Podczas prac koncepcyjnych użytkownicy często wskazują potrzebę rozszerzenia standardowych typów informacji o dodatkowe pola. System oferuje narzędzia wspierające tego typu działania (transakcja PM01).
 

Poniżej opisano kroki dla przykładowego rozszerzenia typu informacji 0015 (Dodatkowe płatności) o 3 dodatkowe pola:

  • data przyznania
  • opis płatności (2 pola 40-znakowe)

Uruchomienie transakcji PM01, wybór zakładki 'Rozszerzanie standardowych typów informacji’ i utworzenie struktury CI_P0015

Powrót do ekranu transakcji PM01 i wybór przycisku 'Tworz.wsz.’

Zmiana estetyki wygenerowanego ekranu 0200