Usprawnienie rekrutacji poprzez wykorzystanie internetu ma ogromne znaczenie zwłaszcza tam, gdzie do pracy przyjmuje się setki osób rocznie. Rozwiązanie SAP e-Recruiting jest narzędziem aktywnie i kompleksowo wspierającym proces rekrutacji przez internet.
 

Ważne nie tylko dla działu kadr

To oczywiste, że użycie narzędzia informatycznego do przetwarzania setek czy tysięcy zgłoszeń jest konieczne, by uporządkować proces rekrutacji. Obsługa kandydatów przez internet, przetwarzanie bazy zgłoszeń w systemie informatycznym przynoszą oszczędności w czasie pracy specjalistów kadrowych.

Korzyści idą jednak znacznie dalej. Menedżerowie mogą poświęcić mniej czasu na czynności związane z rekrutacją do swoich zespołów. Poza tym, stała baza kandydatów i narzędzia wyszukiwania pozwalają szybciej znaleźć odpowiedniego pracownika. A to ma już konkretne przełożenie na sprawność działania firmy w ogóle.

Im więcej prowadzonych procesów naboru, im więcej przetwarzanych podań, im bardziej złożone kryteria selekcji kandydatów – tym bardziej niezbędne jest aktywne wsparcie rekrutacji przez system informatyczny.

SAP e-Recruiting: kompleksowe wsparcie

SAP e-Recruiting jest częścią rozwiązań mySAP HR/mySAP HCM, wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim.

Moduł swoją funkcjonalnością pokrywa cały proces rekrutacji, a zatem: zarządzanie wakatami, proces publikacji ogłoszeń, zbieranie zgłoszeń, ocenę kandydatów, wymiana informacji z kandydatami, wybór kandydatów, zarządzanie bazą talentów (potencjalnych kandydatów do zatrudnienia).

Rozwiązanie obsługuje w jednolity sposób cały proces rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Użytkownikami modułu są zarówno specjaliści ds. naboru pracowników, kierownicy jednostek organizacyjnych, jak i sami kandydaci (wewnętrzni i zewnętrzni). Wszyscy otrzymują prosty, intuicyjny i jednolity interfejs użytkownika, bazujący na przeglądarce www.

Lepsze przygotowanie, szybka publikacja

Rekrutacja na różnego rodzaju stanowiska wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich. Proces obsługi składania aplikacji przez kandydatów modelowany jest przez specjalistę do spraw rekrutacji, który określa, jakie informacje są istotne w kontekście wybranego wakatu: na jakie pytania kandydat powinien odpowiedzieć, jakie kwalifikacje powinien posiadać, jakie wykształcenie, czy też predyspozycje. Specjalista do spraw rekrutacji samodzielnie modeluje proces w prosty i intuicyjny sposób. Tworzone przez osoby rekrutujące ogłoszenia można za pomocą SAP e-Recruiting automatycznie przesyłać na wewnętrzne strony intranetowe, dostępne jedynie dla pracowników, lub na zewnętrzne portale karier. Generowanie stron www z opisem wakatu realizowane jest automatycznie, na podstawie informacji wprowadzonych przez specjalistę do spraw rekrutacji, takich jak: wymagania, zakres pracy, oferta, miejsce pracy. Publikacja wakatów na popularnych portalach karier umożliwia szeroki dostęp do kandydatów zewnętrznych, także tych, którzy wstępnie rozeznają rynek w poszukiwaniu ciekawszych ofert pracy.

Oszczędzaj czas i… las

Za pomocą przeglądarki www kandydat wyszukuje oferty pracy, rejestruje się w systemie, wprowadza swoje dane, odpowiada na pytania zgodnie z określonym przez firmę schematem. Zgłoszenia są więc łatwiejsze do porównania. Ponadto wprowadzając dane kandydat zmniejsza obciążenie specjalistów ds. naboru.

Wszystkie informacje o kandydatach przechowywane są w bazie danych. Nawet aplikacje przychodzące tradycyjną pocztą mogą być zeskanowane i wprowadzone do systemu jako załączniki.

SAP e-Recruiting wspiera użytkowników w obsłudze zadań, takich jak akceptacja zlecenia rekrutacji, przekazanie zlecenia rekrutacji do realizacji, przekazanie zgłoszenia do wyboru, przekazanie do zatrudnienia. Wszystko to redukuje praktycznie do zera obieg dokumentów papierowych.

Pomoc dla rekrutującego

Indywidualne podejście do każdego procesu rekrutacji i możliwość łatwego modelowania jego przebiegu (np. procedura kwalifikacyjna, ankieta do wypełnienia) pomaga w efektywnej selekcji kandydatów.

Na podstawie zaproponowanego przez system rankingu, rekrutujący może określić działania, jakie należy podjąć wobec kandydata, jak: zaproszenie na spotkanie, odrzucenie kandydata, prośba o uszczegółowienie złożonej aplikacji.

Aby rekrutujący mógł skupić się na tym co najważniejsze, czyli ocenie i wyborze najlepszych kandydatów, SAP e-Recruiting odciąża go od powtarzalnych i rutynowych czynności.

W kluczowych punktach przetwarzania zgłoszeń (np. rejestracja kandydata, potwierdzenie złożenia aplikacji, prośba o wypełnienie kwestionariuszy, zaproszenie na spotkanie, informacja o odrzuceniu kandydatury), rozwiązanie pozwala automatycznie tworzyć seryjne e-maile, prosząc jedynie o wypełnienie pól, które dla kandydatów się różnią, np. termin spotkania.

O krok przed konkurencją

Szeroki dostęp kandydatów do publikowanych ofert i łatwa rejestracja procentuje dla firmy dużą i unikalną bazą talentów (potencjalnych kandydatów, ich kwalifikacji, preferencji). Jest to duży krok do przodu w porównaniu z klasycznym procesem rekrutacji, w którym zgłoszenia zbiera się w związku z ogłoszeniem wakatu.

Nabór jest często odpowiedzią firmy na zmiany w otoczeniu, w tym działania konkurencji. Zatem wykorzystanie SAP e-Recruiting, skracając czas obsadzenia wakatu, może pomóc w wypracowaniu przewagi rynkowej.