Osoby odpowiedzialne za ofertę szkoleniową z pewnością stają czasem przed problemem – jaką cenę należy zasugerować za szkolenie na osobę? Jeśli przedsiębiorstwo wykorzystuje moduł Zarządzanie Szkoleniami mySAP HR, wówczas może oczekiwać w tej kwestii wsparcia systemu.
 

W module ‘Zarządzanie szkoleniami’ możliwe jest definiowanie tzw. składników kosztu. Są to elementy, które składają się na całkowite koszty szkolenia. Mogą to być: koszt wynajęcia sali, rzutnika, materiały szkoleniowe, noclegi, dojazdy, posiłki itp. Każdy składnik kosztu, którego definicję wprowadzimy do systemu możemy opisać pewnymi parametrami. Przede wszystkim określamy:

  • kwotę
  • sposób naliczenia kwoty (na uczestnika, na zdarzenie, na jednostkę czasu, na uczestnika/na jednostkę czasu)

Przykłady:

Koszt wynajęcia Sali – 200 PLN/ dzień

Koszt posiłków – 50 PLN/ uczestnika/ dzień

Koszt wynajęcia autobusu (dojazd jednorazowy) – 500 PLN/zdarzenie

Koszt materiałów szkoleniowych – 100 PLN/ uczestnika

Składniki kosztów przypisujemy do typu zdarzenia (infotyp 1036).

Możemy określić, że kwota z definicji będzie wykorzystana w naszym typie szkolenia lub, zaznaczając odpowiednią opcję, wymusić możliwość wpisania innej kwoty.

Zarządzanie szkoleniami pozwala także na określenie harmonogramu szkolenia – liczby dni i godzin. Jeśli w takim razie wprowadzimy dla interesującego nas szkolenia harmonogram oraz wymienimy wszystkie składniki kosztów, jakie w tym szkoleniu występują, możemy skorzystać z raportu o nazwie ‘propozycja ceny’.

Raport ten w odpowiedni sposób przelicza wszystkie składniki wg ich rodzajów oraz wg liczby dni i godzin w harmonogramie szkolenia, po czym sumaryczną kwotę dzieli przez zadeklarowaną optymalną liczbę uczestników. W ten sposób otrzymujemy informację o tym, jak powinna kształtować się cena, aby wszystkie koszty zostały pokryte.