP Lumira 2.0 Designer dedykowane jest bardziej zaawansowanym użytkownikom, np. deweloperom tworzącym złożone aplikacje i dashboardy. Lumira dostarcza analizy w czasie rzeczywistym z wielu źródeł danych, w samoobsługowy sposób.

Kolejny ważny aspekt jest związany z tworzeniem atrakcyjnych i efektywnych treści wizualnych w celu zilustrowania istotnych zależności między danymi, a także dzielenia się wiedzą. Wszystkie wymienione wcześniej funkcje są całkowicie zintegrowane z platformą SAP BusinessObjects BI i wspierane dla analizy zarówno w wersji online jak i offline. SAP Lumira jest systemem, który pomaga użytkownikowi odkrywać, analizować i wizualizować duże zbiory danych z różnych źródeł oraz wspierać decyzyjność przedsiębiorstwa. Oferuje przyjazny design i ogromną różnorodność dostępnych funkcji.

Możliwości funkcjonalne

SAP Lumira daje użytkownikom końcowym możliwość manipulacji danymi bez pomocy działu IT – na przykład tworzenia własnych kalkulacji lub dopasowania hierarchii w celu zdefiniowania relacji rodzic-dziecko (parent-child).

Użytkownicy mogą łączyć różne zbiory danych. Lumirę można połączyć z SAP BW, SAP HANA Live Data, SAP Universe (*.UNX), BD SQL (Hadoop, Amazon EMR, Apache Spark, Cloudera Impala, Salesforce, Sybase IQ) czy MS Excel.

Niewątpliwą zaletą są zaawansowane, przyciągające uwagę, predefiniowane komponenty wizualizacyjne. Analizy mogą być prezentowane w pełnym zakresie na jednym dashboardzie (bez potrzeby ściskania elementów w obrębie jednej strony) dzięki predefiniowanemu komponentowi kart/zakładek (storyboards). Dashboardy korporacyjne charakteryzują się dużą elastycznością, przy ich tworzeniu można korzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak: kaskadowe arkusze stylów (CSS) czy rozszerzenia SDK (Software Development Kit).

Wizualizacje oraz stories przygotowane w Discovery mogą być rozszerzane w Designerze, a ich publikacja jest możliwa jako kokpity korporacyjne.

Cechy techniczne:

  • SAP Lumira i SAP Design Studio połączone w jedno narzędzie
  • Dwa komponenty SAP Lumira – Discovery and Designer – współdzielące ten sam silnik oraz format
  • Szybkie i proste wdrożenie systemu
  • Zmiana wymagań bez konieczności zmiany narzędzia
  • Kompatybilność z SAP HANA, możliwość przechowywania i zarządzania z poziomu SAP BusinessObjects BI Platform
  • Wsparcie dla analizy BW online
  • Wsparcie aplikacji w wersji online i offline oraz wersji mobilnych (adaptacyjny layout)

Różni użytkownicy

Grupy docelowe SAP Lumira 2.0 można zdefiniować przez pryzmat wcześniej opisanych komponentów – Discovery and Designer:

  • Użytkownicy Discovery – analitycy biznesowi lub analitycy danych, którzy w prosty sposób generują raporty oparte na istniejących danych bądź wykorzystują gotowy produkt przygotowany przez dewelopera przy użyciu Lumira Designer.
  • Użytkownik Designer – specjaliści IT lub deweloperzy, którzy tworzą zaawansowane aplikacje bądź rozbudowane kokpity na potrzeby zarządu i są w stanie wprowadzać modyfikacje w kodzie.

SAP Lumira – przykłady wizualizacji

Przykład kokpitu do analizy sprzedaży – Lumira Discovery

Przykłady dostępnych działań kontekstowych w narzędziu

Przykład kokpitu do analizy sprzedaży – Lumira Designer

Lumira Discovery – analiza ad-hoc za pomocą wizualizacji