All for One EDIconnector został zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia BCC (aktualnie All for One Poland) w implementacji scenariuszy EDI i obsłudze komunikacji business-to-business (B2B). Wykorzystuje uznane, sprawdzone rozwiązania i najlepsze praktyki wypracowane na polskim i światowym rynku platform Electronic Data Interchange (EDI), a także standardowe komponenty systemu SAP, połączone w unikalny sposób, aby dostarczyć narzędzie niezawodne i wygodne w codziennym użytkowaniu.

Rozwiązanie, dostępne w ofercie All for One SAP Add-ons, zostało przygotowane dla przedsiębiorstw korzystających z systemu SAP, które wykorzystują lub planują wykorzystywać elektroniczną wymianę danych poprzez platformę EDI do zautomatyzowania i usprawnienia komunikacji ze swoimi kontrahentami. Zostało ono wplecione w standardowy proces sprzedaży w systemie SAP, oparty na takich dokumentach jak zlecenie sprzedaży, dostawa i faktura.

Dzięki All for One EDIconnector możliwe jest automatyczne tworzenie zleceń sprzedaży na podstawie zamówień przekazywanych przez klientów, a następnie powiadamianie ich na bieżąco o poszczególnych etapach przetwarzania tego zamówienia: potwierdzenie jego planowanej realizacji, awizo dostawy oraz fakturowanie. Planowana jest także dalsza rozbudowa produktu, zarówno o nowe komunikaty w ramach już obsługiwanego procesu, jak i poszerzenie wymiany danych o proces zakupów i komunikację z dostawcami.

Najważniejszym zadaniem All for One EDIconnector jest stworzenie warstwy komunikacyjnej pomiędzy procesami biznesowymi, realizowanymi w systemie SAP w oparciu o określone dokumenty, a platformami wymiany danych z partnerami biznesowymi. Rozwiązanie dostarcza scentralizowaną, spójną architekturę, pozwalającą szybko i łatwo uruchamiać w systemie SAP komunikację EDI:

  • w różnym zakresie (kolejne komunikaty: zamówienia, faktury itp.),
  • z różnymi partnerami handlowymi (kolejni odbiorcy, sieci handlowe, dostawcy itp.),
  • w oparciu o różne platformy EDI (w tym także z wykorzystaniem autorskiej platformy integracyjnej BCC – Edistrada).

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Podstawą rozwiązania All for One EDIconnector jest komponent SAP Internet Communication Framework – standardowe narzędzie systemu, które umożliwia komunikację z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem usług sieciowych SOAP. Łączność z platformami EDI jest możliwa zarówno poprzez SOAP/HTTP, jak i bezpieczną wersję protokołu – SOAP/HTTPS. Wykorzystanie tego komponentu umożliwia wymianę danych z platformami EDI z poziomu kodu ABAP.

Dzięki bezpośredniej komunikacji systemu SAP ERP z platformami EDI (np. Edistradą od BCC – aktualnie All for One Poland – lub Comarch EDI, dawniej Comarch ECOD) All for One EDIconnector zmniejsza liczbę miejsc, gdzie proces może zostać zaburzony przez pojawienie się błędu. Wpływa to korzystnie na niezawodność rozwiązania, pozwala w pełni polegać na automatycznych mechanizmach systemu, a także centralnie zarządzać i monitorować komunikację.

Centralne zarządzanie i monitorowanie

Kolejne standardowe narzędzie – edytor XSLT – zostało wykorzystane do „tłumaczenia” zawartości komunikatów pomiędzy formatami: drzewa XML oraz strukturami danych ABAP, w obu kierunkach. Wreszcie odpowiednio przygotowane dane trafiają do standardowych interfejsów programowania aplikacji SAP (BAPI – Business Application Programming Interface) w celu utworzenia odpowiednich dokumentów, na przykład zlecenia sprzedaży. Rozwiązanie to gwarantuje spójność i transakcyjność przetwarzania. Informacje o poszczególnych krokach przetwarzania danych oraz ewentualnych błędach trafiają do standardowego logu systemowego.

Do zarządzania automatycznym wysyłaniem dokumentów do platform EDI został wykorzystany kolejny standardowy mechanizm systemu – funkcjonalność informacji wyjściowych i rekordów warunków. Dzięki temu uruchomienie komunikacji dla kolejnych partnerów nie wymaga żadnych zmian deweloperskich, a jedynie przygotowania konfiguracji definiującej moment wysyłki danych do dodatkowego odbiorcy. All for One EDIconnector jest jednocześnie otwarty na programistyczne modyfikacje i rozszerzenia. Możliwe jest wprowadzanie zmian w działających scenariuszach, tak aby jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, oraz oczywiście wdrażanie kolejnych komunikatów.

Całość rozwiązania bazuje na typowych dla komunikacji business-to-business sposobach reprezentacji danych: towary są reprezentowane przez kody EAN (European Article Number), organizacje – przez numery ILN (International Location Number, znane także jako GLN – Global Location Number), a do oznaczenia jednostek miary czy walut wykorzystywane są kody zgodne z normami ISO. Takie podejście gwarantuje elastyczność, zgodność komunikatu z różnymi platformami EDI oraz możliwość jego jednoznacznego odczytania przez odbiorcę, zgodnie z intencją nadawcy.

All for One EDIconnector dostarcza także dedykowane narzędzie do monitorowania i kontroli wymiany danych na poziomie biznesowym. Program monitorujący pozwala nie tylko wychwycić fakt pojawienia się błędów, ale także zdefiniować przyczynę problemu i rozwiązać go. W efekcie proces wymiany danych pozostaje cały czas w rękach użytkowników biznesowych.

Niższe koszty EDI

Produkt All for One EDIconnector pozwala obniżyć koszty uruchomienia elektronicznej wymiany danych w przedsiębiorstwie i skrócić czas projektu wdrożeniowego dzięki wykorzystaniu gotowego, sprawdzonego rozwiązania. Stanowi także dobrą inwestycję w rozwój EDI, ponieważ dostarcza architekturę dla dalszego rozwoju komunikacji elektronicznej, a także wspiera łatwe poszerzanie integracji na kolejnych partnerów biznesowych. Pozostaje przy tym elastyczny zarówno jeśli chodzi o dostosowanie dla potrzeb konkretnej firmy, jak i wybór preferowanej platformy wymiany danych, umożliwiając nawet równoległe wykorzystanie wielu z nich.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku nawiązania wymiany EDI z dostawcami lub odbiorcami, którzy narzucają już wykorzystywane przez siebie narzędzia. Po stronie systemu SAP powstaje wówczas kompleksowy konektor, który zarządza komunikacją w całej sieci partnerów biznesowych, umożliwiając jednocześnie centralne zarządzanie i monitorowanie wymiany danych.

EDI w chmurze

Edistrada to platforma komunikacji elektronicznej, umożliwiająca wymianę dokumentów biznesowych (zamówienia, faktury, awiza, stany magazynowe, faktury korygujące, potwierdzenia dostawy lub raporty) w formie elektronicznej, zgodnie ze standardami EDI (Electronic Data Interchange). Platforma jest udostępniana w modelu Software as a Service (SaaS), w oparciu o infrastrukturę All for One Data Centers, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji. Edistrada jest przeznaczona dla wszystkich firm zainteresowanych wdrożeniem i rozwojem komunikacji EDI z partnerami, niezależnie od posiadanego systemu ERP. All for One EDIconnector zapewnia integrację platformy Edistrada z systemami SAP.