SAP i EDI – jeden konektor, wiele platform | All for One Poland

SAP i EDI – jeden konektor, wiele platform

SNP EasyEDIconnector: elastyczna integracja SAP z platformami EDI

Udostępnij
Drukuj:
SNP EasyEDIconnector to rozwiązanie umożliwiające uruchomienie i łatwy rozwój elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem SAP ERP i różnymi platformami EDI wykorzystywanymi do komunikacji z partnerami biznesowymi. Ten autorski produkt jest dostępny w ofercie SNP SAP Add-ons.
 

SNP EasyEDIconnector został zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia SNP w implementacji scenariuszy EDI i obsłudze komunikacji business-to-business (B2B). Wykorzystuje uznane, sprawdzone rozwiązania i najlepsze praktyki wypracowane na polskim i światowym rynku platform Electronic Data Interchange (EDI), a także standardowe komponenty systemu SAP, połączone w unikalny sposób, aby dostarczyć narzędzie niezawodne i wygodne w codziennym użytkowaniu.

Rozwiązanie, dostępne w ofercie SNP SAP Add-ons, zostało przygotowane dla przedsiębiorstw korzystających z systemu SAP, które wykorzystują lub planują wykorzystywać elektroniczną wymianę danych poprzez platformę EDI do zautomatyzowania i usprawnienia komunikacji ze swoimi kontrahentami. Zostało ono wplecione w standardowy proces sprzedaży w systemie SAP, oparty na takich dokumentach jak zlecenie sprzedaży, dostawa i faktura.

Dzięki SNP EasyEDIconnector możliwe jest automatyczne tworzenie zleceń sprzedaży na podstawie zamówień przekazywanych przez klientów, a następnie powiadamianie ich na bieżąco o poszczególnych etapach przetwarzania tego zamówienia: potwierdzenie jego planowanej realizacji, awizo dostawy oraz fakturowanie. Planowana jest także dalsza rozbudowa produktu, zarówno o nowe komunikaty w ramach już obsługiwanego procesu, jak i poszerzenie wymiany danych o proces zakupów i komunikację z dostawcami.

Najważniejszym zadaniem SNP EasyEDIconnector jest stworzenie warstwy komunikacyjnej pomiędzy procesami biznesowymi, realizowanymi w systemie SAP w oparciu o określone dokumenty, a platformami wymiany danych z partnerami biznesowymi. Rozwiązanie dostarcza scentralizowaną, spójną architekturę, pozwalającą szybko i łatwo uruchamiać w systemie SAP komunikację EDI:

 • w różnym zakresie (kolejne komunikaty: zamówienia, faktury itp.),
 • z różnymi partnerami handlowymi (kolejni odbiorcy, sieci handlowe, dostawcy itp.),
 • w oparciu o różne platformy EDI (w tym także z wykorzystaniem autorskiej platformy integracyjnej SNP – Edistrada).

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Podstawą rozwiązania SNP EasyEDIconnector jest komponent SAP Internet Communication Framework – standardowe narzędzie systemu, które umożliwia komunikację z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem usług sieciowych SOAP. Łączność z platformami EDI jest możliwa zarówno poprzez SOAP/HTTP, jak i bezpieczną wersję protokołu – SOAP/HTTPS. Wykorzystanie tego komponentu umożliwia wymianę danych z platformami EDI z poziomu kodu ABAP.

Dzięki bezpośredniej komunikacji systemu SAP ERP z platformami EDI (np. Edistradą od SNP lub Comarch EDI, dawniej Comarch ECOD) SNP EasyEDIconnector zmniejsza liczbę miejsc, gdzie proces może zostać zaburzony przez pojawienie się błędu. Wpływa to korzystnie na niezawodność rozwiązania, pozwala w pełni polegać na automatycznych mechanizmach systemu, a także centralnie zarządzać i monitorować komunikację.

