Jeśli użyjemy przenośni i porównamy okręt do przedsiębiorstwa, a rynek do oceanu, to systemy Business Intelligence niechybnie stanowią zestaw przyrządów nawigacyjnych statku. Łatwo sobie wyobrazić, jak trudne może być manewrowanie okrętem, gdy ich brakuje. W wypadku narzędzi z rodziny SAP BusinessObjects tych przyrządów jest całkiem sporo. Które wybrać?
 

Firma SAP od lat ma silną pozycję na rynku rozwiązań BI. Włączona do oferty w 1998 roku hurtownia danych SAP BW (Business Warehouse) okazała się dużym sukcesem. SAP BW wraz z zestawem narzędzi do raportowania jest jednym z najpopularniejszych produktów tej marki. Przeszło 16 tys. firm na całym świecie wybrało SAP BW jako swoją platformę analityczną.

Rynek rozwiązań BI rozwija się bardzo dynamicznie, próbując nadążyć za rosnącymi potrzebami informacyjnymi przedsiębiorstw i wykorzystując do tego celu najnowsze zdobycze technologii IT (m.in. rozwiązania in-memory).

Dziś nie prowadzi się już badań sprawdzających celowość posiadania rozwiązań klasy Business Intelligence i ich wpływu na rentowność firm, ponieważ wnioski są oczywiste. Dynamikę zmian oraz wagę narzędzi Business Intelligence obrazują aktualne badania sprawdzające wpływ odpowiedniego do potrzeb klienta doboru narzędzi BI, łatwość ich obsługi czy elastyczność. Każdy z wymienionych czynników może mieć nawet kilkuprocentowy wpływ na rentowność przedsiębiorstwa – zarówno przyczyniając się do jej podwyższenia, jak i obniżenia.

Odpowiedzią firmy SAP na ciągle zmieniające się trendy i rosnące potrzeby rynku w zakresie Business Intelligence jest rodzina rozwiązań SAP Business Objects.

Rodzina narzędzi BusinessObjects

SAP BusinessObjects nie jest następcą SAP BW, lecz uzupełnieniem i wzmocnieniem siły narzędzi analitycznych spod znaku SAP.

Lista narzędzi składających się na SAP BusinessObjects jest bardzo długa:

 • SAP Crystal Reports,
 • SAP Web Intelligence,
 • SAP Predictive Analysis,
 • SAP Lumira,
 • SAP BusinessObjects Explorer,
 • SAP BusinessObjects Analysis,
 • SAP BusinessObjects Design Studio,
 • SAP BusinessObjects Dashboards (wcześniej Xcelsius).

Ta mnogość narzędzi często dezorientuje klientów przy próbie wyboru odpowiedniego do ich potrzeb zestawu. Zadania nie ułatwia także fakt, że firma SAP ogłosiła, że planuje uproszczenie swojego portfolio. Oznacza to, że niektóre z rozwiązań będą niebawem zastępować pozostałe – stopniowo przejmując ich funkcję.

Dla każdego z elementów SAP BusinessObjects producent rozwiązań przewidział trochę inną rolę. Żeby lepiej uporządkować ten na pozór chaotyczny zbiór i zrozumieć wizję SAP, a także zaplanować strategię budowy i rozwoju firmowych systemów BI, warto przyjrzeć się dokładniej poszczególnym narzędziom w perspektywie pełnionych przezeń ról, a także zapoznać się ze strategią produktową SAP w tym obszarze na najbliższą przyszłość.

Raportowanie klasyczne

Tutaj sytuacja jest najmniej skomplikowana. Pod pojęciem raportowania klasycznego rozumiemy sformatowany raport, najczęściej w formie tabel i wykresów. Do druku, do rozesłania drogą e-mailową, w różnych formatach. W tej kwestii zmieniło się stosunkowo najmniej, podobnie jak w przypadku narzędzi oferowanych do tego celu przez SAP. Niezmiennie prym wiodą Web Intelligence oraz Crystal Reports. SAP nie chce rezygnować z żadnego z tych sprawdzonych produktów. Jakie są więc najważniejsze różnice między nimi, czym się kierować przy wyborze?

Podczas gdy Crystal Reports jest przeznaczony głównie do tworzenia predefiniowanych, perfekcyjnie sformatowanych raportów „co do milimetra”, Web Intelligence, nie pozostając w tej materii daleko w tyle, z powodzeniem może posłużyć także do tworzenia raportów ad hoc. Dodatkowo posiada funkcje zaawansowanej wizualizacji przedstawianych danych. Przy czym prostota obsługi stanowi w tym porównaniu zdecydowanie mocną stronę Web Intelligence. O ile raporty w Crystal Reports są przeważnie wykonywane przez pracowników działu IT, tak prostsze raporty w Web Intelligence z powodzeniem mogą być tworzone także przez użytkowników końcowych.

Crystal Reports jest narzędziem typu Rich Client – wymaga instalacji na stacji roboczej. Raporty w Web Intelligence może tworzyć każda osoba w organizacji mająca dostęp do internetu, ponieważ narzędzie można obsługiwać przez przeglądarkę.

