Tam, gdzie integracja odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w firmach o złożonym pejzażu IT, SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) może znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury.
 

SAP XI to komponent środowiska integracyjnego SAP NetWeaver, umożliwiający integrację systemów wewnątrz firmy i komunikację z partnerami biznesowymi.

SAP XI jest opartą na XML platformą integracji aplikacji. Jako ważna składowa SAP NetWeaver, jest ściśle zintegrowany z aplikacjami SAP, a dzięki zastosowaniu powszechnych standardów, SAP XI jest otwarty na komponenty nie-SAP.

Koniec ze spaghetti

Tradycyjne podejście do integracji zakłada ustanowienie połączenia między dwoma systemami. Tak powstaje środowisko aplikacji, zintegrowanych w oparciu o połączenia 1-1. Przy wielu systemach rośnie złożoność sieci połączeń, a zatem i koszty ich tworzenia i utrzymania („integracyjne spaghetti”).

Z SAP XI integracja następuje przez podłączenie do centralnej platformy integracyjnej. SAP XI centralnie kontroluje przebieg procesów we wszystkich podłączonych systemach.

Powoduje to, że wiele połączeń przestaje być potrzebnych. Zamiast „spaghetti” i „systemowego patchworku” technologii otrzymujemy zgrabny, przejrzysty obraz integracji, która jest bardziej wydajna, efektywna, a przy tym – łatwiejsza i tańsza w utrzymaniu.

Oszczędności w mapowaniach

Jednym z kosztów integracji jest przygotowanie mapowań. W porównaniu do „starego” podejścia z transformacją komunikatów wchodzących i wychodzących, zastosowanie jednego formatu XML pozwala zredukować liczbę wymaganych mapowań.

Przykład: 4 aplikacje przesyłają komunikaty zawierające dane podstawowe materiału, 6 aplikacji odbiera te komunikaty; każda ma specyficzny interfejs wejściowy.

Jeśli komunikaty zostaną zamapowane indywidualnie dla każdego interfejsu, liczba mapowań wyniesie 24 (6*4). Jeśli (jak przy SAP XI) zostanie zastosowany „wspólny” format XML dla materiału, liczba mapowań zmniejszy się do 10.

Jak to działa?

SAP XI wspiera pejzaż integracyjny przez wykorzystanie przesyłania komunikatów SOAP-XML w oparciu o zdefiniowane interfejsy. Oferuje przejrzystość pejzażu integracyjnego dzięki centralnym repozytoriom informacji o integracji. Dostarcza zunifikowanej obsługi dla scenariuszy A2A i B2B.

SAP XI pozwala na komunikację między systemami SAP z wykorzystaniem własnego formatu, w oparciu o mechanizm proxy. Zawiera adaptery dla komunikacji z wykorzystaniem RFC, IDoc i protokołów nie-SAP (jak pliki płaskie, kolejki JMS, wywołania HTTP, aplikacje innych dostawców i standardy branżowe). Definiuje wszystkie obiekty integracyjne, wykorzystując internetowe standardy (m.in. WSDL, XSD).

SAP XI jest zbudowany w oparciu o sprawdzoną i skalowaną architekturę SAP Web Application Server (SAP WAS) – tą samą, na której bazuje mySAP ERP i produkty z rodziny SAP NetWeaver.

SAP XI a SAP Business Connector

SAP Business Connector (SAP BC) potwierdził wartość jako dojrzały i stabilny produkt. Jest z powodzeniem użytkowany przez wielu klientów i nadal sprawdza się jako środowisko integracyjne tam, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie.

Gdy mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym pejzażem integracyjnym, migracja do SAP XI przyniesie korzyści nie do przecenienia.

Przejść na SAP XI

Wykorzystanie SAP XI należy rozważyć tam, gdzie integracja odgrywa dużą rolę. Jeśli np. poprzedni system ERP był zintegrowany z innymi systemami w firmie, a mySAP ERP ma zachować te połączenia, trzeba przemyśleć zastosowanie SAP XI.

SAP XI jest wręcz niezbędny w przypadku użytkowania takich rozwiązań jak mySAP CRM, mySAP SRM, SAP MDM, które standardowo wykorzystują SAP XI do integracji z pozostałymi systemami SAP.

Warto dodać, że przejście na SAP XI nie musi oznaczać rezygnacji z wszystkich wcześniejszych rozwiązań integracyjnych w jednym rewolucyjnym posunięciu. Migracja na SAP XI może być dokonywana krok po kroku.

SAP BC

SAP XI

Połączenia 1-1 Centralny rozwój i konfiguracja
Komunikacja, mapowanie, routing Komunikacja, mapowanie, routing, scenariusze biznesowe, procesy biznesowe
Dostępny darmowo w ramach licencji SAP Licencjonowany niezależnie lub zawarty w innych rozwiązaniach SAP
Relatywnie małe wymagania sprzętowe Oparty na SAP WAS
Adaptery webMethods do integracji z aplikacjami nie-SAP Współpraca z partnerami dostarczającymi adaptery i definicje procesów (w tym webMethods)
Wsparcie tylko do wersji 4.7 SAP BC, dostępność tylko dla wybranych wersji systemów operacyjnych i JDK (np. brak wersji dla Windows 2003 i JDK 1.4) Rozwój i wsparcie dla najważniejszych systemów operacyjnych na rynku, także dla ich nowych wersji
Brak planów dalszego rozwoju Strategiczne rozwiązanie integracyjne SAP. W przyszłości wszystkie rozwiązania SAP będą bazowały na SAP XI.

 

SAP XI z BCC

BCC (aktualnie All for One Poland), jako Partner Ekspert SAP NetWeaver, dostarcza kompleksowe usługi dotyczące SAP XI, od przygotowania migracji, przez szkolenia, wsparcie w uruchomieniu i rozwoju SAP XI, po outsourcing administracji środowiska SAP XI.

BCC wspiera największe w Polsce przedsięwzięcia z wykorzystaniem SAP XI, m.in. migrację kilkudziesięciu interfejsów z platformy SAP Business Connector do SAP XI (Polkomtel), integrację z zewnętrznymi operatorami logistycznymi (Ferrero Polska, Polkomtel), a także rozwój i administrację środowiska SAP XI, jako platformy integracyjnej w komunikacji między różnymi systemami SAP, SAP CRM oraz nie-SAP (firma z branży konsumpcyjnej).