Centralne zarządzanie i monitorowanie

Kolejne standardowe narzędzie – edytor XSLT – zostało wykorzystane do „tłumaczenia” zawartości komunikatów pomiędzy formatami: drzewa XML oraz strukturami danych ABAP, w obu kierunkach. Wreszcie odpowiednio przygotowane dane trafiają do standardowych interfejsów programowania aplikacji SAP (BAPI – Business Application Programming Interface) w celu utworzenia odpowiednich dokumentów, na przykład zlecenia sprzedaży. Rozwiązanie to gwarantuje spójność i transakcyjność przetwarzania. Informacje o poszczególnych krokach przetwarzania danych oraz ewentualnych błędach trafiają do standardowego logu systemowego.

Do zarządzania automatycznym wysyłaniem dokumentów do platform EDI został wykorzystany kolejny standardowy mechanizm systemu – funkcjonalność informacji wyjściowych i rekordów warunków. Dzięki temu uruchomienie komunikacji dla kolejnych partnerów nie wymaga żadnych zmian deweloperskich, a jedynie przygotowania konfiguracji definiującej moment wysyłki danych do dodatkowego odbiorcy. SNP EasyEDIconnector jest jednocześnie otwarty na programistyczne modyfikacje i rozszerzenia. Możliwe jest wprowadzanie zmian w działających scenariuszach, tak aby jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, oraz oczywiście wdrażanie kolejnych komunikatów.

Całość rozwiązania bazuje na typowych dla komunikacji business-to-business sposobach reprezentacji danych: towary są reprezentowane przez kody EAN (European Article Number), organizacje – przez numery ILN (International Location Number, znane także jako GLN – Global Location Number), a do oznaczenia jednostek miary czy walut wykorzystywane są kody zgodne z normami ISO. Takie podejście gwarantuje elastyczność, zgodność komunikatu z różnymi platformami EDI oraz możliwość jego jednoznacznego odczytania przez odbiorcę, zgodnie z intencją nadawcy.

SNP EasyEDIconnector dostarcza także dedykowane narzędzie do monitorowania i kontroli wymiany danych na poziomie biznesowym. Program monitorujący pozwala nie tylko wychwycić fakt pojawienia się błędów, ale także zdefiniować przyczynę problemu i rozwiązać go. W efekcie proces wymiany danych pozostaje cały czas w rękach użytkowników biznesowych.

Niższe koszty EDI

Produkt SNP EasyEDIconnector pozwala obniżyć koszty uruchomienia elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwie i skrócić czas projektu wdrożeniowego dzięki wykorzystaniu gotowego, sprawdzonego rozwiązania. Stanowi także dobrą inwestycję w rozwój EDI, ponieważ dostarcza architekturę dla dalszego rozwoju komunikacji elektronicznej, a także wspiera łatwe poszerzanie integracji na kolejnych partnerów biznesowych. Pozostaje przy tym elastyczny zarówno jeśli chodzi o dostosowanie dla potrzeb konkretnej firmy, jak i wybór preferowanej platformy wymiany danych, umożliwiając nawet równoległe wykorzystanie wielu z nich.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku nawiązania wymiany EDI z dostawcami lub odbiorcami, którzy narzucają już wykorzystywane przez siebie narzędzia. Po stronie systemu SAP powstaje wówczas kompleksowy konektor, który zarządza komunikacją w całej sieci partnerów biznesowych, umożliwiając jednocześnie centralne zarządzanie i monitorowanie wymiany danych.

EDI w chmurze

Edistrada to platforma komunikacji elektronicznej, umożliwiająca wymianę dokumentów biznesowych (zamówienia, faktury, awiza, stany magazynowe, faktury korygujące, potwierdzenia dostawy lub raporty) w formie elektronicznej, zgodnie ze standardami EDI (Electronic Data Interchange). Platforma jest udostępniana w modelu Software as a Service (SaaS), w oparciu o infrastrukturę SNP Data Centers, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji. Edistrada jest przeznaczona dla wszystkich firm zainteresowanych wdrożeniem i rozwojem komunikacji EDI z partnerami, niezależnie od posiadanego systemu ERP. SNP EasyEDIconnector zapewnia integrację platformy Edistrada z systemami SAP.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com