Właśnie ze względu na prostotę obsługi i uniwersalność zalecamy w pierwszej kolejności rozważenie Web Intelligence. Z jednej strony może posłużyć do raportowania ad hoc ,bez konieczności angażowania IT, z drugiej – ze względu na rozbudowaną funkcjonalność – przyda się także do tworzenia złożonych, sformatowanych raportów. Zarówno raporty utworzone w Crystal Reports, jak i Web Intelligence można zapisywać w formatach: PDF, Excel, SCV. I jedno i drugie narzędzie pozwoli na łączenie danych z różnych źródeł (w tym z plików płaskich).

Raportowanie analityczne (Drill down)

Natychmiastowy wgląd w dane, szybkie wyłuskanie poszukiwanej informacji, odpowiedzi na pytania ad hoc, a także możliwość podzielenia się swoimi analizami i wnioskami w estetycznej, łatwej do zrozumienia, graficznej formie. Takim wymaganiom mogą sprostać narzędzia z grupy Agile Visualization. Wszystko to bez konieczności wykorzystania wcześniej istniejącego raportu, bez pomocy specjalistów IT.

Analysis for OLAP to narzędzie pozwalające na wygodne i szybkie analizowanie wielowymiarowych struktur danych za pomocą funkcji drill down, filtrów, warunków. Analysis for OLAP doskonale zastępuje funkcjonalność znaną dotychczas użytkownikom raportów w SAP BW – w prostszej, elastyczniejszej i bardziej estetycznej formie. Zapewnia pełne wsparcie funkcjonalności zapytań zdefiniowanych w Query Designerze. Posiada zestaw szybkich i intuicyjnych w obsłudze narzędzi do wizualizacji danych. A po wykonaniu analiz można z narzędzia wyeksportować pliki w różnych formatach. Analysis for OLAP szczególnie docenią użytkownicy przyzwyczajeni do swojej dotychczasowej pracy z raportami SAP BW.

Analysis Edition for Microsoft Office to kolejne wcielenie narzędzia Analysis, tym razem zintegrowane z Microsoft Excel. Pozwala analizować dane w znajomym środowisku arkuszy kalkulacyjnych Microsoft, dając równocześnie możliwość połączenia funkcjonalności obu narzędzi. Istotną różnicą w porównaniu z Analysis for OLAP jest możliwość dostępu do danych pochodzących z SAP HANA.

Narzędzia analityczne

Szukanie przyczyn, odkrywanie trendów, dokonywanie zaawansowanych analiz. Do takich celów posłużą narzędzia analityczne BusinessObjects. A Big Data? Czemu nie.

Predictive Analysis to łatwy w obsłudze program umożliwiający zaawansowane analizy statystyczne. Współpracuje z takimi źródłami danych jak SAP HANA, bazy danych SQL oraz pliki Excel i SCV. Umożliwia łączenie danych z różnych źródeł oraz przekształcanie tych danych. Posiada intuicyjny system budowania algorytmów analitycznych, przez co możliwe jest dokonywanie różnorakich analiz statystycznych, zapisywanie ich wyników w postaci tabel, a następnie dokonywanie analiz tych tabel. Elastyczność narzędzia do tworzenia algorytmów analitycznych została rozszerzona dzięki współpracy ze środowiskiem R, przez co możliwe jest wykorzystanie praktycznie każdej metody statystycznej.

W Predictive Analysis możliwe jest zatem łatwe dokonywanie dowolnie skomplikowanych analiz wykorzystujących wiele niezwiązanych ze sobą źródeł danych. Program wspiera również wizualizację danych w postaci wykresów, komponowanie raportów i kokpitów menadżerskich ze stworzonych wykresów oraz współdzielenie wyników za pomocą chmury SAP Lumira, plików PDF itd.

SAP Lumira

To najnowsze narzędzie z rodziny BusinessObjects. Lumira jest narzędziem analitycznym dla osób, które nie są specjalistami w tej dziedzinie. Chociaż nie dysponuje tak potężnymi możliwościami w dziedzinie analizy statystycznej jak Predictive Analysis, doskonale sprawdzi się przy wizualizacji analiz statystycznych. Dodatkowo firma SAP zapowiada, że z czasem jej funkcjonalność będzie poszerzona o część metod z Predictive Analysis. Lumira działa szybko i skutecznie. Połącz dane z różnych źródeł, obrób, przedstaw je za pomocą zaawansowanych wizualizacji, a następnie podziel się swoimi odkryciami z kimkolwiek chcesz dzięki chmurze Lumira – oto istota tego narzędzia. A wszystko to w mgnieniu oka, ponieważ Lumira korzysta z technologii SAP HANA.

Dla firm, które nie posiadają SAP HANA, a chciałyby móc korzystać z możliwości jakie daje Lumira, do wyboru pozostaje SAP BusinessObjects Explorer, który ma do dyspozycji podobne funkcjonalności, jednak działa z tradycyjnymi technologiami.

Kokpity menedżerskie

Atrakcyjny, szybki oraz interaktywny sposób prezentacji wyników analiz zapewniają tzw. kokpity menedżerskie. W gamie rozwiązań BusinessObjects dostępne są dwa narzędzia służące do tworzenia takich kokpitów:

 • SAP BusinessObjects Dashboards (znany wcześniej jako Xcelsius),
 • SAP Design Studio.

