Problem z nową podgrupą pracowników? Czy podczas rejestracji danych nowego pracownika pojawił się enigmatyczny komunikat typu: „Brak wpisu w tabeli T503 dla 2ZA”? Oto informacja o tym, jak sobie z tym poradzić.
 
  1. Warunki:
  • w SAP HR został zdefiniowany symbol nowej podgrupy pracowników
  • w SAP HR zostało zdefiniowane przypisanie nowej podgrupy pracowników do istniejącej grupy pracowników oraz do kodu kraju (MOLGI)

Podczas prostych testów zarejestrowania nowego numeru osobowego z przypisaniem go do nowej podgrupy pracowników (w transakcji PA40 Zdarzenia kadrowe) otrzymujemy komunikat błędu na ekranie infotypu 0000 Zdarzenia np:

„Brak wpisu w w tabeli T503 dla 2ZA” (2ZA = przykładowa kombinacja wartości: grupa / podgrupa pracowników)

  1. Sposób realizacji:

KROK 0: wybór transakcji: SPRO

KROK 1: wybór wglądu konfiguracji według wskazanej poniżej ścieżki zestawienia:

Gospodarka kadrowa → Administracja kadrami → Dane organizacyjne → Przypisanie organizacyjne → Definiowanie cech pracownika

KROK 2: po uruchomieniu wskazanej opcji należy określić w pojawiającym się oknie dialogowym Kod kraju dla Polski = 46

KROK 3: w otrzymanym ekranie o nazwie: Grupowanie podgrup pracowników dla działań/ zatrudnienia/ szkolenia – zmiana: należy dla właściwej (nowej) kombinacji grupy i podgrupy pracowników: np. 2 / ZA uzupełnić wartościami odpowiednie kolumny:

  • Status działania
  • Status zatrudnienia
  • Status szkolenia

Proszę porównać wpisy „Statusów…”  dla istniejących wcześniej podgrup pracowników.

KROK 4: wprowadzone dane należy Zapamiętać

Wynik: Możliwe jest zarejestrowanie nowego numeru osobowego dla NOWEJ PODGRUPY pracowników w transakcji PA40.

KROK 5: opcjonalnie:

jeżeli we wskazanej opcji konfiguracyjnej dostępnej według ścieżki:

Gospodarka kadrowa → Administracja kadrami → Dane organizacyjne → Przypisanie organizacyjne → Definiowanie cech pracownika

Istniejące wcześniej wpisy (grup i podgrup pracowników) nie miały zdefiniowanych wpisów Grupowania podgrup pracowników dla działań/ zatrudnienia/ szkolenia, wtedy możliwe jest  usunięcie wartości grupowań z zapisaniem zmian w zleceniu transportowym.

Usunięcie wartości dla grupowań nie spowoduje powrotu komunikatu błędu: „Brak wpisu w w tabeli T503 dla 2ZA” pod-czas realizacji zdarzenia kadrowego w transakcji PA40