Szereg nowych funkcji HR dostępnych jest z poziomu przeglądarki jako strony HTML. Aplikacje te w większości są przygotowane w technologii BSP (Business Server Pages). Początkujący użytkownik, chcąc uruchomić nową funkcjonalność, może natknąć się na problem błędu strony WWW.
 

Problem wynika z faktu, że usługa BSP nie została aktywowana. Co należy zrobić? Należy wykonać kolejno kroki:

  1. uruchomienie transakcji SICF
  2. rozwinięcie drzewa wg poniższej ścieżki i wybór aplikacji, którą chcemy aktywować
  3. wciśnięcie prawego przycisku myszy i wybór z menu kontekstowego funkcji ‘Aktywacja usług’

Powodzenia!