Obydwa rozwiązania łączy duża elastyczność i szeroki zakres zastosowań, a także wysoki stopień samoobsługi użytkownika. Największe różnice dotyczą sposobu implementacji. Pierwsze z nich pozwala wykorzystać szablon MS Excel do wdrożenia logiki, drugi natomiast wykorzystuje swój język skryptowy zbliżony do Java Script. Pomimo tej znacznej różnicy, jedno i drugie narzędzie pozwala na zbudowanie równie zaawansowanych kokpitów (dashboardów).

Z punktu widzenia wyboru narzędzia istotniejsze jest natomiast to, z jakiej technologii korzysta każdy z tych produktów. SAP BusinessObjects Dashboards wykorzystuje Flash, natomiast Design Studio – HTML5. HTML 5 jest technologią nowszą, szybszą, „lżejszą”, i co bardzo istotne – wspieraną przez urządzenia mobilne. Biorąc to pod uwagę, trudno się nie zgodzić, że dla firm, które poszukują nowoczesnego narzędzia do tworzenia kokpitów menedżerskich, naturalnym wyborem jest Design Studio. Taki kierunek wybrał także SAP w swojej strategii upraszczania oferty. Produkt Design Studio będzie stopniowo zastępował Dashboards Design.

BI Launchpad i CMC

Oczywiście SAP BusinessObjects to nie tylko zestaw narzędzi, ale także platforma, która je scala. BI Launchpad, bo taka jest jej nazwa, jest dostępny przez przeglądarkę internetową. Daje ona użytkownikowi w jednym miejscu dostęp do wszystkich narzędzi oraz raportów, a także innych plików, np. w formatach MS Office, stając się swego rodzaju „hubem” wymiany informacji.

Platforma BI Launchpad posiada rozbudowany system administracji autoryzacjami, pozwalający precyzyjnie zarządzać uprawnieniami do raportów, plików, narzędzi czy możliwych do wykonania akcji. Dzięki wbudowanej skrzynce, tzw. BI Inbox, znacznie ułatwia wymianę treści między użytkownikami systemu.

Bardzo istotną funkcją platformy są Scheduling oraz Publikacje. Pierwszy daje użytkownikom możliwość ustawienia, kiedy dany raport ma zostać automatycznie odświeżony. Podczas otwierania raportu nie trzeba już czekać, aż dane zostaną załadowane, ponieważ system może zrobić to za nas w nocy. Rano w mgnieniu oka otwieramy raport z najświeższymi informacjami. Funkcjonalność okazuje się zbawienna szczególnie w przypadku raportów operujących na olbrzymich ilościach danych, których odświeżanie bywa bardzo czasochłonne. Równocześnie pozwala to znacznie odciążyć system w ciągu dnia.

Z kolei Publikacje to możliwość automatycznej dystrybucji takiego odświeżonego raportu – przez e-mail, BI Inbox, zapisując go na dysku sieciowym czy FTP. W różnych formatach. Narzędzia, które wykorzystują tę funkcjonalność to przede wszystkim Web Intelligence oraz Crystal Reports, ale także Analysis Edition for Microsoft Office. To ostatnie to nakładka na Microsoft Excel dająca możliwości podobne do Analysis for OLAP poszerzone o te, które daje arkusz kalkulacyjny.

Administracja Business Objects również jest bardzo dobrze przemyślana. Zarządzanie i monitorowanie całego systemu niemalże w całości może być realizowane z poziomu przeglądarki internetowej. Skupiając wszystkie narzędzia administracyjne w jednym miejscu, możliwość taką daję konsola CMC (Central Management Console).

Przyszłość jest jasna

Road Map firmy SAP w odniesieniu do narzędzi BusinessObjects jest jasny. Coraz lepsza integracja z platformą przetwarzania w pamięci SAP HANA, ulepszona kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i przede wszystkim uporządkowanie i uproszczenie portfolio produktów.

Business Intelligence z BCC

BCC (aktualnie All for One Poland) oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP BI – od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników).
BCC to:

 • największe doświadczenie we wdrożeniach SAP BI w Polsce,
 • doświadczenie w międzynarodowych projektach SAP BI,
 • największy w Polsce zespół konsultantów SAP BI,
 • nie tylko wdrożenie, ale i serwis SAP BI – wsparcie aplikacyjne SAP BW/ Platformy SAP HANA i SAP BusinessObjects BI przez dedykowany zespół serwisowy w ramach Centrum Outsourcingowego BCC,
 • możliwość korzystania z całego potencjału BCC – zapewniamy specjalistów z innych obszarów SAP powiązanych z BI (np. technologia SAP, specjaliści integracyjni, specjaliści od SAP NetWeaver Portal),
 • status SAP BusinessObjects Partner.

Podstawą do tworzenia rozwiązań SAP Business Intelligence jest hurtownia danych SAP BW, platforma SAP HANA, narzędzia analityczne z rodziny SAP BusinessObjects BI oraz SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC).