SAP Analytics Cloud to obecnie najważniejsza platforma do raportowania i planowania oferowana przez SAP. Udostępnia szereg narzędzi z zakresu Business Intelligence, planowania i predykcji w oparciu o dane pochodzące z różnych systemów źródłowych. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym wizualizacji danych, dostępu do nich w czasie rzeczywistym, elastyczności w tworzeniu raportów, wprowadzaniu danych planistycznych oraz kompatybilności z innymi rozwiązaniami SAP. Jak przy każdym wdrożeniu nowego systemu raportowania pojawia się jednak pytanie: od czego zacząć? SAC Starter Pack jest właśnie odpowiedzią na nie.
 

SAP Analytics Cloud to unikatowe rozwiązanie w ofercie analitycznej SAP, dostępne jako usługa w chmurze. Jako jedyny produkt, łączy w sobie trzy podstawowe funkcje analityczne – raportowanie, planowanie oraz predykcję (z wykorzystaniem Predictive Analysis Library) – i zapewnia elastyczność przez możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do bieżących potrzeb.

Przygotowany przez All for One pakiet SAC Starter Pack pozwala zaledwie w kilka tygodni i przy niewielkim nakładzie kosztów uruchomić zestaw czterech kluczowych raportów (stories) w SAP Analytics Cloud. Są to aplikacje, które obejmują obszary danych istotne w praktycznie każdej organizacji i umożliwiające analizę:

 • danych sprzedażowych,
 • rozrachunków z kontrahentami,
 • stanów magazynowych i zakupów,
 • kosztów kontrolingowych.

Danymi źródłowymi wykorzystywanymi w procesie raportowania są w tym przypadku dane z systemu klienta: SAP BW, S/4HANA lub SAP ECC 6.0 z ABAP 7.5. Oprócz prezentacji danych w formie tabelarycznej i wykresów w poszczególnych aplikacjach zastosowano różnego rodzaju przyciski, przełączniki, listy rozwijane czy checkboxy, które umożliwiają nawigację po raporcie i ułatwiają drążenie danych.

Każda z proponowanych aplikacji składa się z dwóch lub trzech zakładek, z których każda prezentuje inny aspekt danego zagadnienia. Na wszystkich ekranach możliwe jest zapisanie danych tabelarycznych do pliku MS Excel lub CSV, zaś wykresów – w formacie PDF. Raporty są możliwe do dostosowania zarówno pod względem funkcjonalnym (zmiana raportowanych wymiarów), jak i wizualnym. Przedstawiamy pełen opis raportów, zakres oferty oraz przyjęte założenia.

SAP Analytics Cloud z All for One: już od 62 tys. zł

W ramach oferty SAC Starter Pack All for One zapewnia wdrożenie i dostosowanie zestawu raportów, oraz pakiet subskrypcji SAP Analytics Cloud dla 25 użytkowników na 1 rok – wszystko to w cenie 62 tys. zł netto.

Raporty

Pierwszy z proponowanych raportów dotyczy danych sprzedażowych analizowanych w trzech różnych zakresach:

 • porównanie wartości sprzedaży rok do roku,
 • szczegółowa analiza danego okresu,
 • analiza sprzedaży otwartej.

Zakładka sprzedaż roczna pozwala na analizę wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach w dwóch kolejnych latach. Z założenia jest to rok bieżący i poprzedni. Ponadto wykresy kołowe zawarte w tej części pokazują strukturę sprzedaży ze względu na sprzedawane produkty w obu porównywanych okresach.

Kolejna zakładka – sprzedaż miesięczna – umożliwia analizę danych dla danego okresu w różnych wymiarach: ze względu na region, klienta, grupę materiałową, materiał czy kanał dystrybucji. Dane dodatkowo przedstawione są w formie tabelarycznej. Ostatnia część raportu – sprzedaż otwarta – zawiera tabelę wartości i ilości sprzedaży dla zleceń oraz dostaw otwartych.

Aktualna wartość i ilość zapasów z uwzględnieniem konkretnych indeksów materiałowych, grup produktów, partii, składu czy zakładu możliwa jest do analizowania na raporcie gospodarki materiałowej. Druga część tego raportu: zakupy, pozwala na przeglądanie wartości zamówień i faktur przychodzących z ostatnich kilku miesięcy. Dodatkowo zawiera ona wykres prezentujący średnią oraz ważoną średnią cenę dla analizowanego okresu poszczególnych grup produktów i indeksów materiałowych.

Raport rozrachunków z kontrahentami pozwala analizować nieopłacone faktury przychodzące i wychodzące z uwzględnieniem ustalonych przedziałów wiekowania. Zarówno należności, jak i zobowiązania przedstawione są w formie graficznej (pierwsza zakładka) oraz tabelarycznej. Wykresy, oprócz porównania wartości przeterminowanych płatności dla poszczególnych przedziałów wiekowania, pozwalają na ustalenie płatników i dostawców mających największą nieuregulowaną wartość płatności. Pozostałe dwie zakładki raportu to szczegółowa analiza danych rozrachunków w formie tabelarycznej z możliwością wyświetlenia kontrahenta, działu sprzedaży, konta, konta zbiorczego oraz referenta.

Ostatni raport – kosztów kontrolingowych – pozwala na porównanie wartości planowanych z rzeczywistymi (pierwsza zakładka) oraz na przegląd tych kosztów w poszczególnych okresach danego roku (druga). Obie części raportu prezentują dane z uwzględnieniem okresu, miejsca powstawania kosztów czy konta kosztów. W wypadku danych planistycznych możliwy jest też wybór odpowiedniego rodzaju planu. Dostępne na raporcie dane planistyczne są wczytywane do SAC za pomocą pliku płaskiego MS Excel. Porównanie wartości planowanych z wykonaniem jest dodatkowo zwizualizowane miniaturowymi wykresami dla poszczególnych pozycji.

W przypadku tego raportu nie zakłada się wykorzystania funkcjonalności planowania dostarczanej przez SAP Analytics Cloud. Planowanie w SAC jest bardzo wszechstronne, zapewnia wiele możliwości związanych z elastycznością wprowadzania planu, jego automatyzacją czy procesem zatwierdzania, jednak wymaga dodatkowych licencji. Stąd dostarczany przez nas pakiet raportów na start tej funkcjonalności nie uwzględnia.

Do wszystkich raportów możliwe jest przejście z dodatkowo skonfigurowanej aplikacji analitycznej: Przegląd raportów korporacyjnych.

Raporty SAC Starter Pack

Dostosowanie raportów

Zaproponowane w SAC Starter Pack aplikacje analityczne są w miarę możliwości uniwersalne i dotyczą obszarów danych, które rzeczywiście są analizowane praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie zawsze są one przeglądane w sugerowanych przez nas przekrojach czy wymiarach. Stąd też na etapie wdrożenia możliwe jest dostosowanie raportów pod względem funkcjonalnym, to znaczy z uwzględnieniem wymiarów i wskaźników stosowanych w konkretnym przedsiębiorstwie, o ile będą one dostępne w źródle danych. Rodzaj wykresów oraz tabel również podlega dostosowywaniu do potrzeb klienta na etapie wdrożenia.

Oczywista jest także konieczność dostosowania raportów pod względem wizualnym, obejmująca wstawienie odpowiednich elementów graficznych, w tym np. logo firmy czy ilustrację w raporcie przeglądowym. W celu łatwiejszego zarządzania szatą graficzną aplikacji analitycznych wraz z raportami dostarczamy szablon CSS, który ułatwi ustawienie odpowiedniej kolorystyki, czcionki czy elementów obramowań dla całej grupy analiz.

Źródła danych

Obecnie systemami źródłowym dla SAC Starter Pack mogą być: S/4HANA, SAP BW lub SAP ECC 6.0 (ABAP 7.5). W szczególności zakłada się wykorzystywanie następujących źródeł danych:

 • S/4HANA: standardowe widoki CDS z poszczególnych obszarów tematycznych dostarczone przez SAP w ramach embedded analytics;
 • SAP BW (w wersji co najmniej 7.4) lub SAP BW/4HANA: istniejące już na systemie klienta przepływy danych z poszczególnych obszarów oraz zdefiniowane na nich zapytania. W przypadku braku prawidłowych dostawców informacji zakłada się aktywowanie odpowiedniego przepływu danych z BI content i jego ewentualną modyfikację, co będzie podlegało dodatkowej wycenie;
 • SAP ECC 6.0 (z ABAP 7.5): podobnie jak w przypadku systemu S/4HANA, zakłada się wykorzystanie odpowiednich widoków CDS. Jednak w tym wypadku takie widoki nie są dostępne w standardzie i prawdopodobnie trzeba będzie je zdefiniować, co może podlegać dodatkowej wycenie.

Dodatkowo, jak już wspomniano, przy opisie raportów do zaczytania danych planowanych wykorzystywany jest plik MS Excel.

Co zawiera oferta?

Oferta All for One Poland na SAC Starter Pack zawiera:

 • aplikacje analityczne pozwalające na raportowanie danych z czterech obszarów tematycznych, opisane wcześniej;
 • CSS umożliwiający dostosowanie wyglądu raportu do standardów korporacyjnych;
 • dostosowanie raportów do potrzeb klienta;
 • uruchomienie SAP Analytics Cloud i utworzenie odpowiedniego połączenia.

Nasza oferta nie obejmuje działań związanych w zapewnieniem odpowiednich danych po stronie systemu źródłowego. Tego typu zadania podlegają dodatkowej wycenie.

Oferta SAC Starter Pack pozwoli na szybkie wdrożenie raportów w podstawowych obszarach tematycznych. Możliwość ich dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym jest niewątpliwie dodatkowym argumentem, by z niej skorzystać. Proponowany układ raportów oraz ich funkcjonalność jest pewnym szablonem i doskonałym punktem wyjścia ułatwiającym wdrożenie pierwszych raportów SAC w krótkim czasie. To dobry początek do rozpoczęcia przygody z SAP Analytics Cloud.